Strategia “Kazahstan-2050”

Mesajul Președintelui Republicii Kazahstan – Liderului Națiunii Nursultan Nazarbayev către poporul Kazah
Stimati kazahi! Dragi compatrioți!

Astăzi ne-am adunat cu toţii în ajunul Zilei Independenței. Iată, deja mai bine de 20 de ani cu bucurie serbăm această mare zi. Şi anume, ziua de 16 decembrie 1991, când noi, popoprul kazah, am ales suveranitatea, libertatea şi deschiderea către lume. Astăzi aceste valori sunt parte din viața noastră de zi cu zi. Atunci, la început de cale, lucrurile se prezentau cu totul diferit. Acum însă, datorită eforturilor noastre comune, țara s-a schimbat, a devenit de nerecunoscut. Astăzi, noi suntem o ţară de succes, cu propria sa identitate , și cu poziția sa înlume. Însă aceste realizări ne-au costat scump. Țara, timp de 20 de ani,a depus eforturi considerabile pentru consolidarea suveranităţii și atribuirea greutăţii politice. Timp în care acest obiectiv a fost atins. Perioada de formare a statului s-a finalizat cu succes. Kazahstanul, la început de secol XXI, este un stat independent, sigur pe sine. Modificările, care au loc în lume, sub influența crizei globale prelungite, nu ne sperie. Suntem gata pentru ele. Sarcina noastră acum este de a continua dezvoltarea durabilă în secolul XXI, păstrând tot ceea ce am realizat de-a lungul anilor de independență. Scopul nostru principal este ca, până în 2050, să creăm o societate a bunăstării, bazată pe un stat puternic, cu o economie dezvoltată și cu oportunități generale de muncă. Un stat puternic este deosebit de important pentru asigurarea condițiilor de creștere economică accelerată. Un stat puternic nu este implicat în politica de supraviețuire, ci în politica de planificare, de dezvoltare durabilă și de creștere economică. De aceea, astăzi, în ajunul Zilei Independentei, mă adresez vouă, dragii mei concetățeni, cu un nou Mesaj. l reprezintă punctul meu de vedere cu privire la perspectivele de dezvoltare a țării noastre. El este, în principiu, un nou curs politic.

I. Kazahstanul ca stat format reprezintă rezultatul testului criză a statalităţii noastre și a economiei naționale, a societății civile, a coeziunii sociale, a rolului de lider regional și a autorităţii internationale

Exact cu 15 ani în urmă, noi am adoptat Strategia de dezvoltare a Kazahstanului până în anul 2030. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1997 – perioadă, în care încă nu era depășit definitiv haosul post-sovietic, iar criza frământa şi Asia de Sud-Est, și multe alte piețe. A fost foarte greu pentru noi. În toți acești ani, însă, strategia noastră, ca un far aprins, ne lumina calea, încurajându-ne să mergem mai departe, să nu ne abatem de la scopul principal. Vă mai amintiți de anul 1997? An în care discursul meu din Parlament a provocat confuzie și nedumerire. Mulți se întrebau uimiţi: “Ce o fi aceasta – o propagandă? O promisiune de mană cerească? “ Atât de ambițioase păreau obiectivele trasate atunci. Dar, după cum spune şi zicala, ochii sperie, iar mâinile bucură. Sarcina de bază consta în modificarea cursului evenimentelor şi în crearea unui nou stat. Rezolvarea acestei sarcini necesita punerea în aplicare a unei triple modernizări, şi anume : construirea statului și efectuarea progresului în economia de piață, punerea bazelor statului social, restaurarea conștiinței sociale. Aveam stringentă nevoie de a ne defini propria cale. Cale, care a fost trasată în Strategia “Kazahstan-2030". Acest document ne-a pus la dispoziţie o viziune clară asupra sarcinilor şi obiectivelor strategice, cât şi asupra concepţiei despre lume. Înțelepciunea populară spune, că doar obiectivele stabilite în mod corespunzător conduc la succes.
Astăzi am onoarea să declar că noi am făcut alegerea corectă. Fapt confirmat şi de criza globală din perioada anilor 2008 – 2009. Kazahstanul a rezistat. Criza nu a distrus realizările noastre, ci ne-a făcut mai puternici. Modelul politic, social, economic și de politică externă de dezvoltare a ţării, pe care noi l-am ales, si-a dovedit eficacitatea.

