Mesajul Primul Președintelui Republicii Kazahstan Nursultan Nazarbayev adresat poporului din Kazahstan, 5 octombrie 2018

CREȘTEREA BUNĂSTĂRII KAZAHILOR : CREȘTEREA VENITURILOR ŞI A CALITĂȚII VIEȚII

Stimați cetățeni kazahstanezi!

În perioada anilor de Independență am realizat multe.

Prin crearea unui stat modern progresist, cu o economie dinamică în curs de dezvoltare, am asigurat pacea și armonia socială.

Am realizat reforme calitative și structurale istoric semnificative, constituționale și politice.

Am obținut creșterea prestigiului internațional al Kazahstanului și am consolidat rolul său geopolitic în regiune.

Am devenit un partener internațional responsabil și solicitat pentru rezolvarea problemelor regionale și globale.

Kazahstanul a devenit primul stat dintre statele CSI și ale Asiei Centrale, care a fost ales de către comunitatea internațională pentru a găzdui expoziția internațională EXPO-2017.

Am construit o capitală nouă - Astana, care a devenit un centru financiar, de afaceri, inovator și cultural al regiunii eurasiatice.

Populația țării a depășit 18 milioane de persoane, iar speranța de viață a ajuns la 72,5 ani.

Am realizat bazele unei economii solide.

În ultimii 20 de ani, în țară au fost atrase investiții străine directe de 300 de miliarde de dolari.

Se dezvoltă afacerile mici și mijlocii, care reprezintă baza prosperității economiei. În clasamentul Băncii Mondiale referitor la afaceri, Kazahstanul a ajuns pe locul 36 din 190 de țări analizate.

Întotdeauna am răspuns provocărilor externe în timp util și am fost pregătiți pentru acestea.

În acest sens, eu am prezentat inițiativele politice necesare legate de modernizarea țării. Implementarea acestor inițiative a devenit un factor important pentru dezvoltarea cu succes a țării.

Scopul nostru strategic constă în a intra în rândul primelor 30 de state dezvoltate ale lumii până în anul 2050.

În anul 2014, am început realizarea unui program complex „Nurly Zhol", care vizează modernizarea infrastructurii țării.

Acum trei ani, a fost promulgat Planul națiunii "100 de pași concreți".

Apoi am început a Treia modernizare a țării. Sarcina principală a modernizării constă în crearea unui nou model de creștere economică care va asigura competitivitatea globală a Kazahstanului.

Dezvoltarea durabilă a țării noastre ne dă o mare speranță pentru creșterea continuă a nivelului de trai.

Suntem pregătiți pentru rezolvarea problemelor noi.

Stimați compatrioți !

În ultima perioadă se intensifică procesele de transformare politică și economică globală.

Lumea se schimbă rapid.

Se prăbușesc bazele aparent de neclintit ale sistemului mondial de securitate și regulile comerțului internațional.

Noile tehnologii, robotizarea și automatizarea fac mai complicate cerințele legate de resursele de muncă și calitatea capitalului uman.

Se construiește o arhitectură complet nouă a sistemelor financiare. În același timp, piețele bursiere umflă un nou "balon de săpun", care ar putea declanșa următoarea criză financiară.

Astăzi, problemele globale și locale se intersectează. În aceste condiții, drept răspuns la provocări și cheia succesului statului reprezintă dezvoltarea bogăției principale - a omului.

Guvernul, fiecare conducător al organelor puterii de stat, al companiei de stat trebuie să-și schimbe abordarea legată de muncă. Prioritatea principală ar trebui să fie creșterea bunăstării kazahilor.

Din acest punct de vedere eu voi evalua de acum înainte eficacitatea personală și conformitatea poziției deținute.

Bunăstarea kazahilor depinde în primul rând de creșterea constantă a veniturilor și a calității vieții.

I. CREȘTEREA VENITURILOR POPULAŢIEI.

Veniturile cresc, când omul este muncitor, este un profesionist în domeniul în care muncește, când primește un salariu decent și are posibilitatea de a deschide și dezvolta propria afacere.

Doar prin eforturi comune putem crea o Societate a Muncii Universale.

În primul rând, trasez sarcina pentru Guvern ca începând cu 1 ianuarie 2019 salariul minim să fie majorat de 1,5 ori - de la 28 până la 42000 de tenge.

Acest lucru va viza în mod direct 1 milion 300 de mii de persoane care lucrează în toate sectoarele în cadrul întreprinderilor înființate pe baza a diferitor forme de proprietate.

Creșterea va fi simțită de 275.000 de angajați din cadrul organizațiilor bugetare, salariile cărora vor crește în medie cu 35%.

În acest scop din bugetul republicii pentru anii 2019-2021 se vor aloca anual 96 miliarde tenge.

În același timp, salariul minim nu va fi legat de nivelul minim de subzistență. Noul cuantum al salariului minim va servi drept un catalizator pentru creșterea salariilor în general, la scara întregii economii.

Sper, că această inițiativă va fi susținută de marile companii în ceea ce privește creșterea salariilor pentru lucrătorii cu venituri mici.

În al doilea rând, este necesar să se creeze surse stabile de creștere a business-ului, să se stimuleze investițiile private și să se promoveze libertatea pieței.

Business-ul creează noi locuri de muncă și asigură veniturile majorității kazahilor.

