Mesajul Primul Presedintelui Republicii Kazahstan Nursultan Nazarbayev, adresat poporului kazahstanez

"NOILE POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ÎN CONDIȚIILE CELEI DE-A PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE "

Stimați cetățeni kazahztanezi!

Astăzi lumea întreagă intră în epoca celei de-a patra revoluții industriale, care este o eră a unor modificări profunde și impetuoase: tehnologice, economice și sociale. Noua ordine tehnologică schimbă în mod radical modalitatea în care ne desfășurăm activitatea în muncă, în care ne îndeplinim drepturile cetățenești și în care ne educăm copiii. Necesitatea de a fi pregătiți pentru noi modificări și provocări de ordin global ne-a impus să aprobăm Strategia de dezvoltare "Kazahstan-2050". Ne-am propus ca obiectiv intrarea în rândul celor mai dezvoltate treizeci de țări din lume. Se realizează Planul națiunii – 100 de pași concreți, dintre care 60 deja au fost îndepliniți. Celelalte etape au în principal un caracter de lungă durată și sunt implementate sistematic. Anul trecut a fost lansată a treia modernizare a Kazahstanului. Se realizează cu succes Programul de industrializare. A fost aprobat programul complex "Kazahstanul digital". A fost elaborat Planul strategic de dezvoltare a Republicii Kazahstan până în anul 2025. Obiectivele noastre pe termen lung rămân neschimbate. Avem la dispoziție toate programele necesare. Acest Mesaj stabilește ceea ce trebuie să facem pentru navigarea și adaptarea cu succes la o lume nouă – lumea celei de-a PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE.

Noi am creat un Kazahstan independent care a devenit un brend, ce stârnește încrederea și respectul în întreaga lume. În anul 2017 țara noastră a devenit un membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU. În luna ianuarie 2018 deținem prezidiul în cadrul acestuia. Am devenit primul stat din rândul țărilor CSI și ale Europei de Est pe care comunitatea mondială a ales-o pentru organizarea Expoziției Mondiale Specializate "EXPO". În Kazahstan a fost construit un model de economie de piață ce funcționează cu succes. În anul 2017 țara noastră, după ce a depășit consecințele negative ale crizei mondiale, a revenit pe traiectoria unei creșteri încrezătoare. Conform datelor sfârșitului de an, creșterea produsului intern brut a fost de 4%, iar cel al producției industriale a fost de peste 7%. În acest context, sectorul de prelucrare a depășit 40% din cadrul volumului total al industriei. Dezvoltarea reușită a Kazahstanului a permis formarea clasei de mijloc. Nivelul de sărăcie s-a diminuat de 13 ori, iar rata șomajului s-a redus cu până la 4,9%. La baza succesului socio-economic al țării se află pacea civilă, armonia interetnică și interconfesională, fapt care rămâne principala noastră valoare. Totuși, trebuie să conștientizăm în mod clar faptul că realizările Kazahstanului reprezintă o bază sigură, dar nu este și o garanție a succeselor de mâine. Epoca " abundenței petroliere" se apropie practic de final. Țara are nevoie de o nouă calitate de dezvoltare. Tendințele globale arată că aceasta trebuie să fie bazată, în primul rând, pe o implementare largă a CELEI DE-A PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE. Aceasta implică atât provocări, cât și oportunități. Sunt convins de faptul că Kazahstanul are toate cele necesare pentru intrarea în rândul liderilor din lumea nouă. Pentru acest lucru trebuie să ne concentrăm pe rezolvarea următoarelor sarcini.

PRIMA. Industrializarea trebuie să devină pilotul implementării de noi tehnologii.

Anume rezultatele acesteia au devenit unul din factorii principali de stabilizare în anii de criză 2014-2015, când prețurile petrolului au scăzut brusc. Iată de ce orientarea către sectorul de prelucrare, cu o productivitate ridicată a muncii, nu a fost modificată. În același timp, industrializarea trebuie să devină mai inovatoare, folosind toate avantajele noii structuri tehnologice 4.0. Este necesar să se proiecteze și să se adapteze noi instrumente orientate către modernizarea și digitalizarea întreprinderilor noastre, cu concentrare pe exportul producției. Acestea trebuie, în primul rând, să stimuleze transferul de tehnologii. Trebuie realizat un proiect pilot de digitalizare a mai multor întreprinderi industriale din Kazahstan, ca mai apoi să răspândim această experiență pe scară largă. Un aspect important devine crearea unui ecosistem propriu de dezvoltatori digitali și de alte soluții inovatoare. Acesta trebuie să se cristalizeze în jurul unor centre inovatoare, cum ar fi, de exemplu, Universitatea Nazarbaev, Centrul Financiar Internațional din Astana și Parcul Tehnologic Internațional de start-up IT. De o revizuire serioasă are nevoie organizarea activității Parcului de tehnologii inovatoare "Alatau". Principalii factori de succes ai ecosistemului inovator constau în stimularea cererii de noi tehnologii din partea sectorului real și funcționarea pieței private de finanțare a capitalului. Pentru aceasta este necesară o legislație corespunzătoare. În afară de asta, o importanță deosebită o are și dezvoltarea de servicii și inginerie IT. Digitalizarea economiei, în afară de obținerea de dividende, poartă și riscurile unei disponibilizări pe scară largă a forței de muncă. Este necesar să se elaboreze din timp o politică coordonată a ocupării forței de muncă disponibilizate. Urmează să se facă adaptarea sistemului de educație, de comunicare și a sferei de standardizare la cerințele noii industrializări. În anul 2018 este necesar să se înceapă elaborarea celui de-al treilea plan cincinal de industrializare, dedicat stabilirii industriei "erei digitale".