Un stat puternic, de succes Principala noastră realizare constă în crearea Kazahstanului independent. Noi am stabilit din punct de vedere juridic frontierele noastre. Am creat un spațiu economic integrat. Am restabilit și consolidat relațiile industriale ale țării. Astăzi, toate regiunile activează în strânsă legătură unele cu altele. Am realizat reforme constituționale și politice istoric importante, care au creat sistemul modern de guvernare, bazat pe separarea puterilor. Am construit o nouă capitală. Este un oras modern, care a devenit simbolul și mândria noastră. Şi prin aceasta, cred, am reuşit să demonstrăm lumii întregi posibilitățile țării noastre. Acesta este şi motivul pentru care comunitatea internațională a ales Kazahstanul drept loc de desfăşurare a Expoziției Mondiale “EXPO-2017". O astfel de onoare şi-ar fi dorit-o mulţi. Este suficient să spun că țara noastră a fost prima dintre ţările spaţiului post-sovietic, care a prezidat OSCE, a organizat un summit al acestei organizaţii şiva fi gazdă a EXPO-2017 – acţiune la scară planetară

Proces constant de democratizare și liberalizare

Noi ţinem pasul înainte conform unei formule clare: " În primul rând – economia, apoi – politica". Fiecare etapă a reformei politice ţine de nivelul de dezvoltare economică. De aceea, noi mergem consecvent pe calea liberalizarii politice. Este singura modalitate de a moderniza țara și a o face competitivă. Pas cu pas, societatea noastră se apropie de cele mai înalte standarde în domeniul democratizării și drepturilor omului. Ne-am consolidat drepturile și libertățile fundamentale în Constituție. Astăzi, toți cetățenii din Kazahstan beneficiază de drepturi și oportunități egale .

Armonia și pacea diferite grupuri sociale, etnice și religioase

Am restaurat dreptatea istorică a poporului kazah referitor la cultura și limba noastră. În ciuda diversității etnice, culturale și religioase, ne-am păstrat pacea țării și stabilitatea politică. Kazahstanul este casă părintească pentru reprezentanții a 140 de grupuri etnice și a 17 confesiuni. Pacea civilă și armonia internațională reprezintă principala noastră valoare. Pacea și armonia, dialogul dintre culturi și religii în ţara noastră multinațională, pe bună dreptate sunt recunoscute drept standarde la nivel mondial. Întrunirea poporului kazah a devenit un model eurasiatic unic de dialog al culturilor. Kazahstanul reprezintă un centru de dialog interconfesional la nivel mondial.

Economia națională. Rolul nostru în diviziunea internațională a muncii

Am fost primul stat din Comunitatea Statelor Independente, care şi-a format modelul modern a economiei de piață, bazată pe proprietatea privată, pe libera concurență și pe principiul de deschidere. Modelul nostru se bazează pe rolul activ al statului în atragerea investițiilor străine. Noi am adus în țară mai mult de 160 miliarde dolari din investiții străine.
Sunt create condiţiile de bază pentru antreprenoriat și pentru sistemul de impozitare modernă. Noi în mod planificat diversificăm economia națională. În cadrul programului de industrializare forțată, am stabilit sarcina de a schimba fața economiei noastre, făcându-o independentă de fluctuațiile prețurilor materiilor prime mondiale pe parcursul a două planuri cincinale. În cei 15 ani, care au trecut de la adoptarea Strategiei-2030, statul nostru a reuşit să se înscrie în rândul celor mai dezvoltate cinci ţări din lume. Ca urmare, în 2012 vom intra în rândul celor mai mari 50 de economii ale lumii, în ceea ce privește PIB-ul. Există evaluări recunoscute, potrivit cărora toate țările-şi colaționează dezvoltarea. Cu şase ani în urmă, am stabilit un obiectiv naţional – de a fi printre cele mai competitive 50 de țări din lume. Conform evaluării Forumului Economic Mondial, Kazahstanul se află deja pe locul 51. Suntem doar la un pas de obiectivul nostru.