PRIMUL PUNCT. Încă în anul 2010, am lansat programul un program de măsuri „Business Road Map 2020".

În cadrul vizitelor mele în regiuni, am fost convins de eficacitatea acestui program.

Programul ar trebui prelungit până în anul 2025.

Pentru punerea acestuia în aplicare este necesar să se aloce anual suplimentar cel puțin 30 miliarde de tenge.

Aceasta va permite, timp de 3 ani, crearea a cel puțin 22 000 de noi locuri de muncă suplimentare, asigurarea colectării a 224 miliarde de tenge sub formă de impozite și fabricarea produselor în sumă de 3 trilioane de tenge.

AL DOILEA PUNCT. Este necesar să fie luate măsurile decisive pentru dezvoltarea concurenței în economie și pentru a restabili ordinea în aplicarea tarifelor legate de serviciile comunitare de utilități publiceși monopolurile naturale.

În domeniul serviciilor comunitare de utilități publice și al reglementării monopolurilor naturale, stabilirea tarifelor și cheltuirea fondurilor colectate de la consumatori nu se face încă într-un mod transparent.

Nu există o monitorizare și un control eficient legat de obligațiile celor care dețin monopolul de a face investiții.

Guvernul va trebuie în termen de trei luni să rezolve această problemă și să reformeze activitatea agenției anti-monopol, amplificând în mod semnificativ funcțiile de protejare a concurenței.

Acest lucru este important, deoarece duce la creșterea costurilor pentru afaceri și la scăderea veniturilor reale ale populației.

AL TREILEA PUNCT. Este necesar ca business-ul să fie mai mult protejat împotriva presiunii administrative ilicite și a amenințărilor de începere a urmăririi penale.

Trasez sarcina ca de la 1 ianuarie 2019 să fie ridicate pragurile de aplicare a răspunderii penale pentru încălcările fiscale până la 50 de mii МРП (Indicator de calcul lunar) cu majorarea amenzilor.

De asemenea, este necesară reorganizarea Serviciului de Investigații Economice, transferând funcțiile acestuia către Comitetul de Monitorizare Financiară, a cărui sarcină principală ar trebui să fie lupta împotriva economiei informale.

Este necesar sa ne îndreptăm către o "economie fără plăți în numerar". Pentru aceasta este necesar să nu ne bazăm doar pe instrumente represive, ci și pe stimulente, de exemplu, să încurajăm business-urile să utilizeze plățile fără numerar.

Finalizarea integrării sistemelor de informații fiscale și vamale va spori transparența administrării.

Guvernul trebuie să ia măsuri eficiente pentru reducerea cifrei de afaceri a economiei informale cu cel puțin 40% în 3 ani.

Pentru ca o afacere să înceapă de la zero, va fi necesară o amnistie fiscală pentru business-urile mici și mijlocii începând cu 1 ianuarie 2019, fără plata amenzilor și a penalităților, sub rezerva plății sumei principale a impozitului.

AL PATRULEA PUNCT. Industria orientată spre export ar trebui să fie un element central al politicii economice.

Este necesar ca Guvernul să se concentreze asupra susținerii exportatorilor din sectorul de producție.

Politica noastră comercială ar trebui să nu mai fie inertă.

Este necesar ca politica noastră comercială să fie energică pentru a promova eficient produsele noastre pe piețele regionale și mondiale.

În același timp, trebuie să ajutăm întreprinderile noastre să valorifice un sortiment mai larg de bunuri de consum, să dezvolte așa-numită "economie a lucrurilor simple".

Acest lucru este important nu numai pentru realizarea potențialului de export, dar și pentru saturarea pieței interne cu bunurile autohtone.

Dispun ca Guvernul să aloce încă 500 de miliarde de tenge pentru a sprijini industria prelucrătoare și exporturile în afara de exporturile de materie primă în următorii 3 ani.

Pentru rezolvarea problemei de creditare la prețuri accesibile a proiectelor prioritare Banca Națională va oferi pe termen lung lichidități în tenge în valoare de minim 600 de miliarde de tenge.

Guvernul, împreună cu Banca Națională, va asigura un control strict asupra utilizării acestor fonduri cu destinație specială.

Pentru punerea în aplicare a proiectelor de mare anvergură, este necesar să se ia în considerare crearea unui Fond de investiții directe în sectorul care nu este destinat materiei prime, care va funcționa pe principiul de investiții comune cu investitorii străini.

Este, de asemenea, necesar să se intensifice activitatea legată de dezvoltarea sectorului de transporturi și logistică și a altor servicii.

O atenție deosebită ar trebui acordată dezvoltării călătoriilor turistice a cetățenilor străini în țară și a turismului intern pentru a folosi potențialul nostru natural și cultural bogat. Guvernul ar trebui să adopte un program sectorial de stat într-un timp foarte scurt.

AL CINCILEA PUNCT. Este necesar să fie realizat pe deplin potențialul complexului agroindustrial.

Sarcina principală constă în creșterea productivității muncii de 2,5 ori și a exportului produselor agricole prelucrate până în anul 2022.

Toate măsurile de susținere a statului vor fi direcționate spre atragerea pe scară largă a tehnologiilor agricole moderne în țară.

Trebuie să folosim cea mai bună experiență în gestionarea sectorului prin introducerea unor standarde flexibile și convenabile și atragerea unor experți străini competenți şi cu renume din domeniul agriculturii.

