Șapte fațete ale Marii câmpii, 21 noiembrie, 2018

Spațiul reprezintă măsura tuturor lucrurilor, iar timpul reprezintă măsura tuturor evenimentelor. Când se îmbină orizonturile spațiului și ale timpului, începe istoria națională. Și această afirmaţie nu este doar un frumos aforism.

De fapt, dacă te gândeşti la istoria poporului german, italian sau indian, atunci pe bună dreptate apare problema corelaţiei între teritoriu și marile realizări ale acestor popoare pe parcursul unei istorii timp de mii de ani. Desigur, Roma antică și Italia modernă nu reprezintă același lucru, dar italienii sunt cu adevărat mândri de rădăcinile lor. Goţii vechi și germanii moderni nu sunt, de asemenea, unul şi același popor, dar toți fac parte din vastul patrimoniu istoric al Germaniei. Vechea Indie, cu cultura sa multietnică bogată și poporul modern indian, sunt considerate în mod firesc o civilizație unică, care îşi continuă dezvoltarea într-un flux continuu al istoriei.

Și aceasta este o abordare corectă, care ne permite să ne înțelegem originile și, chiar, întreaga istorie națională în toată profunzimea și complexitatea ei.

Istoria Kazahstanului trebuie de asemenea să fie înțeleasă prin prisma științei moderne, și nu pe baza unor fragmente separate. Și pentru aceasta există argumente convingătoare.

În primul rând, majoritatea formelor proto - statale, ale căror contribuție va fi prezentată mai jos, s-au format pe teritoriul Kazahstanului, devenind unul dintre elementele de etnogeneză a națiunii kazahe.

În al doilea rând, acele realizări culturale remarcabile care vor fi discutate, nu au fost aduse în câmpie din afara ei, dar în cele mai multe cazuri s-au născut anume pe pământul nostru și abia apoi s-au răspândit în Vest și Est, Nord și Sud.

În al treilea rând, descoperirile istorice din ultimele decenii confirmă în mod clar legătura indisolubilă a strămoșilor noștri cu cele mai avansate inovații tehnologice ale timpului lor și ne permit să apreciem dintr-un unghi nou locul Marii câmpii în istoria globală.

În fine, numele unor triburi și ginţi kazahe sunt cu mai multe sute de ani mai în vârstă decât etnonimul "kazak"(«қазақ»), care fără îndoială confirmă un orizont complet diferit al istoriei naționale decât s-a crezut anterior.

Punctul de vedere eurocentric nu permitea să vedem acel fapt real, precum acela că saka (саки), hunii, grupurile etnice ale poporului turcic, făceau parte din etnogeneza națiunii noastre.

În plus, este fundamental să reținem că vorbim despre istoria Kazahstanului, care este comună pentru multe grupuri etnice care trăiesc pe teritoriul nostru de mult timp. Aceasta este istoria noastră comună, la care au contribuit multe persoane prestigioase de etnie diferită.

Astăzi avem nevoie de o viziune pozitivă asupra istoriei noastre. Cu toate acestea, ea nu ar trebui redusă doar la o expunere selectivă și oportunistă a unui anumit eveniment istoric. Culoarea neagră este un satelit inseparabil al culorii albe. Împreună, ele constituie o gamă unică de culori ale vieții, atât a unei persoane, cât și a unei întregi națiuni. În istoria noastră au existat multe momente dramatice și tragedii, războaie și conflicte fatale, experimente sociale periculoase și cataclisme politice. Nu avem dreptul să uităm de ele. Este necesar să conștientizăm și să acceptăm istoria noastră în toată multilateralitatea și multidimensionalitatea acesteia.

Problema nu constă în a arăta măreția proprie prin diminuarea rolului altor națiuni. Principalul lucru este să înțelegem în mod calm și obiectiv rolul nostru în istoria globală, bazat pe fapte științifice stricte.

Aşadar, în continuare cele șapte fațete ale Marii câmpii.