O politică socială puternică, care să asigure stabilitatea socială și armonia

Un criteriu de bază pentru mine a fost dintotdeauna și va rămâne nivelul de trai al poporului. Pe parcursul perioadei de 15 ani veniturile kazahilor au crescut de 16 ori. Numărul cetăţenilor cu venituri sub nivelul minim de trai a scăzut de 7 ori, iar numărul de șomeri s-a redus la jumătate. Noi am făcut tot posibilul să punem bazele unei societăţi cu orientare socială. Am făcut progrese remarcabile şi în domeniul ameliorării stării de sănătate a națiunii. Pentru îmbunătățirea eficienței sectorului de ocrotire a sănătăţii, a fost restructurat sistemul de organizare, gestionare și finanțarea acestuia. În ultimii cinci ani, mortalitatea maternă a scăzut de aproape 3 ori, rata natalității înregistrând o creştere de 1,5 ori.
Se crează oportunităţi egaleşi pentru educație. În ultimii 15 ani, cheltuielile pentru educație au crescut de 9,5 ori. Este pus în aplicare Programul de stat de dezvoltare a învățământului, care vizează o modernizare radicală a tuturor nivelurilor de învăţământ- de la cel preșcolar până la cel superior. Datorită politicii noastre de investiții pe termen lung în dezvoltarea potenţialului uman, am reuşit să formăm actuala generație de tineri talentati.

Țară, recunoscută de comunitatea internațională

În politica mondială, țara noastră este un partener responsabil și de încredere, care se bucură de autoritate internațională necontestată. Nouă ne revine un rol important şi în consolidarea securității globale, şi sprijinul comunităţii internaționale în lupta împotriva terorismului internaţional, extremismului și a traficului de droguri. Suntem inițiatorii convocării Conferinței privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA) – o importantă platformă internaţională de dialog pentru securitatea noastră. Astăzi, CICA reunește 24 de țări, cu o populație de mai mult de 3 miliarde de oameni. Ultimii 2-3 ani, Republica Kazahstan a prezidat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația de Cooperare Shanghai, Organizația de Cooperare Islamică și Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. La Forumul Economic Astana, noi am propus o nouă formă de dialog G-global. Esența acestei inițiative este de a reuni eforturile tuturor în crearea unei ordini mondiale juste și sigure. Noi venim cu o contribuție demnă şi în asigurarea securităţii energetice şi alimentare la nivel global.

Rolul nostru activ în promovarea regimului de neproliferare a armelor nucleare

Inițiativele noastre de consolidare a regimului de neproliferare a armelor nucleare reprezintă incontestabila contribuție la stabilitatea mondială, la ordine și securitate. Printre primii în lume am închis poligonul nuclear Semipalatinsk şi am renunţat la armele nucleare, primind o garanție internațională a securităţii noastre din partea marilor puteri nucleare – SUA, Rusia, Marea Britanie, Franța și China. Ne-a revenit un rol-cheie în crearea unei zone libere de arme nucleare în Asia Centrală, sprijinind în mod activ stabilirea de zone similare şi în alte părți ale lumii, în principal, în Orientul Mijlociu. Noi sprijinim eforturile comunității internaționale în combaterea amenințării terorismului nuclear.
În acest moment vorbim despre necesitatea unor măsuri ferme pentru eliminarea amenințării nucleare. Considerăm că Tratatul, privind neproliferarea armelor nucleare, a fost și rămâne piatra de temelie a regimului de neproliferare. Drept catalizator important pentru consolidarea regimului de neproliferare va fi intrarea cât mai rapidă în vigoare a Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare . Cu trei ani în urmă, Adunarea Generală a ONU a sprijinit propunerea mea de a declara data de 29 august drept Ziua Internațională împotriva testelor nucleare. Toate acestea demonstrează recunoașterea rolului nostru în politica globală. Datorită unei astfel de politici responsabile, Kazahstanul, pe bună dreptate, este recunoscut drept lider al regimului de neproliferare şi model pentru alte state.

Strategia “Kazahstan-2030". Principalele rezultate

Strategia “Kazahstan-2030" include planificarea succesului țării noastre. Noi în mod consecvent și persistent am ţinut calea spre obiectivele trasate. Chiar și în punctul de vârf al crizei globale din anii 2008-2009, volumul economiei noastre națională a continuat să crească. Şi astăzi, am onoarea de a face un bilanț al punerii în aplicare a Strategiei 2030, care, pe o serie de parametri, am reuşit să o realizăm înainte de termen.