Este necesar să se construiască un sistem de instruire în masă a antreprenorilor rurali pentru dobândirea unor noi competențe în agricultură.

Dispun ca Guvernul să aloce în acest scop în următorii 3 ani o sumă suplimentară de cel puțin 100 de miliarde de tenge anual.

AL ŞASELEA PUNCT. O atenție deosebită ar trebui acordată dezvoltării sectoarelor de inovație și servicii.

Mai întâi de toate, este necesar să se asigure dezvoltarea unor direcții ale "economiei viitorului" şi anume a energeticii alternative, a materialelor noi, biomedicinii, big date, internetul obiectelor, inteligenței artificiale, blokchain-ului și altele.

Anume de acestea va depinde locul și rolul țării în lumea globală în viitor.

Trasez sarcina pentru Guvern ca, împreună cu Nazarbayev Universitatea, pentru fiecare direcție să dezvolte programe speciale cu stabilirea unor proiecte concrete.

Unul dintre aceste proiecte ar putea fi înființarea pe baza universității a unui institut științific de cercetare pentru elaborarea tehnologiilor de inteligență artificială.

AL ŞAPTELEA PUNCT. Este necesară intensificarea rolului sectorului financiar în dezvoltarea economiei reale și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung.

Creșterea prețurilor, accesul la finanțare, stabilitatea băncilor – acestea sunt problemele de mare interes pentru populație.

Banca Națională, împreună cu Guvernul, trebuie să înceapă în sfârșit să abordeze în mod sistematic problemele legate de îmbunătățirea sectoarelor financiare și a sectoarelor reale și să realizeze o politică complexă îndreptată împotriva inflației.

În condițiile actuale, este esențială creșterea nivelului de creditare în economie, în special a sectorului de producție și a afacerilor mici şi mijlocii.

Este de asemenea necesar să fie îmbunătățită gestionarea fondurilor de pensii și a resurselor sistemului de asigurări sociale, să fie dezvoltate cu adevărat instrumente financiare alternative - piața titlurilor de valoare, asigurările și așa mai departe.

Un rol important în asigurarea business-ului cu investiții străine și accesul la capital îl are Centrul Financiar Internațional Astana. Am creat special o instanță separată, o autoritate de reglementare financiară, bursa.

Toate organele puterii de stat și companiile naționale ar trebui să utilizeze în mod activ această platformă și să contribuie la stabilirea și dezvoltarea rapidă a acesteia.

Implementarea eficientă a măsurilor enumerate va contribui la majorarea veniturilor kazahilor, ca urmare a creșterii salariilor și creării de noi locuri de muncă.

Aceste procese ar trebui să fie permanent în centrul atenției Guvernului.

II. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII.

A doua componentă a bunăstării este creșterea nivelului de trai.

Problemele legate de calitatea și accesibilitatea educației, sănătății, locuințelor, viața confortabilă și sigură reprezintă interes pentru fiecare familie din Kazahstan.

În acest sens, Guvernul ar trebui să reconsidere prioritățile cheltuielilor bugetare, concentrându-se pe sectorul social, securitate și infrastructură.

PRIMUL PUNCT. În termen de 5 ani, este necesară o majorarea cheltuielilor pentru învățământ, știință și asistență medicală din toate sursele până la 10% din PIB.

Finanțarea ar trebui să fie direcționată pentru punerea în aplicare a reformelor planificate, care vor asigura o îmbunătățire semnificativă a calității serviciilor prestate populației.

AL DOILEA PUNCT. Este necesară o îmbunătățire drastică a calității educației preșcolare.

Bazele gândirii, abilitățile mentale și creative, aptitudinile noi se formează în timpul copilăriei timpurii.

Accentul în educație se îndreaptă spre modelul 4K: dezvoltarea creativității, a gândirii critice, a abilităților de comunicare și a abilităților de a lucra în echipă.

În acest domeniu, este necesară o revizuire a cerințelor de calificare, a metodelor de instruire, a sistemului de remunerare al educatorilor și al altor angajați din cadrul grădinițelor.

Ministerul Educației și Științei împreună cu akimatele în acest an trebuie să elaboreze măsurile corespunzătoare.

AL TREILEA PUNCT. În domeniul învățământului mediu, au fost definite principalele abordări – în condițiile actuale este necesară o concentrare asupra implementării acestora.

Sistemul și metodologia de predare în școlile intelectuale Nazarbayev ar trebui să devină un standard unic pentru școlile de stat. Acest moment va reprezenta etapa finală a reformelor în domeniul educației școlare.

Sistemul de evaluare a cunoștințelor trebuie să se bazeze pe standarde internaționale.

Deja în perioada învățământului mediu este important să se efectueze diagnosticarea profesională și orientarea copiilor pentru cele mai populare specialități. Acest lucru va permite construirea unei traiectorii individuale de instruire și reducerea sarcinii de studiu atât pentru elev, cât și pentru profesor.

Având în vedere importanța siguranței copiilor, trasez sarcina de a asigura dotarea tuturor școlilor și grădinițele cu sisteme de supraveghere video, să fie intensificată activitatea psihologilor școlari și să se pună în aplicare alte măsuri consecutive.

