Mesajul Primul Președintelui Republicii Kazahstan N.A. Nazarbayev către popor „Cinci inițiative sociale ale Președintelui”, 5 martie 2018

Stimați kazahi!

Martie este o lună specială în calendarul Independenței.

În martie sărbătorim Ziua Recunoștinței.

Este simbolic faptul că în același timp, este momentul în care a fost fondată Adunarea generală a poporului kazah.

În martie, poporul nostru sărbătorește sfânta sărbătoare Nauryz Meyrami.

Tot în martie, conform tradiției, le celebrăm pe femeile noastre dragi.

Toate aceste evenimente consolidează poporul kazah.

Anume datorită unității poporului și a politicii verificate a statului am putut trece onorabil peste toate încercările.

Astăzi, deja în patru dintre regiunile Kazahstanului, Almatî, Jambîl, Kazahstanul de Vest și Kazahstanul de sud, au fost inaugurate monumente ale Recunoștinței față de poporul kazah.

Inițiativa ridicării acestor monumente vine din partea diferitelor grupuri etnice din Kazahstan, în semn de recunoștință față de pământ și popor, care i-au susținut în vremuri de restriște.

Iar acest fapt generează recunoștința reciprocă a poporului kazah pentru un respect atât de profund față de istoria noastră națională.

Acest respect reciproc și această încredere creează unitatea poporului nostru.

Aceasta este o inițiativă morală importantă, care confirmă generozitatea tuturor kazahstanezilor.

Sunt convins că recunoștința ne spiritualizează pe toți.

Fiecare cetățean și-a adus contribuția la creșterea Kazahstanului modern.

Sunt în special recunoscător asociațiilor etnoculturale.

Am trecut împreună prin vremuri foarte complicate.

Sunt recunoscător poporului nostru, care m-a susținut mereu în momentele hotărâtoare ale Independenței.

La toate alegerile prezidențiale trecute poporul m-a susținut și m-a votat în mod unanim.

Este cea mai de preț distincție pentru mine.

Anume acest fapt mi-a dat forțe să muncesc.

Am muncit, muncesc și voi continua să muncesc, pentru ca poporul nostru să privească spre viitor cu încredere.

De aceea, astăzi în Parlamentul Republicii Kazahstan, mă adresez poporului meu cu noi inițiative sociale.

Demult mă gândesc la acest pas.

Dar Kazahstan avea nevoie să acumuleze puteri și mijloace.

Și iată că a sosit momentul!

Momentul să fie făcute eforturi concrete cu scopul de a consolida unitatea socială a societății noastre.

Iar aceste eforturi să fie făcute prin proiecte sociale de anvergură.

Statul va lua aceste măsuri radicale.

Ideea „Kazahstan este casa noastră comună" trebuie să capete conținut nou, tangibil.

Ținând cont de importanța noilor propuneri, am convocat această ședință comună a Palatelor Parlamentului și a Guvernului, pentru a discuta cu noile mele inițiativele sociale, orientate spre îmbunătățirea continuă a prosperității fiecărui cetățean.

Vreau să vă spun din start: tot ce va fi propus astăzi, este un program calculat.

Este un proiect rațional și în același timp optimist, în interesul poporului.

Sunt convins: un Kazahstan înfloritor înseamnă în primul rând, oameni încrezători, care simt protecția, susținerea și grija statului, și care îi răspund prin reciprocitate și patriotism.

De aceea, astăzi deschidem calea spre noi proiecte sociale de anvergură.

Dragi prieteni!

Astăzi suntem gata să facem un pas nou și de proporții, pe calea modernizării sociale.

Vă propun Cinci inițiative sociale Prezidențiale.

Prima inițiativă: „Noi posibilități de achiziționare a locuinței pentru fiecare familie".

Am făcut foarte multe în ultimii ani pentru a crește posibilitățile cetățenilor noștri de a-și achiziționa o locuință.

În anul 2017 au fost construiți 11,2 milioane m.p. de locuințe.

Este o cifră record.

Dar nu este suficient.

În prezent sunt destule familii care nu dețin o locuință proprie.

Este o problemă de importanță socială exclusivă.

Trebuie să creăm toate condițiile pentru soluționarea ei, crescând accesibilitatea creditelor ipotecare pentru masele largi.