(1) SECURITATEA NAȚIONALĂ. Sarcina noastră a fost de a dezvolta Kazahstanul, păstrând integritatea teritorială. Am reușit să facem mai mult decât se preconiza. Pentru prima dată în istorie, țara noastră si-a determinat frontierele sale clare, recunoscute la nivel internațional. A fost delimitată frontiera de stat pe o lungime de 14.000 km.
Kazahstanul deţine ferm controlul în zona Mării Caspice. Nu mai există nici o amenințare de dispute teritoriale în viitor. Noi nu lăsăm urmaşilor noştri dispute teritoriale cu vecinii săi. Am creat o armată puternică, modernă, capabilă pentru apărare, şi un sistem eficient de aplicare a legii, gata să garanteze siguranța persoanelor, a societății și a statului.

(2) Am menținut și am consolidat stabilitatea POLITICĂ ȘI UNITATEA NAȚIONALĂ ÎN ȚARĂ, unde CONVIEŢUIESC reprezentanții a 140 de grupuri etnice și 17 confesiuni. Politica noastră a avut succes. În mod constant noi contribuim la formarea unei societăţi civile, bazate pe modelul de dezvoltare democratică. A fost înfiinţată Instituția de tip ombudsman (Avocatul Poporului ) pentru Drepturile Omului. Dacă până în prezent nu am dispus niciodată de un sistem multipartit, acuma în ţară funcționează partide din întregul spectru politic. Avem un Parlament multipartit, şi un Guvern de majoritate parlamentară. În mod activ are loc dezvoltarea societății civile, mass-media se bucurăde independenţă. Îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 18.000 de ONG-uri de diferită orientare. Apar aproximativ 2500 unităţi mass-media, circa 90% dintre ele fiind private. Kazahstanul de astăzi este un important centru international de dialog intercultural și interreligios. Din acest motiv, noi am găzduit primele patru Congrese ale liderilor religiilor mondiale şi tradiționale. În secolul al XXI-lea, Kazahstanul va deveni o punte de dialog și interacțiune între Est și Vest.

(3) CREȘTEREA ECONOMICĂ, BAZATĂ PE O ECONOMIE DE PIAȚĂ DESCHISĂ ,CU UN NIVEL RIDICAT DE INVESTIȚII STRĂINE ȘI DE ECONOMII INTERNE. Obiectivul nostru a fost realizarea unui ritm de dezvoltare real, stabil, în creştere. Şi am reușit să rezolvăm această problema întro perioadă de timp relativ scurtă. O atenţie deosebită asupra problemei creşterii economice a fost acordată în Strategia “Kazahstan-2030. Ca urmare, timp de 15 ani volumul economiei naționale a crescut de la 1,7 trilioane tenge în 1997 până la 28 trilioane tenge în 2011. PIB-ul a crescut de mai mult de 16 ori. Începând cu anul 1999, creșterea anuală a PIB în Kazahstan a constituit 7,6% , depășind țările dezvoltate.
PIB-ul pe cap de locuitor a crescut mai bine de 7 ori – de la 1 500 dolari SUA în 1998 până la 12.000 dolari SUA în 2012. Kazahstanul de la bun inceput a devenit un lider în CSI în ceea ce privește atragerea investițiilor străine directe pe cap de locuitor. Astăzi volumul acestora constituie suma de 9200 de dolari SUA. Am realizat şi o creștere a volumului comerțului exterior – de 12 ori, și a producției industriale – de 20 de ori. De-a lungul acestor ani, producția de petrol a crescut de 3 ori, iar de gaze naturale – de 5 ori. Veniturile din resurse naturale au mers în Fondul Naţional. Ele reprezentând un scut sigur împotriva turbulențelor economice și financiare posibile. Fiind totodată şi o garanție de securitatepentru generațiile prezente și viitoare. În cadrul programului de industrializare forțată din anul 2010, au fost realizate 397 de proiecte de investiții în valoare totală de 1 797 miliarde tenge și create mai mult de 44 de mii de locuri de muncă. În cei doi ani de realizare a programului “Harta rutieră business-2020" au fost aprobate 225 de proiecte, cu un volum total al împrumuturilor de 101,2 miliarde tenge. Astăzi suntem o țară dinamică, cu un venit mediu al populației și cu o economie în creștere rapidă.