A DOUA. Dezvoltarea în continuare a potențialului resurselor.

Lumea secolului XXI continuă să aibă nevoie de resurse naturale, care vor avea în viitor un loc special în dezvoltarea economiei globale, cât și în dezvoltarea economiei țării noastre. Totuși, este nevoie să regândim în mod critic organizarea industriilor materiilor prime, și abordările privind gestionarea resurselor naturale. Este necesar să se implementeze activ platforme tehnologice și informatice complexe. Este important să creștem standardele referitoare la eficiența energetică și aprovizionarea energetică a întreprinderilor, cât și de protecția mediului și de eficiența producătorilor de energie înșiși. Expoziția "EXPO-2017", care a avut loc în orașul Astana, a arătat cât de rapid este progresul din sfera energiei alternative "curate". Astăzi, sursele regenerabile de energie (SRE) reprezintă un sfert din producția mondială de energie electrică. Conform previziunilor, până în anul 2050 acest indice va atinge 80%. Am stabilit drept obiectiv creșterea ponderii energiei alternative în Kazahstan cu până la 30% până în anul 2030. Astăzi în țara noastră avem deja 55 de obiecte cu surse regenerabile de energie, având o capacitate totală de 336 MWt, care în 2017 au generat aproximativ 1,1 miliarde kWh de energie "verde". Este important să stimulăm mediul de afaceri, să investim în tehnologiile "verzi". Conducătorii regiunilor trebuie să ia măsuri cu privire la utilizarea modernă și prelucrarea deșeurilor menajere solide, cu o implicare pe larg a întreprinderilor mici și mijlocii. Acestea, cât și alte măsuri vor solicita actualizarea legislației, inclusiv a Codului de mediu.

A TREIA. "Tehnologiile smart" reprezintă o șansă pentru progres în dezvoltarea complexului agroindustrial.

Politica agrară trebuie să fie orientată către mărirea radicală a productivității muncii și creșterea exportului de produse agrare prelucrate. Am învățat să cultivăm diverse culturi agrare, să creștem grâul. Ne mândrim cu aceasta. Dar acest lucru nu mai este suficient. Trebuie să asigurăm prelucrarea materiei prime și să ieșim pe piețele mondiale cu produse gata de înaltă calitate. Trebuie să reorientăm, în mod radical, întreg complexul agro-industrial către acest obiectiv. O atenție prioritară trebuie acordată dezvoltării științelor agricole. Acestea trebuie să se preocupe în primul rând de transferul noilor tehnologii și de adaptarea acestora la condițiile interne ale țării noastre. În acest context, trebuie revizuit rolul universităților agricole. Acestea nu trebuie să se rezume doar la eliberarea de diplome, ci să pregătească specialiști care vor lucra în mod real în cadrul complexurilor agro-industriale sau vor desfășura activități științifice. Aceste instituții trebuie să-și înnoiască programele de învățământ și să devină centre de diseminare a celor mai avansate cunoștințe și să introducă cele mai bune practici în complexurile agro-industriale. De exemplu, creșterea multiplă a productivității poate fi obținută prin tehnologiile de prognozare a timpului optim pentru însămânțare și recoltare, de "irigare inteligentă", prin sisteme inteligente de fertilizare a solului cu îngrășăminte minerale și de combatere a dăunătorilor și buruienilor. Tehnologia fără pilot poate reduce semnificativ costul agriculturii, minimizând factorul uman. Introducerea de noi tehnologii și modele de afaceri, creșterea capacității științifice a complexului agroindustrial, intensifică necesitatea înființării unor ferme în cooperative. Este necesar să se ofere sprijin multilateral cooperativelor agricole. Statul împreună cu mediul de afaceri ar trebui să găsească anumite nișe strategice pe piețele internaționale și să promoveze producția internă. Intensificarea agriculturii ar trebui să se producă prin conservarea calității și a compatibilității ecologice a produselor. Acest lucru va permite crearea și promovarea brend-urilor de produse alimentare naturale cu semnul "Fabricat în Kazahstan", care trebuie să fie recunoscut oriunde în lume. În afară de asta, este necesar să-i stimulăm pe cei, care folosesc pământul cu cele mai bune rezultate și să luăm măsuri față de utilizatorii neproductivi. Trebuie să reorientăm subvențiile ineficiente în vederea reducerii costului creditelor bancare pentru entitățile agroindustriale. Vă solicit creșterea în termen de 5 ani a productivității muncii în cadrul complexurilor agro-industriale și exportul produselor agrare prelucrate cu cel puțin 2,5 ori.