* * *

I. Spațiul și timpul în istoria națională.

Pământul nostru, fără exagerare, a devenit locul din care provin multe obiecte ale culturii materiale. O mare parte din acele lucruri, fără de care viața societății moderne este pur și simplu de neconceput, au fost inventate în locurile noastre. În dezvoltarea lor, locuitorii câmpiei au descoperit pentru lumea întreagă foarte multe inovații tehnice, au devenit protagoniştii unor invenții, care încă sunt folosite în toate părțile lumii. Cronicile păstrează multe fapte bine cunoscute, conform cărora strămoșii kazahilor au schimbat în mod repetat cursul istoriei politice și economice în regiunile uriașe ale Eurasiei.

1.Cultura călăreților

Este binecunoscut faptul că Marea câmpie a dat lumii hipologia (cultura despre cai) și cultura călăreților.


Pentru prima dată, domesticirea calului de către om a avut loc pe teritoriul Kazahstanului modern, după cum reiese din săpăturile din așezarea “Botai" («Ботай») din nordul țării.

Îmblânzirea calului le-a dat strămoșilor noștri superioritatea de neconceput la acel moment și, la scară planetară, a făcut cea mai mare revoluție în economie și în afacerile militare.

În același timp, domesticirea calului a marcat începutul culturii călăreților. Un călăreț pe un cal, înarmat cu un arc, suliţă sau sabie, a devenit un simbol al erei când în prim-planul istoriei au ajuns imperiile puternice create de popoarele nomade.

Imaginea portdrapelului călare pe un cal - este emblema cea mai recunoscută a epocii eroice și un "cod cultural" special al lumii nomade, care este asociată cu nașterea culturii călăreților.

Forţa motorului este până în zilele noastre măsurată în cai putere. Și această tradiție de lungă durată este un tribut simbolic adus acelei epoci mărețe în care călărețul a dominat planeta.

Nu trebuie să uităm că până în secolul al XIX-lea omenirea s-a bucurat de realizările acestei Revoluții tehnologice importante, care a venit în lume din vechiul spațiu kazah.

În epoca străveche a civilizației de câmpie, îşi au originile componentele de bază ale îmbrăcămintei moderne. Cultura călăreților a dat naștere unei îmbrăcăminți optime pentru războinicul călăreț. Mizând pe confort și simţpractic în timpul călăritului, strămoșii noștri au împărțit pentru prima dată îmbrăcămintea în partea superioară și cea inferioară. În acest mod a fost inventat prototipul pantalonilor.

Acest lucru le-a oferit călăreţilor libertatea de a călări și de a lupta pe un cal. Locuitorii câmpiei au cusut pantaloni din piele, pâslă, cânepă, lână și in. În ultimii mii de ani, acest tip de îmbrăcăminte nu s-a schimbat fundamental. Pantalonii vechi găsiți în timpul săpăturilor au aceeași formă ca și cei moderni.

Este de asemenea cunoscut faptul că în prezent toate varietățile de cizme sunt "moștenitorii" încălțămintei moi, cu carâmb și călcâi, care era folosită de nomazi pentru călărie.

Într-un efort de îmbunătățire a conducerii calului la călărie, locuitorii câmpiei au inventat șaua înaltă și scăriţa. Inovațiile au permis călărețului să stea în siguranță pe un cal și chiar la alura rapidă a calului să folosească mai eficient arma - un arc, o suliță, o sabie.

Strămoșii noștri au adus la perfecție tirul cu arcul în timpul mersului pe cal - au schimbat construcţia armei: arcul a devenit compozit - mai complicat şi complex, mai confortabil și cu o forţă de distrugere mai mare, iar săgețile au primit penajul și un vârf de metal, pentru a putea străpungearmura.

O altă inovație tehnologică introdusă de triburile turcice care locuiau pe teritoriul Kazahstanului a fost invenția unei săbii, caracteristica distinctivă a acesteia fiind o lamă dreaptă sau curbată, cu un mâner întors în direcția lamei. Această armă a devenit cea mai importantă și comună din arsenalul armelor ofensive.

