Mesajul Șefului Statului Kassym-Zhomart Tokaev către poporul Kazahstanului, 2 septembrie, 2019

DIALOG PUBLIC CONSTRUCTIV-BAZA STABILITĂȚII ȘI PROSPERITĂȚII KAZAHSTANULUI

Dragi compatrioți!

Stimați deputați, membri ai Guvernului!

Vă felicit pe toți cu începutul noului sezon parlamentar!

Ne apropiem de o etapă importantă din istoria țării noastre.

Cu aproape 30 de ani în urmă, ne-am proclamat independența, îndeplinind astfel visul de secole al strămoșilor noștri.

De-a lungul anilor, sub conducerea Primului Președinte al Kazahstanului, Elbasy Nursultan Abishevich Nazarbayev, țara noastră a devenit un stat stabil și autoritar în lume.

Datorită unității puternice, ne-am întărit Independența și am creat condiții pentru îmbunătățirea bunăstării poporului.

Aceste vremuri au devenit o perioadă de creație și progres, pace și armonie.

Calea noastră de dezvoltare a fost recunoscută în întreaga lume ca modelul kazah sau modelul lui Nazarbayev.

Acum avem posibilitatea de a multiplica realizările Independenței, de a aduce țara la un nou nivel de dezvoltare calitativ.

Vom putea atinge aceste obiective asigurând continuitatea politicii Elbasy și punând în aplicare reforme sistemice.

Știți cu toții că asta a stat la baza programului meu electoral.

Astăzi, organele de stat desfășoară activitatea corespunzătoare pentru punerea în aplicare a acesteia.

Voi respecta cu siguranță promisiunile făcute poporului.

În activitatea noastră trebuie să reieșim din necesitatea implementării complete a Celor Cinci Reforme Instituționale și a Planului Națiunii elaborate de Elbasy. Trebuie reluată activitatea Comisiei Naționale de Modernizare creată de Primul Președinte.

În continuare, aș dori să-mi exprim considerațiile privind realizarea obiectivelor noastre comune, în special a platformei mele electorale.

І. UN STAT MODERN EFICIENT.

Transformarea politică promisă de mine va fi realizată treptat și constant, ținând cont de interesele statului și poporului nostru.

Experiența mondială arată că liberalizarea politică explozivă și nesistematică duce la destabilizarea situației politice interne și chiar la pierderea statalității.

De aceea, vom implementa reforme politice fără “a ne avânta”, dar consecvent, persistent și calculat. Principiul nostru fundamental: reformele economice de succes sunt deja imposibile fără modernizarea vieții social-politice a țării.

Un Președinte puternic - un Parlament influent - un Guvern responsabil”. Acesta nu este încă un fapt împlinit, ci un obiectiv spre care trebuie să ne mișcăm într-un ritm alert.

Această formulă a sistemului politic este baza stabilității statului.

Sarcina noastră comună este de a aduce la viață conceptul de „Stat care se face auzit”, care reacționează prompt și eficient la toate solicitările constructive ale cetățenilor. Doar prin dialog permanent între autorități și societate se poate construi un stat armonios construit în contextul geopoliticii moderne.

Deaceeaeste necesar să se mențină și să se consolideze societatea civilă, să se implice în discutarea celor mai actuale sarcini de stat pentru a le rezolva.

În acest scop, a fost creat Consiliul Național al Încrederii Publice, reprezentativ în componență, care va funcționa pe bază de rotație.

În viitorul apropiat, toți trebuie să punem în aplicare următoarele măsuri.

Prima. Continuați procesul de dezvoltare a partidului.

Partidul „Nur Otan”, grație Liderului nostru și președintelui său Nursultan Abishevici Nazarbayev, a îndeplinit constant misiunea dificilă și responsabilă a forței politice de conducere a țării.

Trebuie să cooperăm cu alte partide și mișcări politice care urmăresc o politică constructivă în beneficiul societății.

