„O Eurasie mai mare: drumul spre viitorul comun“

Autor: Nurlan Nigmatulin, Președintele Majilis al Parlamentului Republicii Kazahstan

În perioada 23-24 septembrie în capitala Kazahstanului va avea loc un eveniment important nu numai pentru Kazahstan, ci şi pentru toate ţările europene şi asiatice. Este vorba de cea de-a patra reuniune a preşedinţilor parlamentelor ţărilor eurasiatice intitulată „O Eurasie mai mare: Dialog. Încredere. Parteneriat.“


Tema propusă de Kazahstan reflectă orientarea către dezvoltarea şi consolidarea interacţiunii dintre ţările Europei şi Asiei pentru a asigura dezvoltarea sigură şi durabilă a Eurasiei.

„Eurasia este un pilon al lumii moderne. Este cel mai mare continent, acoperind 65% din populaţia lumii, 75% din resursele energetice şi 40% din PIB-ul mondial. În acelaşi timp, diversitatea sistemelor economice, dezechilibrul enorm în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare a părţilor continentului, precum şi tendinţa ascendentă de regionalizare, ne împiedică să descriem Eurasia ca o entitate economică unică“.

În opinia sa, nivelul actual al schimburilor comerciale şi interdependenţa economică necesită o interacţiune mai strânsă între toţi participanţii şi luarea în considerare a intereselor ţărilor eurasiatice.

Mesajul principal a Kazahstanului este acela de a stabili Eurasia ca o platformă pentru testarea unui model fundamental nou de parteneriat, bazat pe o soluţie comună şi colectivă pentru dezacordurile emergente dintre anumite state, precum şi pentru combaterea provocărilor comune.

Primul preşedinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, a anunţat ideea integrării eurasiatice pentru prima dată în 1994 iar, după o serie de etape de dezvoltare, astăzi această idee este implementată sub forma Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA). Anul acesta marchează cea de-a 25-a aniversare a iniţiativei sale de integrare eurasiatică. Ulterior, iniţiativa strategică de a crea parteneriate pe întreg continentul eurasiatic, propusă de Nursultan Nazarbaev, a fost înscrisă în Declaraţia de la Astana a Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa (OSCE) din 2010. Statele participante ale OSCE şi-au declarat angajamentul faţă de principiul unei comunităţi euro-atlantice şi eurasiatice unice şi indivizibile. În 2015, în declaraţia sa, prezentată de la tribuna Adunării Generale a ONU, primul preşedinte al Kazahstanului a propus ideea creării unei Eurasii mai mari, ceea ce înseamnă reunirea Uniunii Economice Eurasiatice, a Centurii economice a Drumului mătăsii şi a Uniunii Europene într-un singur proiect de integrare“.

Proiectul fără precedent al unei Eurasii mai mari necesită armonizarea eforturilor acestor structuri şi iniţiative, inclusiv liberalizarea relaţiilor comerciale între membrii lor, dezvoltarea în comun a coridoarelor de transport, diversificarea rutelor energetice, extinderea cooperării în domeniul investiţiilor şi alte aspecte ale interacţiunii economice.

„În aprilie 2019, în cadrul celui de-al doilea forum de cooperare internaţională „Centura şi drumul“ de la Beijing, Nursultan Nazarbaev a invitat comunitatea mondială să creeze o nouă realitate geopolitică 3D, care presupune stabilirea celor «Trei Dialoguri».Primul dialog necesar este cel la nivel mondial între Statele Unite, Rusia, China şi Uniunea Europeană. Al doilea dialog necesar este cel la nivelul Eurasiei pentru a consolida capacităţile Conferinţei privind interacţiunea şi măsurile de consolidare a încrederii în Asia şi Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa. Al treilea dialog este dialogul economic sistemic între Uniunea Economică Eurasiatică, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai şi Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est. Dezvoltarea cooperării economice într-un astfel de format poate, în primul rând, să dea un impuls puternic dezvoltării ţărilor noastre, creşterii economiilor şi creşterii bunăstării cetăţenilor. În al doilea rând, poate crea noi surse de diversificare, consolidare a competitivităţii, îmbunătăţire a climatului de afaceri şi creştere a atractivităţii investiţionale a statelor. În al treilea rând, poate deveni un imbold pentru consolidarea rolului global al Eurasiei mai mari“.