A PATRA. Creșterea eficienței infrastructurii de transport și logistică.

Astăzi prin Kazahstan trec câteva coridoare transcontinentale. Despre acest lucru s-au povestit multe. La nivel general, tranzitul de mărfuri prin Kazahstan în 2017 a crescut cu 17% și s-a ridicat la aproape 17 milioane de tone. Avem sarcina de a crește veniturile anuale provenite din tranzitarea teritoriului țării în 2020 la 5 miliarde de dolari. Acest lucru va permite, în cel mai scurt termen, returnarea banilor cheltuiți de stat pe infrastructură. Este necesar să se asigure implementarea la scară largă a tehnologiilor digitale cum ar fi de exemplu, blokcheyn, pentru a urmări circulația mărfurilor în regim online și pentru tranzitarea acestora fără obstacole, precum și pentru a simplifica operațiunile vamale. Soluțiile moderne permit organizarea interacțiunii între toate link-urile de logistică. Folosirea "datelor mari" (Big data) va permite asigurarea unei analize de mare calitate, identificarea rezervelor de creștere și reducerea costurilor excesive. Pentru atingerea acestor scopuri, este necesar să se implementeze un Sistem de Transport Inteligent. Acesta va permite gestionarea în mod eficient a fluxurilor de transport și determinarea necesităților de dezvoltare ulterioară a infrastructurii. Pentru îmbunătățirea mobilității interregionale este important să creștem finanțarea reparațiilor și reconstrucției rețelei locale de autostrăzi. Suma totală a fondurilor bugetare alocate anual pentru aceasta ar trebui să fie crescută până la cifra de 150 de miliarde de KZT pe termen mediu. Trebuie să se asigure participarea activă a tuturor șefilor regiunilor țării în cadrul acestei activități.

A CINCEA. Implementarea tehnologiilor moderne în construcții și sectorul comunal.

Datorită programelor realizate, volumul construcției de locuințe din Kazahstan a depășit 10 milioane de metri pătrați pe an. Funcționează în mod eficient sistemul de asigurări de locuințe, care a făcut să fie accesibilă achiziționarea de locuințe de către persoane ce provin din diverse straturi ale populației. Furnizarea de locuințe pe cap de locuitor a crescut cu 30% în ultimii 10 ani și acum este de 21,6 metri pătrați. Este obligatoriu să creștem acest indice în anul 2030 la 30 de metri pătrați. În cadrul îndeplinirii acestei sarcini este important să aplicăm noi metode de construcție, materiale moderne, abordări fundamental diferite în proiectarea clădirilor și în planificarea urbană. Trebuie să stabilim standarde ridicate față de calitate, de protecția mediului și eficiența energetică a clădirilor. Obiectivele de infrastructură care se construiesc și clădirile deja existente este necesar să fie dotate cu sisteme de management intelectual. Acest lucru va crește nivelul de confort pentru populație, va reduce consumul de energie electrică, de căldură, de apă, va stimula monopolurile naturale să-și îmbunătățească eficiența. Este important să se introducă modificările corespunzătoare în domeniul legislației, inclusiv în cel care reglementează sfera monopolurilor naturale. Șefii regionali trebuie să rezolve în mod mult mai activ sarcinile privind modernizarea infrastructurii locativ-comunale, pe baza unui parteneriat între sistemul public și cel privat. Pentru rezolvarea sarcinii privind aprovizionarea localităților rurale cu apă potabilă de calitate, Guvernul este obligat să aloce anual pentru această lucrare nu mai puțin de 100 de miliarde de KZT, provenind din toate sursele.

A ȘASEA. "Redemararea" sectorului financiar.