Strămoșii noștri au fost primii care au creat o armură din plăci pentru protecția calului și a călărețului. Acest fapt a dus la apariția unei cavalerii înarmate puternic - cea mai importantă inovație militară a nomazilor din Eurasia. Evoluția acestora în perioada începând cu mileniu I î.Hr. – până la primul secol al erei noastre a influențat crearea unui tip special de trupe - cavaleria grea, care pentru mult timp a asigurat o superioritate militară fără precedent pentru locuitorii câmpiei, până la invenția și utilizarea în masă a armelor de foc.


2. Metalurgia antică din Marea câmpie

Descoperirea metodelor de producere a metalelor a deschis o nouă eră istorică și a schimbat pentru totdeauna evoluția umană. Pământul kazah, bogat în diverse minereuri şi metale, a devenit de asemenea unul dintre primele centre de apariție a metalurgiei. Încă din antichitate pe teritoriul Kazahstanului în partea Centrală, Nordică și Estică au apărut centre de producție minieră și de topire a bronzului, cuprului, plumbului, fierului, a argintului și a aurului, precum și fabricarea tablei din fier.

Strămoșii noștri au dezvoltat în mod constant producția de metale noi și mai durabile, ceea ce le-a permis să accelereze progresul tehnologic. Acest lucru este evidențiat prin găsirea în timpul săpăturilor a cuptoarelor de topire a metalelor, bijuteriilor, obiectelor de uz casnic și armelor din epocile anterioare. Ceea ce indică o dezvoltare tehnologică ridicată a civilizațiilor de câmpie care au existat pe pământul nostru în cele mai vechi timpuri.

3. Stilul animalier

Strămoșii noștri trăiau în armonie cu lumea exterioară și se considerau o parte inseparabilă a naturii. Acest principiu cheie a modelat viziunea lor asupra lumii și valorile oamenilor din Marea câmpie. Locuitorii vechi ai Kazahstanului aveau o cultură foarte dezvoltată – având propria lor scriere și mitologie.

Cel mai marcant element al patrimoniului acestora, o reflectare a originalității artistice și a bogăției conținutului spiritual reprezintă "arta stilului animalier"(«искусство звериного стиля»). Utilizarea imaginilor animalelor în viața de zi cu zi a reprezentat un simbol al legăturii reciproce dintre om și natură, care demonstrau reperele spirituale ale locuitorilor câmpiei.

Aceştia preferau imaginile prădătorilor, în cea mai mare parte, a felinelor. Probabil, nu este întâmplător faptul că leopardul de zăpadă, un reprezentant rar și nobil al faunei locale, a devenit unul dintre simbolurile Kazahstanului suveran.

În același timp, stilul animalier reflectă cele mai înalte abilități de producție ale strămoșilor noștri - sunt bine cunoscute sculptura artistică și tehnica de lucru cu metalele: topirea și turnarea cuprului și a bronzului, metodele de fabricare complexă a foiţelor de aur.

În general, fenomenul "stilului animalier" («звериного стиля») este unul dintre cele mai semnificative realizări ale artei mondiale.

4. Omul de aur

O descoperire senzațională pentru lumea oamenilor de știința, care a făcut posibilă o privire nouă asupra originilor noastre, a fost găsirea “Omului de aur" («Золотой человек»), în Kazahstan în anul 1969 în Issyk (Иссык), care a fost denumit în cercurile oamenilor de știința şi artă ca “Tutankhamonul dinKazahstan" («казахстанским Тутанхамоном»).

Războinicul ne-a spus foarte multe. Strămoșii noștri au realizat creații artistice de cel mai înalt nivel, care încă ne uimesc imaginația. Armura din aur purtată de războinic demonstrează o stăpânire încrezătoare a vechilor maeștri, de tehnici de prelucrare a aurului. De asemenea, această descoperire a dezvăluit o mitologie bogată, care reflectă puterea și estetica Civilizației din Câmpie.