Pentru a îmbunătăți accesul la educație, dispun ca Guvernul să includă în bugetul republican pentru perioada anilor 2019-2021 o sumă suplimentară în cuantum de 50 de miliarde de tenge pentru regiunile care se confruntă cu cel mai mare deficit legat de lipsa locurilor în școli şi problemele aferente școlilor în care elevii învață în trei schimburi și pentru școlile care funcționează în condiții inadecvate.

AL PATRULEA PUNCT. Consider că este necesar să fie elaborată și adoptată anul viitor Legea cu privire la statutul profesorului.

În această lege ar trebui să fie prevăzute toate stimulentele pentru profesori și angajații organizațiilor preșcolare, reducerea volumului de muncă, protejarea împotriva inspecțiilor neprevăzute și îndeplinirea obligațiilor nespecifice.

AL CINCILEA PUNCT. În ceea ce privește învățământul superior, cerințele privind calitatea instruirii în cadrul instituțiilor de învățământ vor fi sporite.

Am crescut numărul de granturi, acum este timpul să creștem şi nivelul de responsabilitate.

Principalul criteriu pentru evaluarea succesului unei instituții de învățământ superior este angajarea absolvenților după absolvirea instituției, şi anume angajarea absolvenților pe posturi bine plătite.

Este necesară realizarea politicii de comasare a instituțiilor de învățământ superior.

Pe piață trebui să rămână doar acele instituții care asigură o educație de înaltă calitate. Este important să dezvoltăm parteneriate cu universități de top din lume, să atragem cei mai buni manageri de top din străinătate, aşa cum se procedează în cadrul Universității Nazarbayev.

Consider că este necesară, pe baza infrastructurii educaționale existente, înființarea unei noi universități regionale, după exemplul Universității Nazarbayev.

AL ŞASELEA PUNCT. Calitatea serviciilor medicale este o componentă esențială a bunăstării sociale a populației.

În primul rând ar fi necesară o creștere a accesului la asistența medicală primară, în special în zonele rurale.

Pentru a stimula angajații activi în domeniul asistenței medicale primare, trasez sarcina ca de la 1 ianuarie 2019, să crească treptat cu 20% salariile lucrătorilor medicali locali, care au implementat noi abordări legate de gestionarea bolilor.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini anul viitor vor fi alocate 5 miliarde de tenge.

De la 1 ianuarie 2019, toate policlinicile și spitalele vor trece la gestionarea digitală a documentelor medicale, fără utilizarea documentelor pe hârtie.

Aceasta va permite ca până în anul 2020 să se elaboreze carduri electronice de sănătate pentru întreaga populație, să fie eliminate cozile, birocrația, şi să se îmbunătățească calitatea serviciilor.

Folosind experiența clusterelor cardiologice și neurochirurgicale deja înființate, în anul 2019 va începe construcția Centrului Național Oncologic Științific din Astana.

În acest mod vom salva multe vieți omenești.

AL ŞAPTELEA PUNCT. La nivel regional, este necesară găsirea unor rezerve şi facilitarea accesului la sportul în masă și la educația fizică.

Trasez sarcina pentru Guvern şi akimi (guvernatorii regiunilor) să construiască cel puțin 100 de centre de fitness și recreere.

De asemenea, trebuie să utilizăm în mod eficient facilitățile sportive existente, în special în școli, să amenajăm curțile, parcurile, scuarurile pentru facilita posibilitatea de a practica educația fizică şi sportul.

AL OPTULEA PUNCT. Sănătatea națiunii reprezintă o prioritate principală pentru stat. Aceasta înseamnă că kazahii ar trebui să consume produse alimentare de cea mai înaltă calitate.

Astăzi nu există o politică integră care să permită protejarea populației de la consumul produselor necalitative și periculoase pentru sănătate și viață și prestarea serviciilor de o proastă calitate.

Însărcinez Guvernul să ia măsuri și să eficientizeze această activitate.

Începând de anul viitor, ar trebui să înceapă activitatea Comitetul pentru controlul calității şi siguranței produselor şi a serviciilor. Activitatea acestui comitet va include în principal efectuarea expertizei produselor alimentare, a medicamentelor, a apei potabile, a produselor pentru copii, a serviciilor medicale.

Pentru a realiza aceste sarcini, este necesar să se asigure o bază modernă de laboratoare cu un personal calificat, cu specialiști.

În același timp, este necesară instituționalizarea și utilizarea activă a activității organizațiilor obștești pentru protecția drepturilor consumatorilor.

Noi întotdeauna acordăm ajutor afacerilor, însă omul, drepturile și sănătatea acestuia sunt mai importante.

Statul, în cadrul reducerii barierelor administrative, a renunțat la efectuarea multor tipuri de controale, licențe și altele similare.

Prin urmare, responsabilitatea pentru calitatea și siguranța produselor și serviciilor oferite revine comunității de afaceri.

În general, oamenii de afaceri trebuie să se gândească nu numai la profit, dar împreună cu statul, să asigure siguranța și confortul cetățenilor noștri.

Serviciile sociale de calitate adresate populației ar trebui să fie armonios însoțite cu crearea unor oportunități ample de îmbunătățire a condițiilor de trai, de viață confortabilă și sigură în orice localitatea a țării.

III. CREAREA UNUI MEDIU COMFORTABIL DE TRĂI

Confortul constă mai întâi de toate în accesibilitatea locuințelor, existența unei curți frumoase și sigure, a unui loc convenabil pentru a trăi și a lucra în orice localitate și o infrastructură de calitate.