Lansarea acestor dialoguri este în interesul comun al tuturor ţărilor europene şi asiatice şi va contribui la formarea interconexiunilor pentru un viitor durabil al Eurasiei unite.

Prin urmare, scopul principal al celei de-a patra reuniuni a preşedinţilor parlamentelor ţărilor eurasiatice este de a stabili un dialog multilateral direct între şefii organelor legislative din Europa şi Asia, precum şi şefii organizaţiilor internaţionale şi interparlamentare în vederea intensificării şi extinderii cooperării în spaţiul eurasiatic.

Rolul parlamentelor în identificarea domeniilor-cheie ale dezvoltării politice şi economice ale statelor participante va servi drept bază solidă pentru găsirea unor puncte comune de interacţiune şi soluţii reciproc acceptabile la nivel regional şi continental.

Elementele principale ale agendei pot conţine: „În primul rând, coordonarea principiilor de bază ale dezvoltării economice a spaţiului eurasiatic. Obiectivul principal este însuşirea deplină a potenţialului de integrare a Eurasiei mai mari, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de transport şi de tranzit, creşterea volumului comerţului reciproc, extinderea cooperării industriale şi inovatoare – începerea „perioadei Eurasiei", o combinaţie unică de circumstanţe politice şi economice internaţionale. În al doilea rând, discutarea algoritmului unui dialog prin legături culturale şi umanitare şi dezvoltarea interacţiunii interparlamentare în spaţiul eurasiatic. Dacă ne uităm la istoricul evenimentului, iniţiatorii acestui forum sunt Duma de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse şi Adunarea Naţională a Republicii Coreea. Cele trei reuniuni anterioare au avut loc la Moscova (2016), Seul (2017) şi Antalya (2018) şi au devenit o platformă eficientă pentru discutarea subiectelor de actualitate privind cooperarea în vederea dezvoltării durabile şi bunăstării ţărilor eurasiatice“.

Numărul participanţilor la acest eveniment creşte de la an la an. La prima întâlnire de la Moscova au participat delegaţii din 19 ţări, la reuniunea de la Seul au participat delegaţii din 26 de ţări, în timp ce în Turcia au fost reprezentate 38 de ţări.

Acum, evenimentul parlamentar internaţional va avea loc pentru prima dată în Kazahstan. Şefii parlamentelor din 84 de ţări europene şi asiatice şi şefii ai 16 organizaţii internaţionale şi interparlamentare au fost invitaţi la forumul din Nur-Sultan, capitala Kazahstanului.

„În prezent, desfăşurăm acţiuni organizatorice şi pregătitoare de amploare. Până în prezent, parlamentarii din peste 50 de ţări şi-au confirmat participarea, inclusiv speakerii din mai mult de 40 de ţări. Toate cele 16 organizaţii internaţionale şi-au confirmat prezenţa. Participarea parlamentarilor influenţi din Europa şi Asia în cadrul forumului va oferi ocazia de a face schimb de opinii cu privire la problemele actuale ale dezvoltării, precum şi de a identifica o viziune şi reţete practice care să permită trecerea la un model viabil câştig-câştig pentru Eurasia. Sperăm că rezultatul discuţiei va fi adoptarea documentului final, Declaraţia comună a participanţilor, care va reflecta punctele de vedere ale parlamentarilor privind dezvoltarea ulterioară a continentului eurasiatic pe drumul spre viitorul nostru comun. În cele din urmă, viitorul forum va contribui la consolidarea interacţiunii şi cooperării atotcuprinzătoare în Eurasia şi la dezvoltarea contactelor şi parteneriatelor interparlamentare“.

Created at : 24.07.2019, 16:55, Updated at : 24.07.2019, 16:55