În acest mod locuitorii câmpiei slăveau personalitatea conducătorului, îl înălțau până la rangul de zeitate asemănătoare soarelui. Decorul luxos al mormântului ne-a făcut cunoscute tradițiile intelectuale ale strămoșilor. Pe unul dintre paharele de argint descoperite în apropierea războinicului, s-au găsit urme scrise - urme ale celei mai vechi scrieri găsite vreodată în Asia Centrală.

5. Leagănul lumii turcice

Altaiul are o mare importanță pentru istoria kazahilor și a altor popoare din Eurasia. De-a lungul timpului, acești munți maiestuoși nu numai că au decorat pământurile Kazahstanului, dar au fost și leagănul popoarelor turcice. Anume aici la mijlocul secolului I al erei noastre s-a născut lumea turcică și a apărut o nouă piatră de hotar în viața Marii câmpii.

Istoria și geografia au constituit un model special de continuitate a statelor turcice, a marilor imperii de câmpie. De-a lungul multor secole, ele s-au înlocuit succesiv, lăsând un semn semnificativ în peisajul economic, politic și cultural al Kazahstanului medieval.

După ce au stăpânit spațiul în limitele geografice largi, popoarele turcice au reușit să creeze o simbioză a civilizațiilor nomade și sedentare, situaţie care a dus la înflorirea orașelor medievale, devenite centre de artă, știință și comerț mondial. De exemplu, medievalul Otyrar (Отырар) a dat umanității una dintre cele mai mari minți ale civilizației mondiale, Abu Nasr al-Farabi (Абу Насра аль-Фараби), iar în Turkestan, a trăit și a creat Khoja Akhmet Yassawi (Кожа Ахмет Яссауи) unul dintre marii lideri spirituali ai popoarelor turcice.

6. Marele Drum al mătăsii

Locația geografică unică a Kazahstanului - chiar în centrul continentului eurasiatic - a contribuit la apariția "coridoarelor" de tranzit între diferite țări și civilizații din cele mai vechi timpuri. Pornind de la începutul erei noastre, aceste rute terestre au fost transformate în sistemul Marelui Drum al mătăsii - unei rețele transcontinentale de legături comerciale și culturale între Estul și Vestul, Nordul și Sudul Eurasiei Mari.

Acest Drum a devenit o platformă stabilă pentru constituirea și dezvoltarea schimbului global de bunuri și a cooperării intelectuale între națiuni.

Intermediarii principali ai celei mai importante rute comerciale din antichitate și Evul Mediu, care asigurau organizarea impecabilă și siguranța arterelor de transport, erau locuitorii Marii câmpii. Cordonul de câmpie a conectat civilizațiile chineze, indiene, persane, mediteraneene, orientale și slave.

Din momentul înființării sale, harta Marelui Drum al mătăsii a fost în mare parte localizată în graniţele imperiilor turcice. În timpul domniei turcice din Eurasia Centrală, Marele Drum al mătăsii a atins punctul culminant al dezvoltării și a facilitat prosperitatea economică și creșterea culturală la scară internațională.

7. Kazahstanul - patria merelor și a lalelelor

Este dovedit științific faptul că poalele Alatau (Алатау) reprezintă "patria istorică" a merelor și a lalelelor. Anume de aici, aceste plante modeste, dar semnificative pentru întreaga lume, au ajuns treptat în toate țările. Și acum Kazahstanul este păzitorul strămoșului tuturor copacilor de mere ale Pământului - mărul de Sievers (яблони Сиверс). Anume acest copac a dat lumii unul dintre cele mai cunoscute fructe ale timpului nostru. Merele pe care le cunoaștem reprezintă soiurile genetice ale fructelor speciilor noastre de măr. Pe traseele antice ale Drumului mătăsii începând de la poalele Zailiiskii Alatau (Заилийского Алатау) pe teritoriul Kazahstanului, mărul a ajuns până în zona Mediteranei și apoi s-a răspândit în întreaga lume. Și ca un simbol al acestei lungi istorii a fructului popular, unul dintre cele mai frumoase orașe din sudul țării noastre este denumit "Almaty"(«Алматы»).