(4) SĂNĂTATEA, EDUCAȚIA ȘI BUNĂSTAREA CETĂȚENILOR DIN KAZAHSTAN. Vital importantă pentru noi a fost şi rămâne problema schimbării radicale a situației cetăţenilor şi îmbunătățirii condiţiilor de trai. Rezultatele activitatăţii desfășurate în acest plan vorbesc de la sine. Salariul mediu lunar a crescut de 9,3 ori. Volumul mediu al pensiilor a crescut de 10 ori. Veniturile nominale ale populaţiei au crescut de 16 ori . Anual creşte nivelul finanțării pentru domeniulocrtotirii sănătăţii. Astfel, în anul 1999 el atingea suma de 46 miliarde tenge, in 2011 ajungând la suma de 631 miliarde tenge. A fost creat un grup medical , care cuprinde cinci unități medicale inovatoare : un centru de reabilitare pentru copii, un centru de maternitate și de îngrijire a copilului, un centru de neurochirurgie, un centru de medicina de urgenta si un centru de cardiologie. În toate regiunile țării sunt create condițiile necesare pentru servicii medicale de înaltă calitate. O rapidă dezvoltare cunoaşte şi ramura transportului medical, care oferă servicii medicale în cele mai îndepărtate zone ale țării noastre. Sistemul național de screening permite detectarea şi prevenirea bolii în stadii incipiente. Funcţionează şi sistemul de furnizare a medicamentelor gratuite și subvenţionate. În ultimii 15 ani, numeric populația ţării a crescut de la 14 milioane la aproximativ 17 milioane de oameni. Speranța de viață a crescut, atingând cifra de 70 de ani. Noi în mod constant susţinem politica de dezvoltare a unuiînvățământ accesibil i de calitate. Datorită punerii în aplicare a programului “Balapan", nivelul de acoperire a învățământului preșcolar a crescut până la 65,4%. A fost introdusă şi pregătirea preşcolară obligatorie, astăzi cuprinzând 94,7% prescolari. Începând cu anul 1997, pe întreg teritoriul țării au fost construite 942 de școli și 758 de spitale și alte instituţii de îngrijire a sănătății. Dezvoltăm şi o rețea de școli cu caracter intelectual și colegii de meserie, de clasă mondială. În ultimii 12 ani a crescut cu 182% numărul de burse pentru învățământul superior. În anul 1993 am adoptat un program unic – “Bolashak", prin care 8.000 de tineri talentați şi-au făcut studiile în cele mai bune universități din lume. A fost înfiinţată o universitate de cercetări ştiinţifice, care activează la nivelul standardelor internaționale.

(5) RESURSE ENERGETICE. Complexul pentru petrol şi gaze naturale din Kazahstan este motorul economiei, care contribuie la dezvoltarea altor ramuri industriale Una dintre sarcini a fost şi crearea unei ramuri economice moderne şi eficiente în industria de petrol şi gaze, cât și cea minieră . Am atins şi acest obiectiv. Astăzi, veniturile sectorului de resurse de materii prime le folosim pentru a construi o nouă economie a viitorului. Se observă o creștere constantă a ponderii ramurii de petrol și gaze în PIB pe ţară: de la 3,7% în 1997 la 14,7% în 2006 și 25,8% în 2011. Am diversificat pieţele de desfacere, astfel consolidându-ne poziţiile și reducând dependența de o unilaterală vânzare a produselor noastre.