Principalele probleme care privesc societatea noastră ar trebui să fie discutate și să își găsească soluția anume în Parlament și în cadrul dialogului civil, dar nu în stradă.

Deputații își pot și trebuie să își folosească drepturile legale, inclusiv prin trimiterea de întrebări către Guvern cu privire la problemele de actualitate și prin care se impune să ia măsuri specifice.

În același timp, relațiile dintre puterile legislative și cele executive ar trebui să fie reciproc respectuoase, de afaceri, fără confruntare artificială.

În calitate de Șef de Stat, consider că sarcina mea este de a contribui la dezvoltarea unui sistem multipartid, a concurenței politice și a pluralismului de opinii din țară.

Acest lucru este important pentru stabilitatea sistemului politic pe termen lung.

Alegerile viitoare pentru Mazhilisul Parlamentului și Maslikhat ar trebui să contribuie la dezvoltarea ulterioară a sistemului multipartidelor din țară.

A doua. Feedback comunitar eficient.

Dialogul public, deschiderea, răspunsul rapid la nevoile oamenilor sunt prioritățile principale în activitățile organelor de stat.

În Administrația Prezidențială a fost creat un departament care va monitoriza calitatea examinării de către organele de stat a cerințelor cetățenilor, să ia măsuri operative asupra acestora.

Adesea, oamenii sunt nevoiți să apeleze la președinte din cauza „surdității” funcționarilor din centru și din localități.

Plângerile repetate privind nedreptatea soluțiilor într-un anumit domeniu înseamnă probleme sistemice într-un anumit organ de stat sau regiune. Acum, acest lucru ar trebui tratat în acest fel și să ia deciziile corespunzătoare.

În scopul eficientizării activității funcționarilor publici trebuie să atragem în rândurile lor personal tânăr și bine pregătit.

În același timp, începând cu anul 2020, vom începe o reducere treptată a numărului de funcționari publici, iar fondurile eliberate vor fi direcționate spre stimularea materială a celor mai buni lucrători.

Până în 2024, numărul de funcționari publici și angajați ai companiilor naționale ar trebui să fie redus cu 25%.

A treia. Perfecționarea legislației privind mitingurile.

Conform Constituției, cetățenii noștri au dreptul la libera exprimare.

Dacă acțiunile sunt pașnice și nu încalcă legea și liniștea cetățenilor, atunci trebuie să mergem în întâmpinare și, în modul stabilit de lege, să acordăm autorizații pentru desfășurarea lor, să alocăm locuri speciale pentru aceasta. Și nu la marginea orașelor.

Dar orice apeluri la acțiuni neconstituționale, acțiuni huliganism vor fi pedepsite conform legii.

A patra. Consolidarea consimțământului public.

Consensul dintre diferite grupările sociale și etnice este rezultatul eforturilor întregii societăți.

În acest sens, este necesar să analizăm procesele politice și să luăm măsuri pentru consolidarea unității noastre.

Având în vedere rolul poporului kazah ca stat formator de nații, avem nevoie să continuăm să consolidăm acordul interetnic și înțelegerea între religii.

Poziția noastră: „Unitatea națiunii este în diversitatea ei”!

Vom continua să creăm condiții pentru dezvoltarea limbilor și culturilor tuturor grupurilor etnice din țara noastră.

Cred că rolul limbii kazahe ca stat va fi consolidat și va veni un moment în care va deveni limba comunicării interetnice.

Cu toate acestea, pentru a ajunge la acest nivel, nu este nevoie de declarații puternice, ci de munca noastră comună.

De asemenea, trebuie să ne amintim că limba este un instrument al marii politici.

Consider că pentru formarea unei societăți civile active este necesară sporirea credibilității organizațiilor neguvernamentale.

Prin urmare, în viitorul apropiat, ar trebui să dezvoltăm și să adoptăm Conceptul pentru dezvoltarea societății civile până în 2025.

Lucrările de pregătire au început deja pentru celebrarea aniversărilor semnificative și a evenimentelor majore în anul următor.