De fapt, aici, în Munții Chu-Iliiskie (Чу-Илийских горах), încă putem să întâlnim în forma lor originală perlele florei din Kazahstan - lalele Reghel (Регеля). Aceste plante frumoase au apărut pe pământul nostru în fâșia deșerturilor și a poalelor munţilor Tien Shan (Тянь-Шаня). Din pământul kazah, aceste flori modeste dar neobișnuite s-au răspândit treptat în toată lumea, cucerind cu frumusețea lor inimile multor popoare.

Astăzi în lume există mai mult de 3 mii de varietăți de lalele cultivate, iar majoritatea sunt "descendenții" florilor noastre locale. În Kazahstan există 35 de soiuri de lalele.

* * *

II. Modernizarea conștiinței istorice

Toate aceste probleme necesită să fie gândite în cel mai serios mod. Ele se referă la bazele fundamentale ale viziunii noastre asupra lumii, trecutului, prezentului și a viitorului poporului nostru.

Cred că putem începe soluţionarea acestor probleme cu implementarea mai multor proiecte mari.

1. Arhiva-2025

În decursul anilor de Independență, s-au făcut multe lucruri pentru studierea trecutului poporului nostru - a fost realizat cu succes programul "Madeni Mura"(«Мәдени мұра»), ceea ce a permis restaurarea fragmentelor uitate ale cronologiei istorice. Cu toate acestea, multe dovezi documentare cu privire la viața strămoșilor și civilizația lor unică nu au fost încă puse în circulația științifică și așteaptă să fie descoperite în numeroasele arhive din întreaga lume.

Din aceste motive eu cred că trebuie să realizăm un program de șapte ani "Arhiva-2025", («Архив-2025»), care ar include cercetările fundamentale serioase a tuturor arhivelor naţionale și străine, începând cu antichitatea și terminând cu contemporaneitatea.

În cadrul realizării acestui program, este necesar să fie concentrată activitatea de căutare și cercetare a unor grupuri speciale de istorici, arhiviști și experţi culturali în baza unei interacțiuni de lungă durată cu arhivele interne și cu cele mai mari arhive străine.

Această activitate importantă în toate privințele nu ar trebui să se transforme în "turism academic" pe cheltuiala statului. Este necesar ca noi nu numai să colectăm minuţios datele din arhive, dar şi să le transformăm activ în format digital, punându-le la dispoziția tuturor experților interesați și a publicului larg.

Educarea sentimentului de mândrie pentru istoria noastră și educarea patriotismului trebuie să înceapă pe băncile școlii. Prin urmare, este important să se creeze o mișcare istorică și arheologică pe lângă școlile și muzeele de istorie din toate regiunile țării. Familiarizarea cu istoria națională dezvoltă un sentiment de unitate a originilor proprii în rândul tuturor kazahilor.


2. Marile Nume ale Marii câmpii

Se știe că procesul istoric în conștiința de masă este în principal personificat. Multe popoare sunt mândre pe bună dreptate de strămoșii lor remarcabili, care au devenit ambasadorii originali ai țărilor lor.

De exemplu, astfel de personaje faimoase din epocile trecute, cum ar fi Tutankhamon, Confucius, Alexandru cel Mare, Shakespeare, Goethe, Pușkin și George Washington, reprezintă capitalul simbolic de neprețuit pentru "statele lor", contribuind la promovarea efectivă a acestor ţări pe arena internațională.

Marea câmpie a dat naştere unei întregi pleiade de persoane proeminente. Printre acestea se numără figuri atât de remarcabile precum Al-Farabi (Фараби) și Яссауи (Yassawi), Kul-Tegin (Кюль-Тегин) și Бейбарс (Beibars), Tauke (Тауке) și Abylay (Абыла), Kenesary (Кенесары )și Abay (Абай) și multe altele.

Din aceste considerente, noi ar trebui în primul rând să înființăm un Parc - enciclopedie educativ "Marile Nume ale Marii câmpii", în cadrul căruia vor fi prezentate în aer liber monumentele sculptate pentru comemorarea personalităţilor istorice celebre și a realizărilor acestora.