Este necesar să se facă curățarea portofoliului bancar de creditele "rele". În acest caz, proprietarii de bănci trebuie să-și asume răspunderea economică, recunoscând care sunt pierderile. Scoaterea banilor din bănci de către acționari în beneficiul societăților și persoanelor afiliate trebuie să constituie o infracțiune gravă. Banca națională nu trebuie să rămână indiferentă față de astfel de acțiuni. Altfel la ce mai este bun un astfel de organ de stat? Controlul activității instituțiilor financiare din partea Băncii naționale trebuie să fie sever, oportun și eficient. Statul va garanta în continuare respectarea intereselor cetățenilor de rând. Trebuie urgentată aprobarea legii cu privire la falimentul persoanelor fizice. În afară de aceasta, solicit Băncii naționale rezolvarea în cele din urmă a problemei împrumuturilor ipotecare în valută străină pentru populație, care au fost acordate până la data de 1 ianuarie 2016, de vreme ce prin lege s-a introdus interdicția de acordare a acestor tipuri de împrumut către persoanele fizice. Banca națională și Guvernul trebuie să rezolve împreună problema asigurării mediului de afaceri prin creditare pe termen lung în rate, care presupune o rentabilitate efectivă în sectoarele economiei. La fel de importante sunt îmbunătățirea în continuare a climatului investițional și dezvoltarea pieței bursiere. Aceasta este una din sarcinile principale ale Centrului financiar internațional "Astana", care și-a început activitatea. Folosindu-se de cea mai bună experiență internațională, acesta trebuie să devină un hub regional, aplicând legislația engleză și tehnologiile financiare moderne. Dezvoltarea pieței bursiere va fi, de asemenea, facilitată de retragerea cu succes a acțiunilor companiilor naționale FNB "Samruk-Kazyna" la IPO.

A ȘAPTEA. Capitalul uman – baza modernizării.

O nouă calitate a educației. Trebuie urgentată crearea sistemului propriu de educație performant, care îi vizează pe cetățenii de toate vârstele. Prioritatea cheie a programelor educaționale ar trebui să fie dezvoltarea capacității de adaptare continuă la schimbări și la asimilarea noilor cunoștințe. În învățământul preșcolar până la data de 1 septembrie 2019, este necesar să se introducă standarde unice pentru programele de dezvoltare timpurie a copiilor, prin care să se dezvolte abilitățile sociale și autodidacte. În învățământul secundar, a început tranziția către un conținut actualizat, care va fi finalizat în anul 2021. Acestea sunt programe absolut noi, manuale, standarde și cadre didactice. Va fi necesar să se revizuiască abordările față de pregătirea și creșterea calificării pedagogilor. În cadrul Universităților din țară trebuie să se creeze departamente și facultăți pedagogice. Este necesar să se consolideze calitatea predării științelor matematice și naturale la toate nivelurile de învățământ. Aceasta este o condiție importantă pentru pregătirea tinerilor pentru o nouă ordine tehnologică. Pentru a crește concurența între instituțiile de învățământ și a atrage capital privat, va fi introdusă în școlile urbane finanțarea pe cap de locuitor. Având în vedere că sarcina elevilor este cea mai ridicată din țările CSI și, în medie, cu peste o treime mai mare decât în țările OCDE, este necesar ca aceasta să se reducă. În toate regiunile, la sediul palatelor elevilor, este necesară crearea unei rețele de parcuri tehnologice și centre de afaceri pentru copii, cu toată infrastructura necesară, inclusiv computere, laboratoare, imprimante 3D. Aceasta va contribui la integrarea cu succes a generației tinere în mediul de cercetare științifică și în cel industrial și tehnologic. Viitorul cetățenilor kazahi se află în cunoașterea la perfecție a limbilor kazahă, rusă și engleză. A fost dezvoltată și este pusă în aplicare o nouă metodologie de studiere a limbii kazahe pentru școlile cu predare în limba rusă. Dacă dorim ca limba kazahă să răzbată peste secole, este necesară modernizarea acesteia, fără o îngreunare a limbii cu o terminologie redundantă. Cu toate acestea, în ultimii ani, s-au tradus în limba kazahă 7 000 de termeni bine fixați și acceptați la modul general în lume. Astfel de "inovații" duc adesea la ridicol. De exemplu, "galamtor" ("Internet"), "koltîrauîn" ("crocodil"), "cui sandîk" ("pian") și există numeroase astfel de exemple. Este necesar să se revizuiască abordările față de valabilitatea acestor traduceri și să se adapteze limba noastră din punct de vedere terminologic la nivel internațional. Trecerea la alfabetul latin ajută la rezolvarea acestei probleme. Trebuie stabilit în acest sens un grafic clar de trecere la alfabetul latin până în anul 2025 la toate nivelurile de învățământ. Cunoașterea limbii ruse rămâne a fi la fel de importantă. Începând cu anul 2016, în programele actualizate, limba rusă este predată în școlile din Kazahstan deja din clasa întâi. Din anul 2019, va fi lansată trecerea la predarea în limba engleză a disciplinelor individuale de științe ale naturii în clasele a 10-a și a 11-a. În consecință, toți absolvenții noștri vor cunoaște trei limbi la nivelul necesar pentru viață și muncă în țară, cât și în oriunde în lume. Anume atunci se va crea adevărata societate civilă. O persoană din orice grup etnic va putea alege orice tip de muncă, chiar până la a fi ales Președinte al țării. Cetățenii kazahi vor deveni o singură națiune. Conținuturile formării ar trebui să fie completate în mod armonios de suportul tehnic modern. Este important să continuăm activitatea de dezvoltare a resurselor educaționale digitale, de conectare la internet în bandă largă și dotarea cu echipamente video a școlilor noastre. Este necesară actualizarea programelor de studii în învățământul tehnic și profesional cu implicarea angajatorilor și luarea în considerare a cerințelor internaționale și a competențelor digitale. Este necesar să se continue implementarea proiectului "Educația tehnico-profesională gratuită pentru toți". Statul este cel care oferă tânărului prima sa profesie. Guvernul trebuie să îndeplinească această sarcină. Pe Internet este necesar să fie postate lecții video și cursuri video de la cei mai buni profesori din școlile secundare, colegii și universități. Acest lucru va permite tuturor cetățenilor kazahi, inclusiv celor din localitățile îndepărtate, să aibă acces la cele mai bune cunoștințe și competențe. În învățământul superior, este necesar să se mărească numărul de absolvenți instruiți în domeniul tehnologiei informației, să lucreze cu inteligență artificială și "date mari". În acest sens, este necesară dezvoltarea științei universitare, cu prioritate în cercetarea efectuată în domeniul metalurgiei, chimiei petrolului și gazului, a complexului agroindustrial, a tehnologiilor biologice și IT. Este necesar să se efectueze o trecere treptată la limba engleză în domeniul cercetărilor științifice aplicate. Universitățile trebuie să implementeze în mod activ proiecte comune cu universități și centre de cercetare din străinătate, cu întreprinderi mari și companii multinaționale. Cofinanțarea din sectorul privat ar trebui să devină o cerință obligatorie pentru toate studiile de cercetare științifică aplicate. Trebuie să construim o politică de sistem care să sprijine tinerii noștri oameni de știință prin alocarea de cote în cadrul granturilor științifice. Este timpul ca sfera educației să fie văzută ca o ramură separată a economiei, prin proiectele sale de investiții și prin potențialul de export. Este necesară consolidarea legislativă a libertății academice a universităților, oferindu-le astfel mai multe drepturi de a crea programe educaționale. Este nevoie să se consolideze recalificarea cadrelor didactice, să se atragă manageri străini în universități, să se deschidă campusuri ale universităților mondiale. Construirea potențialului națiunii impune dezvoltarea ulterioară a culturii și ideologiei noastre. Sensul "Ruhani jangîru" constă anume în acest lucru. Idealul societății noastre ar trebui să fie însuși kazahul care își cunoaște istoria, limba, cultura, fiind în același timp modern, fluent în limbi străine, cu vederi avansate și globale.