E nevoie de mecanisme care să ofere resurse ieftine, atunci când fiecare kazah angajat ar putea să-și cumpere un apartament cu credit și să-și poată plăti creditul, ținând cont de posibilitățile bugetului familiei sale.

De aceea, propun implementarea programului „7 – 20 – 25".

Fiecare kazah angajat va avea posibilitatea de a obține un credit ipotecar în următoarele condiții.

Dobânda creditului să fie de maxim 7% pe an, și nu de 14-16%, ca acum.

Dacă astăzi băncile cer un avans de până la 30%, iar uneori chiar și până la 50%, conform programului propus, avansul să nu depășească 20% din sumă.

Perioada de rambursare a creditului să fie nu de 10-15 ani, ci de până la 25 de ani, pentru a scădea valoarea ratelor lunare.

***

Pentru asta e nevoie să fie implicate posibilitățile Băncii naționale, ale băncilor comerciale și ale bursei de valori.

Banca națională trebuie să creeze o companie specială care va atrage nu mai puțin de 1 trilion de tenge și îi va orienta spre răscumpărarea creditelor ipotecare noi, oferite de bănci în condițiile susmenționate.

Realizarea programului va da un impuls puternic construcției de locuințe.

În final, va crește accesibilitatea achiziției de locuințe pentru milioane de kazahi.

Acest fapt va contribui și la creșterea economică, a afacerilor mici și mijlocii, și va crea noi locuri de muncă.

Visele multor cetățeni ai noștri vor deveni realitate!

***

A doua inițiativă: „Reducerea împovărării fiscale, în scopul creșterii salariilor la angajații cu salarii mici".

***

Pentru a sprijini kazahii angajați, care au salarii relativ mici, propun ca de la 1 ianuarie 2019 să se reducă împovărarea lor fiscală de 10 ori, până la 1%.

Reducerea împovărării fiscale prin impozitul individual pe venit trebuie să se facă pentru cei care sunt remunerați lunar cu un salariu ce reprezintă maxim 25 de ori valoarea indicatorului minim de calcul.

În același timp, este necesar ca mijloacele eliberate din această reducere să fie orientate spre creșterea salariului.

Ca rezultat, cel puțin la o treime din angajații țării, iar asta reprezintă peste 2 milioane de oameni, le va crește salariul, fără împovărarea fiscală a angajatorilor.

Pe viitor, Guvernul trebuie să studieze posibilitățile de implementare a impozitului progresiv pe venit.

***

A treia inițiativă: „Creșterea accesibilității și a calității învățământului superior și îmbunătățirea condițiilor de trai a tinerilor studenți".

În prezent, în instituțiile de învățământ superior ale țării studiază peste 530 de mii de tineri, din care aproape 30% cu finanțare prin subvenții de studii oferite de stat.

Pentru a crește accesibilitatea și calitatea învățământului superior, propun următoarele măsuri.

În anul școlar 2018-2019 trebuie să se ofere suplimentar 20 de mii de subvenții / burse de studii, pe lângă cele 54 de mii oferite anual.

Din care 11 mii să fie pentru studiile superioare la specialitățile tehnice.

Asta ne va permite formarea a mii și mii de specialiști care vor fi solicitați în cadrul noii economii, în condițiile celei de-a patra revoluții industriale.

E vorba, în primul rând, despre ingineri, specialiști din domeniul tehnologiei informației, robotică și nanotehnologii.

Și asta reprezintă tot o grijă a statului față de tinerii noștri.

Este nevoie să se crească valoarea noilor burse în toate instituțiile de învățământ superior cu specialități tehnice și agricole, până la nivelul burselor în instituțiile naționale de învățământ superior.

Aceste măsuri vor contribui la creșterea procentului de studii superioare la absolvenții școlilor medii, ceea ce este o tendință mondială.

Acestea reprezintă investiții în resurse umane.

Creând un sistem de învățământ după standarde mondiale, trebuie să se acorde atenția cuvenită condițiilor de studii și de trai pentru studenți.

În prezent avem o problemă arzătoare privind asigurarea cu cămine a studenților de la instituțiile de învățământ superior și colegii.

Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie să se desfășoare lucrări de construcție de cămine pentru instituții de învățământ superior și colegii, de către dezvoltatori imobiliari, pe principiul parteneriatului public-privat.

În ceea ce privește Statul, prin Ministerul învățământului și al științei, acesta va garanta rambursarea treptată a unei părți din investiții orientate spre construcția de cămine.