(6) INFRASTRUCTURA, ÎN SPECIAL TRANSPORTUL ȘI COMUNICAȚIILE. Ne-am propus şi sarcina dezvoltării infrastructurii. Și am reuşit. De-a lungul anilor, au fost puse în funcţiune multe obiecte strategice majore atât industriale, cât şi pentru infrastructura de transport, și pentru activitatea cotidiană. Printre ele se numără: linii rutiere și feroviare, onducte, centre logistice, terminale, aeroporturi, gări, porturi și așa mai departe. Toate acestea au contribuit la crearea locurilor de muncă pentru cetăţeni şi la includerea noastră într-un sistem de relații economice regionale și globale. Pe an ce trece, creşte numărul consumatorilor din reţeaua de telecomunicatii. Acest lucru este valabil și pentru telefonia fixă, și pentru telefonia mobilă, și pentru Internet. “Guvernul electronic" a facilitat în mod semnificativ interacțiunea dintre cetățeni și stat. În perioada ultimilor 11 ani pentru dezvoltatrea sectorului rutier a fost alocată suma de 1 263,1 miliarde tenge. Au fost construite și reabilitate mai mult de 48 de mii de kilometri de drumuri si 1 100 km de cale ferată.
În prezent, suntem preocupaţi de readucerea la viaţă a Drumului Mătăsii, creând un coridor magistral de transport: Europa de Vest – China de Vest Avem acces la Golful Persic și Orientul Mare prin construirea unei linii de cale ferată Uzen – frontieră din Turkmenistan. Prin construcţia drumului rutier Korgas – Zhetygen am deschis poarta de est, drumul spre China și întregul subcontinent asiatic. Am început construcția unei căi ferate Zhezkazgan – Beineu.

(7) STAT PROFESIONAL . A fost necesar să scăpăm definitiv de tradițiile administrative ale sistemului de comandă și să creăm un sistem administrativ modern și eficient. Am creat un sistem de selectare și promovare a personalului, în care toți cetățenii au drepturi și șanse egale, fapt care a contribuit la asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism și transparență în administrația publică. Am reușit să efectuăm oaşa-zisă revoluție în guvernare, reorientând-o către îmbunătățirea calității de furnizare a serviciilor publice către populaţie. Astfel, sarcina principală a Strategiei-2030 a fost îndeplinită, iar celelalte sunt în curs de desfășurare.

Astăzi, fiecare dintre noi poate spune: “Strategia-2030 a funcţionat, Kazahstanul modern a devenit realitate. Şi toate acestea aufost posibile datorită unității noastre.

Suntem mândri de tot ceea ce am realizat. Criza globală a confirmat faptul că noi ne-am definit ca stat şi ca societate. Frontierele noastre, sistemul politic, modelul economic nu mai sunt subiect de controversă și dezbatere nici în ţară, nici în afara graniţelor ei. Acum ne confruntăm cu o nouă provocare. Cea de consolidare a vectorului de dezvoltare în continuare a ţării noastre pe termen lung.

II. Zece provocări globale ale secolului XXI

În prezent, omenirea se confruntă cu noi provocări la nivel mondial. În ceea ce priveşte țara noastră, aş evidenția zece provocări-cheie. Şi, desigur, trebuie luate în considerare fiecare dintre ele, în cazul în care intenţionăm să continuăm realizarea de noi succese.

Prima provocare – accelerarea timpului istoric Timpul istoric s-a accelerat mult. Lumea se modifică ameţitor de rapid, iar ritmul schimbărilor, care se petrec în jurul nostru, este uimitor. În ultimii 60 de ani populația globală s-a triplat, iar în anul 2050 va atinge cifra de 9 miliarde de oameni. În aceeași perioadă, PIB-ul mondial a crescut de 11 ori. Accelerarea procesului istoric mondial deschide un şir de noi posibilități pentru state, și noi am profitat din plin de aceste posibilităţi. Timp de 20 de ani am reuşit să modernizăm într-un ritm accelerat toate sferele vieții, fapt pentru care multor altor țări le-ar fi trebuit 100 sau chiar 150 de ani. Cu toate acestea, încă mai avem grupuri sociale, care nu au fost integrate în procesul de modernizare globală. Din motive evidente. Şi anume, starea de dezechilibru în societate ,care afectează moralul și speranţa oamenilor. Noi trebuie să înlăturăm acest dezechilibru, oferind tuturor păturilor sociale posibilitatea de a se integra în procesul de modernizare, de a-şi afla locul său de drept în societate şi de a profita din plin de oportunitățile oferite de noul curs politic.

Cea de-a doua provocare – dezechilibrul demografic global. Pe zi ce trece, dezechilibrul demografic global se intensifică. Este vizibilă tendința globală de îmbătrânire a omenirii. Peste 40 de ani, numărul persoanelor de peste șaizeci de ani va depăşi numărul celor sub 15 ani. Rata scăzută a natalității și îmbătrânirea omenirii în multe țări provoacă, în mod inevitabil , probleme pe piața forței de muncă, în special, lipsa forței de muncă. Dezechilibrul demografic în creștere creează noi valuri de migrație, sporind tensiunile sociale din întreaga lume.