Asistență medicală de primă clasă și o națiune sănătoasă. O dată cu creșterea speranței de viață a populației și dezvoltarea tehnologiilor medicale, va crește și volumul consumului de servicii medicale. Asistența medicală modernă ar trebui să se concentreze mai degrabă pe prevenirea bolilor, decât pe tratamentul spitalicesc scump. Este necesar să se consolideze gestionarea sănătății publice, prin promovarea unui stil de viață sănătos. O atenție deosebită ar trebui acordată protecției și fortificării sănătății reproductive a tinerilor. Este necesar să trecem de la ineficienta și costisitoarea pentru stat spitalizare la gestionarea principalelor boli cronice cu ajutorul diagnosticării de la distanță, precum și a tratamentului ambulatoriu. Această experiență se practică de multă vreme în lume. Trebuie doar să o implementăm în mod activ cu curaj. Este necesar să se adopte un plan complex de combatere a bolilor oncologice, să se creeze un centru științific de oncologie. Diagnosticul precoce foarte eficient și tratamentul cancerului ar trebui asigurate pe baza celor mai bune practici internaționale. Este necesar să se facă aceeași lucrare pe care am efectuat-o în domeniul cardiologiei, al controlului tuberculozei și cel al obstetricii. Sănătatea publică va fi treptat transferată la sistemul de asigurări sociale obligatorii de sănătate (SSOS), pe baza responsabilității solidare din partea populației, a statului și a angajatorilor. Necesitatea implementării acestui sistem nu stârnește îndoieli. Cu toate acestea, este necesar să se realizeze în mod mai atent lucrări pregătitoare, care să nu fie efectuate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Este necesar să se dezvolte un model nou al volumului garantat de asistență medicală gratuită (GOBMP), care să definească limitele clare ale obligațiilor din partea statului. Serviciile care nu sunt garantate de stat vor fi disponibile pentru populație prin înscrierea în sistemul OSMS sau prin asigurarea voluntară de sănătate, precum și prin co-plăți. Este necesar să se sporească accesibilitatea și eficiența asistenței medicale prin integrarea sistemelor informatice, utilizarea aplicațiilor digitale mobile, introducerea pașapoartelor electronice de sănătate, trecerea la spitale "fără hârtie". Trebuie să se înceapă implementarea în medicină a unor tehnologii de analiză genetică, inteligență artificială, care îmbunătățesc eficiența diagnosticării și tratării bolilor. Un aspect important îl reprezintă disponibilitatea și calitatea instruirii personalului medical. Astăzi avem o Școală unică de Medicină pe lângă Universitatea Nazarbaev, în care funcționează o clinică universitară integrată. Această experiență trebuie transmisă tuturor instituțiilor universitare medicale. Pentru a pune în aplicare aceste lucruri și alte măsuri, ar trebui elaborată o nouă ediție a Codului "Cu privire la sănătatea oamenilor și a sistemului de sănătate".