În al doilea rând, prin organizarea unei comenzi de stat cu un scop bine determinat, este necesar de a iniția formarea unei galerii reale de imagini ale marilor gânditori, poeți și conducători ai trecutului în literatura contemporană, muzică, teatru și artă vizuală.

În afară de formatele clasice, este de asemenea important să folosim potențialul creativ al artei alternative a tineretului. În această activitate pot fi implicați nu numai maeștri din ţară, dar și din străinătate precum și colectivele artistice.

În al treilea rând, este necesară sistematizarea și intensificarea activităților pentru crearea și distribuirea unei serii științifice şi populare "Personalitățile remarcabile ale Marii câmpii" («Выдающиеся личности Великой степи») – «Ұлы Дала тұлғалары»- cu acoperirea unui orizont istoric larg.

Pentru realizarea acestei direcţii de activitate, pot fi create echipe internaționale multidisciplinare, în care, alături de oamenii de știință din Kazahstan, vor fi implicați și specialiști străini. În consecință, viața și activitățile eroilor noștri vor fi cunoscute atât în țara noastră, cât și în străinătate.

3. Geneza lumii turcice

Kazahstanul, patria popoarelor turcice - reprezintă sacrul "Kara Shahirak"(«Қара шаңырақ»). De aici, din câmpiile noastre, au plecat în diferite părți ale lumii triburile și popoarele turcice, care au contribuit semnificativ la procesele istorice din alte țări și regiuni.

Este necesară lansarea proiectului "Civilizația turcică: de la începuturi până în prezent", în cadrul căruia se poate organiza Congresul mondial al reprezentanţilor popoarelor turcice în Astana în anul 2019 și Zilele culturale ale grupurilor etnice turcice, în cadrul cărora artefactele antice turcice vor fi expuse în muzeele din diferite țări. De asemenea, este important să înfiinţăm o bibliotecă online unică a lucrărilor turcice comune, după exemplul Wikipedia, în cadrul căreia Kazahstanul poate acționa ca moderator.

În afară de aceasta, ca parte a promovării Turkestanului în calitatea unui nou centru regional, este necesară consolidarea poziționării acestuia pe arena internațională.

Capitala veche a Kazahstanului nu este doar un centru spiritual al poporului nostru, dar și un loc sacru pentru întreaga lume turcică.

4. Muzeul de artă antică și tehnologii al Marii câmpii

Avem posibilitatea de a înfiinţa Muzeul de artă Antică și tehnologii al Marii câmpii "Uly Dala"(«Ұлы дала»). Expoziția acestuia va putea fi compusă din mostre de artă înaltă și tehnologii, inclusiv din obiectele executate în stilul animalier, armura "Omului de aur", obiectele care reflectă procesul de îmblânzire a calului, dezvoltarea metalurgiei, fabricarea de arme, echipamentelor și alte artefacte. Să expunem în acest muzeu descoperirile arheologice valoroase și complexele arheologice găsite pe teritoriul Kazahstanului, care reflectă procesul de dezvoltare a diferitelor sectoare ale economiei pe teritoriul țării noastre în anumite epoci istorice.

De asemenea, să înfiinţăm Clubul Național de Reconstrucții Istorice "Marile civilizații ale Marii câmpii" și să organizăm pe baza acestuia festivaluri în Astana și regiunile Kazahstanului, conform următoarelor teme: vechii saka(саки), huni, epoca marilor kagani turcici etc. Activitatea pe aceste teme poate fi realizată simultan, adunând iubitorii pe interesele alese.

Interesant va fi şi proiectul turistic pentru restaurarea parțială a orașului vechi Otyrar (Отырар) cu reconstrucția obiectivelor din mediul urban - case, străzi, locuri publice, a sistemului de alimentare cu apă, zidul orașului etc.

În același timp, este necesară concentrarea pe popularizarea cunoştinţelor și dezvoltarea turismului pe această bază.