Şi noi, în Kazahstan, în unele regiuni ale țării, ne confruntăm cu problema migrației. Migranții ilegali destabilizează piaţa forței de muncă. Însă, şi noi, în viitorul apropiat, ne putem confrunta cu un proces invers –adică cu migrația forței de muncă în afara graniţelor țării noastre. Suntem o națiune tânără. Vârsta medie a populaţiei constituie 35 de ani. Avem nevoie de a păstra potențialul nostru uman pentru a merge mai departe. Noi dispunem de locuri de muncă pentru toţi doritorii. Mai mult decât atât, oricine are posibilitatea şă-şi creeze un loc de muncă, să-şi poarte de grijă, ceea ce considerăm o mare realizare a noastră. Noi ţinem pasul către o Societate de Muncă Generală, în care șomerii nu doar vor beneficia de îndemnizaţii, ci vor însuşi noi profesii, iar persoanele cu handicap vor fi antrenate în activități creative, corporațiile și companiile asigurându-le condițile necesare de muncă. Tineretul trebuie să studieze, pentru a căpăta noi cunoștințe, pe care să le folosească eficient în viaţa de zi cu zi, sarcina noastră fiind de a le asigura condiţiile necesare.

Cea de-a treia provocare – amenințarea securității alimentare la nivel mondial Rata sporită de creștere a populației lumii agravează în mod dramatic problema alimentară. Şi astăzi în lume zeci de milioane de oameni suferă de foame, aproximativ un miliard de oameni duc lipsa constantă de alimente. Fără o schimbare revoluționară în producția de produse alimentare, aceste cifre vor crește alarmant. În astfel de situaţie, pentru noi apar oportunități extraordinare. Suntem deja unul dintre cei mai mari exportatori de cereale. Dispunem de imense teritorii ecologic curate şi suntem în măsură să producem produse alimentare ecologice. Avem posibilitatea să facem un salt calitativ în producția agricolă. Pentru aceasta avem nevoie de un nou tip de gândire de stat.

Cea de-a patra provocare – lipsa acută de apă.

Resursele de apă ale lumii se află, de asemenea, sub o mare presiune. De-a lungul ultimilor 60 de ani consumul de apă potabilă pe planetă a crescut de 8 ori. Până la mijlocul secolului curent, multe țări vor trebui să importe apă. Apa este o resursă foarte limitată și lupta pentru posesia surselor de apă devine un factor geopolitic major, fiind una dintre cauzele de tensiune și conflict în lume. Problema de alimentare cu apă este acută şi în țara noastră. Ne lipsește apa potabilă. Un şir de regiuni îi simt acut nevoia. Apare şi aspectul geopolitic al problemei. Ne confruntăm cu problema gravă de folosire a resurselor de apă ale râurilor transfrontaliere. În ciuda complexității acestei probleme, nu ar trebui să permitem politizarea ei.

Cea de-a cincea provocare – securitatea energetică globală
Toate țările dezvoltate îşi sporesc investițiile în tehnologiile energetice de alternativă şi cele “verzi".Până în anul 2050, utilizarea lor va genera până la 50% din totalul energiei consumate.În mod evident, că se apropie treptat de sfârșit era economiei de hidrocarburi. Vine o nouă eră, în care mijloacele de exzistență a omului se vor baza nu atât pe petrol și gaze naturale, cât pe surse de energie regenerabilă.Kazahstanul este unul dintre elementele cheie ale securității energetice la nivel mondial. Țara noastră, care deţine cele mai mari rezerve de petrol și gaze naturale din lume, nu se va abate de la politica sa de parteneriat strategic și cooperare internațională reciproc avantajoasă în domeniul energiei.

Cea de-a şasea provocare – resurse naturale epuizabile
Creşterea consumului resurselor naturale ale Pământului duce la epuizarea acestora, provocând diverse evoluții, atât negative, cât și pozitive. Țara noastră are însă aici un şir de avantaje. Dumnezeu ne-a hărăzit o mulțime de resurse naturale. Multe țări și popoare vor avea nevoie de resursele noastre. Este important să revizuim atitudinea noastră faţă de resursele naturale. Trebuie să învăţăm cum să le gestionăm, acumulând veniturile obținute din vânzarea lor în vistieria statului, și, cel mai important, – să reuşim cât mai eficient să canalizăm bogăţia naturală a ţării noastre spre o creștere economică durabilă.

