Declarația celei de-a patra ședințe a președinților parlamentelor țărilor eurasiatice

Adoptat pe 24 septembrie 2019 în Nur-Sultan, Kazahstan

Noi, participanții la cea de-a 4-a ședințe a președinților parlamentelor țărilor eurasiatice, sub tema „Eurasie mai mare: Dialog. Încredere. Parteneriat“,

Împărtășim o viziune comună asupra viitorului Eurasiei ca un spațiu unic de pace, cooperare și interacțiune, valori comune și egalitate de șanse și ne exprimăm disponibilitatea de a promova un dialog angajat și deschis despre prezentul și viitorul continentului eurasiatic.

Observăm rolul special al autorităților legislative din țările Europei și Asiei în sprijinirea activităților asociațiilor de integrare regională în scopul unui parteneriat cuprinzător bazat pe principiile respectării egalității, luării în considerare a intereselor reciproce și, în această privință, subliniem importanța îmbunătățirii cooperării interparlamentare.

Notăm contribuția istorică a Primului președinte al Republicii Kazahstan Nursultan Nazarbayev ca autor și inițiator al ideii eurasiatice și a mai multor instituții economice de integrare de succes în spațiul eurasiatic; susținem conceptul Marii Eurasii și salutăm inițiativa celor trei dialoguri propusă de Primul președinte al Republicii Kazahstan Nursultan Nazarbayev pentru a răspunde intereselor comune ale tuturor statelor eurasiatice în ceea ce privește pacea, stabilitatea și securitatea.

Considerăm căutarea de răspunsuri comune la provocările și amenințările moderne, precum și armonizarea intereselor geo-economice și asigurarea unei conectivități mai mari a țărilor eurasiatice, ca elemente principale în formarea unui spațiu comun de creștere în Eurasia, realizând un , mediu de comerț și investiții echitabil, nediscriminatoriu, transparent, previzibil și stabil.

Considerăm că formarea unui sistem de interacțiune constructivă și non-confruntare între țările Eurasiei, bazată pe principiile respectului reciproc pentru suveranitate, independență și interese vitale; neamestec; renunțarea la amenințări, presiunea și retorica militantă; și respectarea dreptului internațional, a scopurilor și principiilor Cartei ONU pot oferi un impuls puternic dezvoltării în continuare a spațiului pan-eurasiatic, precum și pentru a accelera creșterea economică în Eurasia.

Confirmăm relevanța sprijinului legislativ pentru realizarea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă, combinând eforturile în domeniul securității apei, aerului, energiei, alimentelor și mediului, inclusiv mediul maritim și ecosistemul, precum și în soluționarea problemelor sociale cele mai acute din regiune și dimensiuni globale.

Afirmăm angajamentul nostru invariabil de a sprijini dinamismul, incluziunea proceselor de dezvoltare în Eurasia și de a construi un spațiu prosper, centrat pe oameni și durabil în fața provocărilor; precum și angajamentul nostru de a colabora în implementarea proiectelor și programelor de cooperare, extinderea legăturilor interregionale, îmbunătățirea cadrului legal și a contactelor în diverse domenii de interacțiune pe întregul spectru de relații bilaterale și multilaterale.

Considerăm necesară coordonarea eforturilor parlamentarilor în problemele digitalizării, asigurarea suveranității digitale, protejarea drepturilor cetățenilor în spațiul digital, precum și dezvoltarea inovatoare a economiilor pentru dezvoltarea ecologică, durabilă și echilibrată a statelor eurasiatice.

Subliniem relevanța cooperării în dezarmare, controlul armelor și neproliferarea armelor nucleare, precum și utilizarea pașnică a energiei atomice. Solicităm parlamentelor să participe eficient la construirea unei lumi libere de arme nucleare.

Avem părerea comună că realizarea denuclearizării complete a peninsulei coreene și instituirea unui regim de pace permanent vor contribui la pacea și prosperitatea regiunii eurasiatice și nu numai, și ne exprimăm sprijinul pentru soluționarea problemelor nucleare ale Coreei de Nord prin dialog.

Condamnăm terorismul sub toate formele și manifestările sale ca fiind una dintre amenințările majore pentru comunitatea umană și dezvoltarea durabilă și ne exprimăm intenția hotărâtă de a consolida și dezvolta cooperarea interparlamentară în lupta împotriva terorismului, în conformitate cu Carta ONU și cu principiile de drept internațional, fără egoism politic și duble standarde, respectând suveranitatea și independența statelor continentului și a întregii lumi, pentru a căuta o convergență de opinii a țărilor noastre pe această temă.

Recunoscând gravitatea situației cu refugiații din Eurasia pline de consecințe politice, sociale, economice și, mai ales umanitare, mai ales, solicităm eforturi mai eficiente și concertate ale comunității internaționale în abordarea în comun a acestei probleme.

Suntem în sprijinul eforturilor consolidate împotriva utilizării informațiilor, comunicării și a oricăror tehnologii noi pentru destabilizarea securității pe continent, promovarea ideilor de terorism, separatism, extremism, intoleranță rasială și religioasă în spațiul internet. Solicităm cooperarea continuă în asigurarea informațiilor și securității cibernetice.

Subliniem necesitatea dezvoltării legăturilor culturale și umanitare pentru a consolida cooperarea, încrederea și înțelegerea reciprocă între popoarele care trăiesc în Eurasia.

Noi pledăm pentru dezvoltarea în continuare a dialogului inter-civilizațional, intercultural și inter-religios, inclusiv prin răspândirea și utilizarea practicilor și experienței Congresului Liderilor Religiilor Mondiale și Tradiționale și inițiative și forumuri similare și susținem mesaj al Documentului privind „Fraternitatea umanitară pentru pace și conviețuire mondială” semnat de Marele Șeic al Al-Azhar și de Papa Bisericii Catolice în februarie 2019 în Emiratele Arabe Unite.

Evaluăm rezultatele pozitive ale celei de-a 140-a Adunări Generale a Uniunii Inter-parlamentare și a reuniunilor conexe care au fost găzduite cu succes de statul Qatar în perioada 6-10 aprilie 2019.

Ne exprimăm recunoștința profundă față de Mazhilisul Parlamentului Republicii Kazahstan pentru ospitalitatea și organizarea cu succes a celei de-a 4-a reuniuni a vorbitorilor parlamentelor țărilor eurasiatice din capitala Kazahstanului, Nur-Sultan.

Am ajuns la un acord de organizare a celei de-a cincea reuniuni a vorbitorilor parlamentelor țărilor eurasiatice în 2020 în Indonezia.

Created at : 25.09.2019, 09:45, Updated at : 25.09.2019, 09:45