PRIMUL PUNCT. Locuințe de calitate și la prețuri accesibile.

Astăzi, implementăm cu succes programul "Nurly Zher", care asigură un impuls puternic pentru construcția de locuințe.

A fost lansat un nou program la scară largă "7 - 20 - 25", care facilitează disponibilitatea creditelor ipotecare pentru locuințe.

Însărcinez akimii să rezolve problema subvenționării parțiale a ratei inițiale pentru obținerea unui credit ipotecar preferențial din bugetul local.

Eliberarea acestor certificate de locuință va facilita accesul la credite ipotecare pentru profesori calificați, medici, polițiști și alți profesioniști necesari pentru provincie.

De asemenea, trebuie să mărim în orașele mari numărul de locuințe sociale construite pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere social.

Aceste măsuri vor permite ca peste 250 de mii de familii să-și îmbunătățească condițiile de trai.

Iar ținând cont de dezvoltarea infrastructurii pentru zonele de dezvoltare în masă, în cinci ani, statul va ajuta 650 mii de familii sau mai mult de 2 milioane de cetățeni.

AL DOILEA PUNCT. Este necesară asigurarea introducerii de noi abordări privind dezvoltarea teritorială a țării.

În prezent, economiile celor mai dezvoltate țări ale lumii sunt într-o mare măsură reprezentate de orașe mari sau de megalopolis-uri.

Peste 70% din PIB-ul mondial este creat în orașe.

Ne-am dezvoltat istoric conform unui propriul drum, cu dominarea economiei agrare, cu orașe dependente de o singură întreprindere și cu mici centre regionale.

Prin urmare, pentru o țară cu 18 milioane de locuitori, 3 oraşe cu o populaţie de peste un milioane de locuitori, dintre care 2 oraşe şi-au crescut populaţia până la 1 milion de locuitori în perioada Kazahstanului independent, reprezintă o mare realizare.

Astana (Астана) și Almaty (Алматы) dau deja peste 30% din PIB-ul țării.

Cu toate acestea, infrastructura orașelor nu răspunde întotdeauna nevoilor în creștere ale întreprinderilor și ale populaţiei.

În ultimii ani, în cadrul programului "Nurly Zhol", am realizat o infrastructură de importanță republicană.

Din anul 2015, au fost construite și reparate 2.400 km de drumuri. Această activitate continuă, iar până în anul 2020 vor fi construite încă 4.600 km de drumuri.

În momentul actual trebuie să dezvoltăm sistematic infrastructura regională și urbană.

ÎÎn același timp, este necesar să trecem treptat de la modelul "infrastructură pentru oameni" la modelul "de la oameni la infrastructură".

Aceasta va stimula extinderea localităților, va crește eficiența utilizării fondurilor alocate.

Fiecare regiune și oraș mare ar trebui să se dezvolte pe baza unui model propriu de creștere economică durabilă și de ocupare a forței de muncă, ținând cont de avantajele concurențiale existente.

În acest sens, este necesară elaborarea unui sistem de standarde regionale pentru diferite localități – începând cu satele de bază până la orașele de importanță republicană.

Standardul ar trebui să includă indicatori specifici aferenți listei și disponibilității beneficiilor sociale și a serviciilor de stat, privind asigurarea cu transport, infrastructura culturală şi sportivă, pentru afaceri, industrială, digitală și altele.

Este necesară intensificarea eforturilor de îmbunătățire a situației ecologice, inclusiv privind emisiile poluante, starea solului, a terenurilor, a aerului, utilizarea deșeurilor, precum și dezvoltarea sistemelor de monitorizare a mediului cu acces gratuit online la acestea.

O atenție deosebită ar trebui acordată creării unui "mediu fără obstacole" pentru persoanele cu handicap.

Trasez sarcina ca până la 1 septembrie 2019, să dezvoltăm o Schemă de prognoză pentru dezvoltarea teritorială și spațială a țării până în anul 2030, care va deveni o Hartă Noua de gestionare a urbanizării țarii.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor practice, dispun elaborarea unui program pragmatic pentru dezvoltarea regiunilor până în anul 2025, indicând măsurile concrete, proiectele și sumele destinate finanțării.

Aspectele subliniate privind dezvoltarea regională ar trebui fie luate în considerare în programele de stat Nurly Zhol și Nurly Zher, care, de asemenea, vor fi prelungite până în anul 2025.

Primul program ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării infrastructurii de transport. Al doilea asupra construcții de utilități și locuințe.

Trebuie să oferim acestor programe un nou impuls.

AL TREILEA PUNCT. Sunt necesare unele schimbări profunde și calitative în activitatea organelor de aplicare a legii.

Siguranța reprezintă o parte integrantă a calității vieții.

Angajații organelor afacerilor interne se află în fruntea luptei împotriva criminalității și protejează cetățenii, adesea punând viața lor în pericol.

În același timp, societatea așteaptă o îmbunătățire radicală a activității organelor de aplicare a legii, în primul rând a poliției.

Însărcinez Guvernul, ca împreună cu Administrația Prezidențială, să elaboreze măsuri pentru modernizarea organelor afacerilor interne.

Startul reformelor ar trebui să fie dat la 1 ianuarie 2019.