Ocuparea de calitate a forței de muncă și un sistem echitabil de securitate socială. Este important să se asigure eficacitatea pieței muncii, să se creeze condiții pentru ca toată lumea să-și poată realiza potențialul. Este necesar să se dezvolte standarde moderne pentru toate profesiile de bază. În cadrul acestor standarde, angajatorii și oamenii de afaceri vor preciza în mod clar ce cunoștințe, aptitudini și competențe trebuie să aibă lucrătorii. Este necesar, pe baza cerințelor standardelor profesionale, să se dezvolte programe educaționale noi sau să se actualizate cele existente. Rezerva față de creșterea economică o reprezintă lucrătorii independenți și șomerii. Nu o dată am cerut să se clarifice problema lucrătorilor independenți Ministerul Muncii și Protecției Sociale a populației a demonstrat iresponsabilitate și superficialitate în această chestiune. Este necesar să se ofere mai multe oportunități pentru atragerea oamenilor spre locuri de muncă productive – deschiderea unei afaceri proprii sau obținerea unei noi profesii și găsirea unui loc de muncă. Merită să fie sprijinită activitatea Camerei Naționale a Întreprinzătorilor "Atameken" de formare în domeniul afacerilor. Este important să se extindă acoperirea acestor categorii de populație prin Programul pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă productive și a spiritului antreprenorial în masă, prin consolidarea instrumentelor sale. Procesul de înregistrare a lucrătorilor independenți ar trebui simplificat la maxim, prin crearea condițiilor în care acestora le-ar fi avantajos să-și îndeplinească în mod conștiincios obligațiile față de stat. Cetățenii kazahi ar trebui să poată găsi rapid un nou loc de muncă inclusiv în alte localități ale țării. Este necesară introducerea pe scară largă a unei singure burse electronice de muncă, în care să se consolideze toate informațiile cu privire la locurile de muncă vacante și solicitanții de locuri de muncă. Fără a părăsi domiciliul, o persoană va putea să treacă teste de orientare profesională, să afle mai multe despre cursurile de formare, măsurile de sprijin din partea statului și să-și găsească o slujbă interesantă. De asemenea, cărțile de muncă ar trebui schimbate în format electronic. Legea privind piața electronică a forței de muncă trebuie adoptată înainte de 1 aprilie 2018. Politica socială va fi pusă în aplicare prin implicarea cetățenilor într-o viață economică deplină. Sistemul de pensii este acum în întregime legat de vechimea în muncă. Cel care a lucrat mai mult, acela va primi o pensie mai mare. În acest sens, toți cetățenii din Kazahstan trebuie să abordeze în mod serios legalizarea activităților lor de muncă. În sistemul de asigurări sociale se va consolida, de asemenea, relația dintre stagiul de muncă și volumul plăților. Din anul 2018, am trecut la un nou regim de acordare a asistenței sociale direcționate către segmentele de populație cu venituri mici. A fost depășit pragul de furnizare a acesteia de la 40 la 50% din minimul de subzistență. Pentru cetățenii nevoiași capabili de muncă, asistența pecuniară va fi disponibilă cu condiția să participe la măsurile de promovare a ocupării forței de muncă. Pentru cei care nu sunt apți de muncă, măsurile de sprijin din partea statului vor fi întărite.

Dragi cetățeni ai Kazahstanului!