Cea de-a şaptea provocare – cea de-a treia revoluție industrială
Omenirea se află în pragul celei de a treia revoluții industriale, care schimbă însuşi conceptul de producție. Progresele tehnologice schimbă fundamental structura și necesităţile de pe piețele internaționale. Trăim într-o altă realitate tehnologică, complet diferită de cea precedentă. Tehnologia digitală și nanotehnologia, robotica, medicina regenerativa si multe alte realizări științifice devin o realitate de zi cu zi, transformând nu doar mediul, ci şi fiinţa umană. Şi noi trebuie să fim participanți activi la aceste procese.

Cea de-a opta provocare – creșterea instabilității sociale
În prezent, una dintre cele mai mari probleme ale lumii este instabilitatea socială în creștere. Sa principala ei cauză constă în inegalitatea socială. Astăzi, în lume circa două sute de milioane de oameni nu-şi pot găsi un loc de muncă. Chiar și în Uniunea Europeană în ultimul deceniu rata șomajului a atins un înalt nivel, provocând numeroase revolte. În acest context, trebuie admis faptul că situația din Kazahstan arata destul de bine. Astăzi avem cea mai scăzută rată a șomajului din istoria recentă. Aceasta este cu siguranţă o mare realizare. Cu toate acestea, nu ne putem culca pe lauri. Criza economică globală, care se transformă într-o criză social-politică, în mod inevitabilva face presiuni şi asupra Kazahstanului, punându-ne la încercare rezistenţa. De aceea, pe ordinea de zi apare problema securității sociale și a stabilității sociale. O sarcină importantă pentru noi este şi consolidarea stabilitatăţii sociale în societate.

Cea de-a noua provocare – o criză a valorilor civilizației noastre
Lumea se confruntă cu o criză acută de valori și viziuni asupra lumii. Tot mai multe voci se grăbesc să anunțe o confruntare a civilizațiilor, sfârșitul istoriei şi eșecul multiculturalismului. Pentru noi este important să nu ne implicăm în acest discurs ideologic, protejând valorile noastre, dobândite de-a lungul anilor. Din propria experiență știm, că caracterul multietnic şi multiconfesional al societăţii noastre, supranumit calcaiul lui Ahile al nostru, l-am convertit în avantajul ţării. Trebuie să învățăm a trăi în atmosfera de coexistența de culturi și religii. Să fim angajaţi în dialogul dintre culturi și civilizații. Numai în dialogul cu alte națiuni, țara noastră va fi capabilă să atingă succesul și influența în viitor. În secolul XXI, Kazahstanul va trebui să-şi consolideze poziția de lider regional și să devină o punte de dialog și interacțiune între Est și Vest.

Cea de-azecea provocare – amenințarea unei noi destabilizări globale
Vedem cu toţii ceea ce se întâmplă acum în lume. Acest lucru nu este un nou val al crizei, ci o continuare a crizei anilor 2007 – 2009, pe care economia mondială încă nu o a depăşit. Sistemul economic global poate eşua grav chiar în perioada anilor 2013 – 2014, atrăgând după sine, în special, prăbușirea prețurilor mondiale la materia primă. Pentru noi, un astfel de scenariu este extrem de nedorit. Posibilele recesiuni în UE și / sau SUA ar putea reduce nevoile de materii prime pentru țările dezvoltate. O posibilă ne îndeplinire a obligaţiilor din partea a doar unui stat din zona euro, ar putea declanșa un “efect de domino" și pune la îndoială siguranța rezervelor noastre internaționale și stabilitatea exporturilor noastre. Reducerea rezervelor valutare a contribuit la creşterea presiunii valutare și a inflației, care, la rândul lor, pot afecta în mod negativ situația socio-economică. În această privință, trebuie să trasăm un curs raţional, coerent și coordonat al tuturor ramurilor de guvernare şi sociale pentru a fi pe deplin pregătiți în cazul oricărui scenariu al situației internaționale.

Created at : 4.04.2018, 12:50, Updated at : 28.04.2018, 12:50