În primul rând, este necesară optimizarea numărului de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca poliția să nu fie obligată să îndeplinească atribuții nefirești.

Fondurile eliberate ar trebui folosite pentru majorarea salariilor polițiștilor, soluționarea problemelor acestora legate de locuințe și alte probleme sociale.

În al doilea rând, este necesară o aprobare a unui standard al polițistului, modificarea sistemului de avansare în carieră, precum și pregătirea și selecția personalului prin intermediul academiilor de poliție.

Va fi necesară reevaluarea tuturor angajaților organelor afacerilor interne. Numai pe cei mai buni dintre aceștia îşi vor continua activitatea.

În al treilea rând, este necesar să se introducă noi formate moderne de lucru cu populația, să se modifice radical criteriile de evaluare a poliției.

Este necesar ca activitatea poliției să fie trecută pe modelul de servicii.

Cetățenii ar trebui să conștientizeze că polițistul nu doar aplică pedepse, dar îi ajută într-o situație dificilă.

În sediile organelor orășenești și raionale ale Ministerului Afacerilor Interne este necesar să fie create condiții confortabile pentru primirea cetățenilor pe principiul centrelor de deservire a populației.

Toate orașele din Kazahstan trebuie să dispună de sisteme de monitorizare video pentru creșterea siguranței publice.

Parametrii cheie pentru evaluarea activității poliției ar trebui să fie nivelul de încredere a societății și un sentiment de securitate în rândul populației.

AL PATRULEA PUNCT. Modernizarea continuă a sistemului judiciar.

În ultimii ani s-au făcut multe, însă principala problemă - asigurarea unui înalt nivel de încredere în instanțe - nu a fost încă rezolvată.

Cu toate acestea, supremația legii este un factor-cheie în succesul reformelor noastre.

În primul rând, este necesar ca în continuare să se introducă formate moderne de lucru a instanțelor și a serviciilor informatice avansate.

Anual, 4 milioane de cetățeni sunt implicați în procese judiciare.

Foarte mult efort depus și bani cheltuiți!

Ar trebui reduse procedurile judiciare excesive care duc la apariția unor pierderi nerezonabile de timp și de resurse. Acțiunile pentru realizarea cărora anterior era necesară prezența personală pot fi efectuate acum de la distanță.

În al doilea rând, este necesară asigurarea unei dezvoltării calitative și reînnoirea personalului din sistemului judiciar, să se creeze stimulente pentru ca cei mai buni juriști să dorească să devină judecători.

În al treilea rând, este necesară o practică judiciară clară și previzibilă, în special în litigiile dintre reprezentanții businessului și structurile guvernamentale, precum și excluderea posibilității unei influențe nejustificate asupra magistraților.

Dispun ca Instanța judiciară supremă, împreună cu Guvernul, până la sfârșitul anului să elaboreze un complex adecvat de măsuri.

Un rol important în realizarea oricăror reforme aparține unui aparat de stat compact și eficient, care ar trebui să sa-şi evalueze toate acțiunile prin prisma creșterii bunăstării poporului.

IV. APARATUL DE STAT ORIENTAT SPRE NECESITĂŢILE CETĂŢENILOR.

Cum ar trebui să se modifice aparatul de stat în noile condiții?

PRIMUL PUNCT. Creșterea esențială a eficienței organelor puterii de stat.

"Calitatea" ar trebui să devină un nou stil de viață al unui funcționar public, iar auto-îmbunătățirea ar trebui să fie principiul lui de bază.

Funcționarii publici cu un stil nou de activitate vor reduce distanța dintre stat și societate. Acest lucru prevede un feedback constant, discuții pline de viață și explicarea oamenilor măsurile concrete și rezultatele politicii de stat.

Academia de Administrare Publică împreună cu Universitatea Nazarbayev va elabora un program "Conducătorul cu o viziune nouă" și cursuri speciale de perfecționare profesională în cazul numirii în funcții de conducere.

Este important să fie atrași profesioniștii din sectorul privat care au lucrat pentru cele mai bune companii străine sau au absolvit cele mai prestigioase universități din lume.

În acest an, am introdus un nou model de salarizare pentru 4 organe ale puterii de stat.

Toate proiectele pilot au avut performanțe bune.

A crescut atractivitatea muncii pentru sectorul de stat, ceea ce este deosebit de important la nivel regional.

Prin optimizarea costurilor ineficiente și reducerea personalului de conducere, salariile mici și medii ale angajaților au crescut de 2-2,5 ori.

Fluctuația personalului a scăzut de 2 ori. De 3 ori a crescut numărul de specialiști de înaltă calificare care au migrat din sectorul privat, inclusiv absolvenții a unor universități de top.

În cadrul Agenției pentru Servicii Publice, concurența pentru ocuparea funcțiilor în aparatul central de stat a fost de 28 de candidați pe un loc, iar în structurile regionale – de până la 60 de candidați pe un loc.

Pentru 1 post vacant în akimatul din regiunea Mangystau acum concurează 16 candidați pentru un loc, iar pentru Ministerul Justiției în mediu 13 candidați pentru un loc.

În Astana, numai prin intermediul unor noi abordări privind finanțarea proiectelor implementate în cadrul parteneriatului public privat, a fost posibil să se economisească mai mult de 30 de miliarde de tenge.

Pentru trecerea la un nou model de remunerare, am permis conducătorilor organelor de stat sa realizeze dreptul la o "manevră bugetară și de personal".