Toate obligațiile sociale ale statului vor fi îndeplinite în totalitate. Vreau să vă aduc aminte că în anii 2016-2017 au fost mărite de trei ori pensiile și indemnizațiile. Pensia de bază a crescut cu un procent total de 29%, cea de solidaritatea - cu 32%, indemnizațiile de naștere - cu 37%, cea de handicap și de pierdere a susținătorului legal - cu câte 43% fiecare. Salariul lucrătorilor din sănătate s-a mărit cu până la 28%, cel din educație cu până la 29%, din domeniul protecției sociale cu până la 40%, cel al funcționarilor de stat din corpul "B" – cu 30%, bursele - cu 25%. Suntem în vremuri de criză. Nu foarte multe țări din lume au putut să crească cheltuielile sociale. Cheltuielile bugetului republican pentru sfera socială în 2018 au crescut cu 12% și au depășit 4,1 trilioane KZT. Creșterea plăților sociale, inclusiv a pensiilor, va crește veniturile a peste 3 milioane de locuitori din Kazahstan. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pensiile de solidaritate au crescut cu 8%. Creșterea indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități, familiile care și-au pierdut întreținătorul și care cresc copii cu dizabilități, a atins procentul de 16%. Începând cu 1 iulie 2018, pensia de bază va crește în medie de 1,8 ori, în funcție de stagiul de muncă. În plus, solicit ca, începând cu data 1 iulie 2018, să fie introduse indemnizații din partea statului pentru părinții care îngrijesc copii majori cu grad de invaliditate I din copilărie. Lunar, astfel de indemnizații în valoare de cel puțin egală cu cea a minimului subzistențial vor primi în jur de 14 mii de familii. Pentru atingerea acestor obiective, va fi nevoie de până la 3 miliarde de KZT în 2018. Pentru a crește prestigiul meseriei de pedagog, solicit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul oficial al cadrelor didactice, care trec la conținutul actualizat al materialului didactic, să fie crescut cu 30%. Conținutul actualizat este o curriculă modernă care respectă standardele internaționale și care a fost adaptată în cadrul școlilor intelectuale Nazarbaev. Acestea oferă copiilor noștri competența funcțională necesară și gândirea critică. În afară de aceasta, solicit introducerea în anul 2018 a unei noi grile de categorii pentru cadrele didactice, luând în considerare nivelul de calificare cu creșterea diferențelor între categorii. Categoriile ar trebui să fie alocate pe baza testului național de calificare, așa cum se procedează în întreaga lume. Acest lucru va stimula profesorii să-și îmbunătățească continuu performanțele. În consecință, în funcție de calificarea confirmată, la nivel general, salariile profesorilor vor crește de la 30 la 50%. Pentru a face acest lucru, în anul curent este necesar să alocăm încă 67 de miliarde KZT.

A OPTA. Administrația publică eficientă.

Este necesar să se continue eforturile de reducere a costurilor pentru antreprenori și populația din administrația de stat. În acest sens, este important să se accelereze adoptarea unei legi care vizează dereglementarea în continuare a afacerilor. Este necesar să se asigure digitalizarea proceselor de obținere a sprijinului de stat de către întreprindere, cu acordarea acesteia după principiul "unei singure ferestre". Integrarea sistemelor informatice ale organelor de stat va permite trecerea de la prestarea serviciilor de stat separate la cele complexe pe principiul "unei singuri cereri". De asemenea, este necesar să se continue eforturile de îmbunătățire a calității serviciilor furnizate de agenții monopolurilor naturale. Este important să se stabilească tarife rezonabile pentru aceștia și producătorii de energie, ținând cont de programele de investiții. Sunt necesare acțiuni radicale pentru îmbunătățirea climatului de afaceri, în special la nivel regional. Guvernul ar trebui să pregătească un nou pachet de măsuri sistemice pentru susținerea mediului de afaceri și scoaterea acestuia din umbră. Ar trebui să accelereze implementarea planului de privatizare, extinderea acestuia prin reducerea numărului de organizații subordonate organelor de stat. Acele organizații subordonate care sunt cu adevărat necesare ar trebui, pe cât posibil, să fie consolidate pentru a reduce costurile administrative. Fondurile disponibilizate ar trebui direcționate către implementarea unui nou sistem de plată a muncii prestate de funcționarii publici, conform unei scale factoriale pe bază de punctaj. Acesta va reduce disproporțiile între salariile funcționarilor publici din regiuni și din centru și va lua în considerare, de asemenea, natura muncii și eficiența acesteia. Solicit Guvernului, ca împreună cu Agenția de Stat pentru Servicii Publice, să pună în aplicare în 2018 proiecte-pilot în agențiile guvernamentale centrale și locale pentru implementarea acestui sistem. Este necesar să se descopere mai bine potențialul eficacității serviciului public în regiuni prin creșterea independenței și responsabilității economice a acestora. La nivel general, atenția politicii regionale ar trebui mutată de la egalizarea cheltuielilor la stimularea creșterii veniturilor proprii ale regiunii. În special, una dintre sursele cele mai promițătoare pentru orice regiune este dezvoltarea turismului extern și intern, care astăzi creează fiecare al zecelea loc de muncă în lume. Guvernul, la rândul său, trebuie să adopte un pachet de măsuri, care să cuprindă și simplificarea procedurilor de acordare a vizelor, dezvoltarea infrastructurii și eliminarea barierelor din ramura turismului. În cadrul descentralizării fiscale, este necesar să se rezolve problema transferului impozitului pe venitul corporativ către bugetele regionale de la întreprinderile mici și mijlocii. Începând cu 1 ianuarie 2018, în orașele de importanță regională, în satele și districtele rurale cu o populație de peste 2 mii de persoane, legislația prevede introducerea unui buget independent și deținerea proprietății comunale pentru administrația locală. Începând cu anul 2020, aceste norme vor funcționa în toate localitățile. 7 tipuri de impozite și alte venituri nefiscale au fost transferate la bugetul de stat, precum și 19 direcții de cheltuieli. Acest lucru va permite implicarea populației în rezolvarea problemelor locale. În afară de asta, organele de stat ar trebui să utilizeze tehnologii digitale moderne pentru a lua în considerare remarcile și sugestiile cetățenilor în timp real și a răspunde prompt la acestea. Prin implementarea de noi tehnologii, statul și companiile ar trebui să asigure o protecție fiabilă a sistemelor și dispozitivelor lor informatice. Astăzi, noțiunea de securitate cibernetică include protecția nu doar a informațiilor, ci și a accesului la gestionarea instalațiilor de producție și infrastructură. Acestea și alte măsuri ar trebui să se reflecte în Strategia de securitate națională a Kazahstanului.