Dispun ca până la sfârșitul anului 2022, să se asigure construcția de noi cămine studențești pentru nu mai puțin de 75 mii de locații.

Acest lucru va permite rezolvarea completă a problemei, având în vedere creșterea cererii în următorii ani.

***

A patra inițiativă: „Extinderea microcreditării"

În cadrul activității de dezvoltare masivă a afacerilor în rândul populației șomere și a persoanelor pe cont propriu (liber-profesioniști), unul din cele mai eficiente mecanisme este oferirea de microcredite avantajoase.

În anul 2017 au fost acordate 7200 microcredite pentru suma de 32 miliarde de tenge.

În același timp, încă 5 mii de persoane care au studiat prin proiectul „Bastau Business" nu au putut primi microcredite pentru deschiderea propriei afaceri.

***

Dispun ca în anul 2018 să se aloce suplimentar 20 milioane tenge, completând valoarea totală a microcreditelor până la 62 milioane tenge.

Ca rezultat, vor putea profita de microcredite peste 14 mii de persoane, ceea ce înseamnă de două ori mai mult decât în anul 2017.

Această tendință trebuie să fie continuată în mod activ și în următorii ani.

Importanța acestei inițiative stă în faptul că ea va permite unui număr de mii de persoane să-și deschidă propria afacere.

Aș vrea să subliniez că acest lucru este mai ales important pentru mediul rural, pentru dezvoltarea antreprenoriatului rural.

***

A cincea inițiativă: „Racordarea populației țării la rețeaua de distribuție a gazelor naturale".

De-a lungul perioadei de independență, extracția gazelor naturale în țară a crescut de la 8 la 52 de miliarde m.c. pe an și va crește în continuare.

În prezent, gradul de racordare a populației țării la rețeaua de gaze este de aproape 50%.

Nouă regiuni au fost racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

În același timp, regiunile centrale și cele de nord ale țării rămân fără gaze.

***

Trebuie să realizăm un proiect de construcție a unei conducte magistrale de gaze pe ruta Karaozek (regiunea Kîzîlorda) – Jezkazgan – Karaganda – Temirtau – Nur-Sultan.

În acest scop, trebuie să fie atrase mijloace corespunzătoare, inclusiv de la instituții financiare internaționale.

Asta ne va permite nu doar să alimentăm cu gaze naturale 2,7 milioane de oameni, ci și contribuim la crearea de întreprinderi mici și mijlocii.

De asemenea, se va îmbunătăți și ecologia.

Numai în Nur-Sultan trecerea la alimentarea cu gaze naturale va reduce emisiile poluante de 6 ori sau cu 35 de tone pe an.

Realizarea acestui proiect va da posibilitatea de a racorda la rețeaua de distribuție a gazelor naturale și alte regiuni.

Iată aceste Cinci inițiative Prezidențiale.

Realizarea lor va permite crearea de noi locuri de muncă și va contribui la creșterea în continuare a economiei țării.

Dispun ca Guvernul și Banca națională să elaboreze în detaliu mecanismele realizării lor.

Rog deputații Parlamentului să introducă în timp util modificările necesare în legislație.

Ținând cont de importanța absolută a acestor inițiative, e nevoie de o dezbatere extinsă a modurilor de abordare, în vederea realizării lor eficiente.

De asemenea, este important să se întreprindă o campanie de lămurire în rândul populației și în mediul afacerilor.

Partidul Nur Otan va lua sub control executarea acestor măsuri importante pentru popor.

Stimați concetățeni!

Noile măsuri ale statului vor deveni palpabile pentru toți kazahii, pentru toți cetățenii țării noastre.

Societatea va obține o nouă posibilitate de a-și planifica viitorul, legându-și strâns soarta de cea a Kazahstanului.

Consider că e nevoie să se consolideze acest program printr-o legislație.

Realizarea programului va conferi normelor constituționale privind „statul social" un conținut nou concret.

În condițiile moderne globale, unitatea națională este o unitate socială. Iar un stat de succes este un stat social.

Noi privim înainte, nu în urmă.

Sunt convins că împreună vom reuși cu siguranță să creăm modelul kazah realist și pragmatic al statului social și al bunăstării naționale.

Created at : 8.03.2018, 17:15, Updated at : 18.08.2018, 14:15