5. O mie de ani de folclor și muzică de câmpie

În cadrul acestui proiect, trebuie să creăm "Antologia folclorului de câmpie". Această antologie va aduna cele mai bune exemple de folclor oral a moștenitorilor Marii câmpii de-a lungul mileniului trecut - povești, legende, balade, eposuri.

În subsidiar, va trebuie să lansăm culegerea "Motivele antice ale Marii câmpii" - o colecție de lucrări semnificative create pentru instrumente muzicale tradiționale kazahe: kobâza (кобыза), dombrele (домбры), sâbâzgâ (сыбызгы), sazsârnaia (сазсырная) și altele.

Folclorul și melodiile Marii câmpii trebuie să obţină o "nouă viaţă" într-un format digital modern. Pentru a lucra la aceste proiecte, este important să atragem profesioniști din țară și din străinătate care vor fi capabili nu numai să sistematizeze, dar şi să actualizeze patrimoniul bogat al Câmpiei.

Principalele subiecte, personaje și motive ale culturii noastre nu au graniţe și ar trebui să fie cercetate și promovate în mod sistematic pe tot spațiul Eurasiei Centrale și în întreaga lume.

Modernizarea tradițiilor orale și muzicale ar trebui să îmbrace formate care să fie apropiate și inteligibile pentru publicul modern.

În special, cuvintele și textele vechi pot fi însoțite de ilustrații sau pot fi personificate sub forma unor materiale video. La rândul lor, sunetele și melodiile se pot naște nu numai prin instrumente autentice, dar și prin versiunile electronice moderne.

În subsidiar, este necesar să organizăm o serie de expediții de cercetare şi căutare științifică în diferite regiuni ale Kazahstanului și ale altor țări pentru a căuta bazele istorice comune ale tradiției folclorice.

6. Istoria în filme și televiziune

În lumea modernă, cinematografia ocupă un loc imens în cunoașterea proprii istorii de către popoare. În percepția de masă, imaginile expresive din filme joacă uneori un rol mai important decât portretele documentare din monografiile științifice fundamentale.

De aceea, în viitorul apropiat, este necesar să fie lansat în producție un ciclu special de filme documentare, seriale de televiziune și filme artistice de lung metraj care să demonstreze continuitatea istoriei civilizației din Kazahstan.

Activitatea în cadrul acestor proiecte ar trebui să se desfășoare implicând o amplă cooperare internațională care să atragă cei mai buni scenariști, regizori, actori, producători și alți specialiști din industria cinematografică.

În plus, va trebui sa maximizăm componenta de gen a noilor producții istorice de televiziune și filme, incluzând, în afara motivelor de aventură și melodramatice, elementele fantasy și blockbustere de acțiune, care sunt populare astăzi în rândul publicului.

În acest scop se poate folosi bogatul material mitologic și folcloric al Marii câmpii.

O atenție deosebită ar trebui acordată și tinerei generații, care are nevoie acută de filme de o înaltă calitate pentru copii și de seriale de desene animate care pot dezvolta un cult al super-eroilor naționali.

Glorioşii noștri batâri - războinici (батыры), gânditori și conducători merită să devină modele demne de urmat nu numai în Kazahstan, ci și în întreaga lume.

În concluzie

Cu un an și jumătate în urmă, am publicat articolul "Privind spre viitor: modernizarea conștiinței publice", care a găsit un ecou amplu în societate.

Consider că proiectele menţionate mai sus reprezintă continuarea programului "Ruhani zagyru"(«Рухани жаңғыру»).

Noile componente ale programului național "Rouhani zagyru" («Рухани жаңғыру») vor face posibilă actualizarea moștenirii veche de secole a strămoșilor noștri, făcând-o ușor de înțeles și solicitată în condițiile civilizației digitale.

Sunt convins că poporul care își amintește, apreciază și este mândru de istoria sa are un viitor măreţ. Mândria faţă de trecut, o evaluare pragmatică a prezentului și o privire pozitivă asupra viitorului - aceasta este cheia succesului țării noastre.
Created at : 23.11.2018, 14:25, Updated at : 6.02.2019, 14:25