A NOUA. Lupta împotriva corupției și supremația legii

Va fi continuată lupta preventivă împotriva corupției. În acest sens se duce o activitate intensă. Numai în ultimii trei ani, peste 2.5 mii de persoane, inclusiv oficiali de rang înalt și directori de companii de stat, au fost condamnați pentru corupție. În această perioadă, au fost recuperate aproximativ 17 miliarde KZT din prejudicii cauzate de aceste persoane. Este importantă informatizarea proceselor din agențiile guvernamentale, inclusiv interacțiunea acestora cu publicul și cu mediul de afaceri. În special, cetățenii ar trebui să vadă modul în care sunt soluționate doleanțele lor și să primească la timp răspunsuri de calitate. Sunt puse în aplicare reformele instituționale ale sistemelor judiciar și de aplicare a legii. Au fost introduse în legislație norme care să asigure consolidarea protecției drepturilor cetățenilor în cadrul procedurilor penale, reducând represivitatea acestora. Drepturile avocaților au fost extinse, precum și controlul judiciar în faza de dinainte de judecată. Competențele și domeniile de responsabilitate ale organelor de drept sunt delimitate. Trebuie să continue activitatea de consolidare a garanțiilor drepturilor constituționale ale cetățenilor, de asigurare a statului de drept, de umanizare a aplicării legii. În sfera protecției ordinii și securității publice este necesar să se introducă în mod activ sisteme inteligente de supraveghere video și de recunoaștere pe străzi și în locurile unde cetățenii staționează în masă, pentru controlul traficului rutier.

A ZECEA. "Orașe inteligente" pentru "o națiune inteligentă".

Anul 2018 este anul celei de-a 20-a aniversări a capitalei noastre Astana. Formarea acestuia și devenirea unuia dintre cele mai importante centre de dezvoltare din Eurasia, este obiectul mândriei noastre comune. Tehnologiile moderne oferă soluții eficiente pentru problemele unei metropole cu o dezvoltare rapidă. Este necesar să se pună în aplicare în mod cuprinzător gestionarea mediului urban, pe baza conceptului "Smart City" și dezvoltarea competențelor persoanelor care se mută în oraș. În lume s-a ajuns la concluzia că anume orașele concurează pentru investitori. Aceștia nu aleg o țară, ci un oraș în care le este confortabil să trăiască și să lucreze. Prin urmare, pe baza experienței orașului Astana, este necesar să se formeze un standard "de referință" al "Smart City" și să se înceapă răspândirea celor mai bune practici și schimbul de experiență între orașele din Kazahstan. "Orașele inteligente" vor deveni locomotivele dezvoltării regionale, ale răspândirii inovațiilor și îmbunătățirii calității vieții în întreaga țară.

Iată care sunt cele zece sarcini. Acestea sunt clare și transparente.

Dragi cetățeni ai Kazahstanului!

Datorită stabilității politice și consensului public, am început să modernizăm economia, politica și conștiința. Astfel, este dat un impuls noii etape de dezvoltare tehnologică și a infrastructurii. Reforma constituțională a stabilit un echilibru mai concret al ramurilor organelor puterii. Noi am demarat procesul de actualizare a conștiinței naționale. În esență, aceste trei direcții de bază reprezintă triada sistemică a modernizării Kazahstanului. Pentru a face față vremurilor de azi, trebuie să ne unim într-o singură națiune - o națiune care se află pe pragul ascensiunii istorice, în condițiile celei DE-A PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE.

Created at : 16.04.2017, 10:50, Updated at : 17.08.2018, 13:10