Ei au obținut posibilitatea să direcționeze sumele economisite pentru a majora salariile angajaților.

În prezent, multe organe ale puterii de stat doresc să treacă la un nou model.

În principal – ei ar trebui să înțeleagă că acest model nu reprezintă doar o creștere mecanică a salariilor, dar mai întâi de toate un indicator al creșterii eficienței activității lor.

Dispun ca să fie efectuate controale care să demonstreze că majorarea costurilor cu salarizarea sunt compensate prin optimizarea și economisirea cheltuielilor bugetare, inclusiv a cheltuielilor organizațiilor subordonate.

În această problemă nu putem să ne permitem formalizarea și egalizarea salariilor, pentru a nu discredita proiectul respectiv.

AL DOILEA PUNCT. În această perioadă dificilă, trebuie să obţinem o maximizare a eficienţei de la fiecare tenge alocat.

După cum reiese din rezultatele inspecțiilor, în unele cazuri valoarea construcțiilor este supraestimată încă din stadiul de elaborare a documentației de proiectare.

Există proiecte care nu sunt finalizate sau nu au perspective încă de la început.

Dacă există o atitudine responsabilă față de sarcina încredințată, se pot disponibiliza sute de miliarde de tenge din fondurile bugetare care pot fi direcționate pentru nevoile reale ale populației.

Guvernul trebuie să ia măsuri sistemice pentru optimizarea cheltuielilor și economisirea mijloacelor, eliminând cheltuielile ineficiente și inoportune.

AL TREILEA PUNCT. Va fi continuată lupta activă împotriva corupției.

În primul rând, ar trebui să obținem reducerea contactelor directe între funcționarii publici şi populație în cadrul serviciilor prestate.

Una dintre problemele de mare interes pentru populație reprezintă procedurile birocratice în domeniul relațiilor funciare și a construcțiilor.

În acest domeniu nu există transparență, accesul deplin al populației și a oamenilor de afaceri la informație.

Dispun să fie creată o bază de date informațională unică pentru fondul funciar și proprietăți imobiliare.

În acest sens, este necesar să se restabilească ordinea și terenurile să fie predate investitorilor reali!

Acesta este doar un exemplu.

Trebuie luăm măsuri corespunzătoare aferente tuturor celelalte direcții care sunt criticate de populație şi reprezentanții oamenilor de afaceri.

În general, ar trebui ca în anul 2019, 80%, iar în anul 2020 cel puțin 90% din serviciile de stat să fie prestate în format electronic.

Pentru aceasta, este necesară o actualizare rapidă a Legii cu privire la serviciile de stat.

În al doilea rând, este necesară efectuarea unei analize a problemei legate de creșterea responsabilității disciplinare a conducătorilor în cazul comiterii infracțiunilor de corupție de către subalternii acestora.

În același timp, un angajat cinstit nu-i trebuie să fie teamă de inspectori care efectuează controale.

În al treilea rând, ar trebui extinde experiența capitalei privind implementarea strategiei anticorupție în cadrul proiectelor "Regiuni fără corupție".

AL PATRULEA PUNCT. Este necesară o reducere a formalismului și a birocrației în activitatea Guvernului și a tuturor organelor puterii de stat.

În ultima perioadă de câteva ori a crescut numărul de ședințe prelungite şi reuniuni ținute atât de Guvern, cât și de organele puterii de stat, iar circuitul documentelor de asemenea a crescut de asemenea într-un mod semnificativ.

Există zile în care se ţin câte 7 şedinţe de Guvern pe zi, cu participarea akimilor și a adjuncților acestora.

Când persoanele respective pot sa lucreze? Trebuie să punem capăt acestei situații și să reglăm activitatea.

Este necesar să asigurăm libertatea de luare a deciziilor miniștrilor și akimilor, care trebuie să-și asume obligații concrete și să răspundă pentru realizarea lor în mod public.

Pentru aceasta ar trebui să fie elaborată o hartă cu indicatori ai Planului de dezvoltare strategică a țării până în anul 2025.

AL CINCILEA PUNCT. Pentru punerea efectivă în aplicare a sarcinilor stabilite, este necesară o consolidare a mecanismului de monitorizare a punerii în aplicare a reformelor.

Până la sfârșitul anului, guvernul și organele puteri de stat vor elabora indicatori și masuri concrete pentru a acoperi toate aceste aspecte legate de dezvoltare, precum și vor prezenta la momentul oportun Parlamentului toate proiectele necesare pentru inițierea reformelor.

La rândul lui, Parlamentul va trebui să le examineze și să le adopte în mod eficient și rapid.

Pentru a monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a reformelor și a documentelor strategice cheie, dispun înființarea în cadrul Administrației Prezidențialei un Birou național de modernizare cu atribuțiile necesare.

Pe lângă monitorizarea indicatorilor statistici, Biroul va sigura efectuarea de sondaje regulate ale populației și a oamenilor de afaceri cu privire la problemele de actualitate pentru populație, așa cum se practică în cadrul Organizația pentru Cooperări și Dezvoltare economică.

Biroul îmi va prezenta în mod regulat situația pe fiecare direcție.

Fiecare membru al Guvernului, conducător al organului puterii de stat, conducător al companiei de stat va fi personal responsabil pentru atingerea obiectivelor stabilite.

V. O POLITICĂ EXTERNĂ EFICIENTĂ.

Pentru asigurarea modernizării reușite a Kazahstanului, va fi necesară continuarea unei politici externe proactive.

Cursul nostru pașnic și principiile clar definite în acest domeniu se justifică pe deplin.

Relațiile dintre Kazahstan și Federația Rusă reprezintă un etalon pentru relații interstatale.

Activează cu succes Uniunea Economică Eurasiatică, care s-a format ca o asociație de integrare deplină și a care participă activ în relațiile economice mondiale.

O nouă pagină de interacțiune a fost deschisă în regiunea Asiei Centrale.

Se dezvoltă în mod progresiv parteneriatul strategic cuprinzător cu Republica Populară Chineză.

Programul "One Belt - One Way" a dat un nou impuls relațiilor noastre cu China.

În timpul vizitei mele oficiale la Washington și tratativelor cu președintele Donald Trump, s-a ajuns la un acord privind un parteneriat strategic extins între Kazahstan și Statele Unite în secolul XXI.

Noi vom continua dezvoltarea unei colaborări dinamice cu UE – cel mai mare partener al nostru comercial şi investiţional.

Se dezvoltă relațiile bilaterale reciproc avantajoase cu țările CSI, Turcia, Iran, țările din Orientul mijlociu şi Asia.

Convenția privind statutul juridic al Marii Caspice, Declarația aprobată la summit-ul de la Aktau deschide noi posibilități de colaborare cu țările, riverane Marii Caspice.

Kazahstanul finalizează într-un mod onorabil misiunea sa în Consiliul de Securitate al ONU.

Procesul din Astana legat de problema Siriei a devenit practic singurul format eficient de lucru pentru negocierile privind soluționarea pașnică și ieșirea acestei țări din criză.

În același timp, în condițiile moderne dificile, politica externă a Republicii Kazahstan necesită adaptarea și promovarea intereselor naționale pe baza principiilor pragmatism.

În toate timpurile, numai voința fermă pentru obținerea succesului și unitatea poporului au decis soarta țărilor.

Numai prin eforturi comune putem atinge rezultate formidabile.

VI. IMPLICAREA FIECĂRUI CETĂȚEAN AL KAZAHSTANULUI ÎN PROCESELE DE TRANSFORMARE A ŢARII.

Fiecare locuitor al Kazahstanului trebui în mod clar să înțeleagă esența reformelor propuse şi importanța lor pentru prosperitatea Patriei noastre. Pentru a realiza cu succes reformele, în condițiile actuale este mai importantă decât orice consolidarea societății în jurul obiectivelor comune.

Programul "Rouhani zhangyru" a primit un sprijin larg și a dat un impuls puternic proceselor de modernizare ale societății.

Această inițiativă nu numai că ar trebui să continue, dar va trebui să fie îmbogățită cu un nou conținut și direcții noi.

Sprijinul complex pentru tineret și instituția familiei ar trebui să fie o prioritate a politicii de stat.

Este necesar să se creeze o platformă largă pentru atingerea unei mobilități sociale, pentru aplicarea unei game complexe de măsuri care să sprijine toate categoriile de tineret.

Propun declararea anului viitor - Anul tineretului.

Trebuie să începem modernizarea mediului social al zonelor rurale.

Acest lucru va fi facilitat prin lansarea unui proiect special "Aul - El Besigi".

Prin acest proiect vom promovă ideologia muncii în regiuni.

Este necesară înființarea asociațiilor pentru copii și tineret "Sarbaz", similare organizațiilor de cercetași, consolidarea rolului educației militaro-patriotice în școli.

În cadrul unei inițiative noi "Cunoaște-ți pământul" ar trebui să fie revigorat turismul școlar în masă în regiunile țării.

Astăzi, au fost propuse măsuri fără precedent în domeniile principale care determină starea socială a populației.

Ponderea financiară a inițiativelor depășește 1,5 trilioane de tenge, iar efectul cumulativ este şi mai semnificativ, fapt care va asigura un progres real în creșterea nivelului de trai al populației.

Aceste sunt cele mai fiabile și profitabile investiții.

Dragi kazahi!

Bunăstarea poporului și intrarea Kazahstanului în rândul primelor 30 de state dezvoltate ale lumii reprezintă obiectivul pe termen lung al statului nostru independent.

Noi întotdeauna am răspuns în mod adecvat provocărilor timpului.

Acest lucru se asigură în primul rând datorită unității noastre.

"Țara în care oamenii trăiesc în armonie este bogată", se spune în popor.

La ora actuală mai sunt de realizat sarcini dificile.

Pentru noi, nu există înălțimi de neatins, dacă ne menținem înțelegerea și unitatea.

În fiecare dintre mesajele mele, eu acord o atenție deosebită problemelor legate de îmbunătățirea statutului social și calitatea vieții populației.

Scopul principal al programelor de stat "7-20-25", "Nurly Zhol", "Nurly Zher" și a altor programe constă în îmbunătățirea calității vieții populației.

Kazahstanul are încă multe înălțimi de cucerit.

Încrederea poporului ne înalță spiritul și ne dă puteri pentru a parcurge acest drum.

Nu există nimic mai presus decât acest scop nobil!

Created at : 5.10.2018, 12:30, Updated at : 5.10.2018, 12:30