În anul care urmează, vom sărbători 1150 de ani Al-Farabi și 175 de ani ai lui Abay Kunanbayuly.

В рамках юбилейных мероприятий нужно, не допуская расточительства, популяризировать в народе труды этих гениальных личностей.

Кроме того, следует принять необходимые меры для празднования30-летия Независимости.

Убежден, что такие значимые события будут способствовать воспитанию молодого поколения в духеподлинного патриотизма.

În cadrul evenimentelor de aniversare este necesar, fără a permite risipirea, popularizarea muncii acestor personalități ingenioase în popor.

De asemenea, trebuie luate măsurile necesare pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a independenței.

Sunt convins că astfel de evenimente semnificative vor contribui la educarea tinerei generații în spiritul patriotismului autentic.

II. ASIGURAREA DREPTURILOR ȘI SECURITĂȚII CETĂȚENILOR.

Un factor cheie în consolidarea protecției drepturilor cetățenilor și a securității acestora sunt reformele profunde ale sistemelor judiciare și de aplicare a legii.

Trebuie întreprinse o serie de măsuri serioase pentru îmbunătățirea calității hotărîrilor judecătorești.

Dreptul judecătorului de a lua o decizie pe baza legii și a condamnărilor interne rămâne de neconceput. Cu toate acestea, ar trebui efectuată o analiză minuțioasă a deciziilor judecătorești, pentru a asigura o practică judiciară uniformă.

În litigiile public-juridice în contestarea deciziilor și acțiunilor autorităților, cetățenii se află deseori în condiții inegale. Posibilitățile lor sunt incomensurabile cu resursele aparatului de stat.

Prin urmare, este necesară implementarea justiției administrative, ca un mecanism special de soluționare a litigiilor, care elimină această diferență.

În continuare, la soluționarea litigiilor, instanța va fi în drept să inițieze colectarea probelor suplimentare, responsabilitatea de colectarea cărora va fi responsabil organul de stat, nu cetățeanul sau compania.

Toate contradicțiile și obscuritățile legislației trebuie interpretate în favoarea cetățenilor.

Aș dori, de asemenea, să se oprească la următoarea întrebare importantă.

Ne-am îndepărtat de măsurile excesive represive și de practicile dure de Justiție punitive. Totodată, în țară încă mai au loc numeroase infracțiuni grave.

Ne-am implicat în umanizarea legislației, în timp ce pierdem din vedere drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Trebuie să marim în mod urgent pedeapsa pentru abuzul sexual, pedofilia, răspândirea drogurilor, traficul de ființe umane, violența domestică împotriva femeilor și alte infracțiuni grave împotriva personalității, în special împotriva copiilor. Aceasta este însărcinarea pe care o dau pentru Parlament și Guvern.

Evenimentele tragice recente au descoperit și problema braconajului ca fiind cea mai periculoasă formă de crimă organizată.

Braconierii sunt echipați, înarmați, simt impunitatea lor. Doar în acest an, doi inspectori pentru protecția animalelor au murit din mâinile lor.

Activitatea criminală a unei bande de braconieri de la Lacul Markakol din regiunea Kazahstanului de Est a fost recent întreruptă.

Acestea sunt doar cazuri izolate, dar braconajul a lăsat rădăcini adânci, inclusiv cu complicitatea organelor de drept. Braconierii distrug fără milă natura-bogăția noastră națională.

Solicit Guvernului timp de două luni să întreprindă măsuri urgente pentru înăsprirea legislației în vigoare.

De pe ordinea de zi nu vine problema luptei sistemice cu corupția.

Este necesară restabilirea expertizei anticorupție a proiectelor actelor juridice normative ale organelor centrale și locale cu participarea experților și a publicului.

Este necesar să se reglementeze în mod legislativ și normativ răspunderea primului șef al instituției, în care a avut loc o infracțiune de corupție.

De asemenea, este necesar să se prevadă responsabilitatea strictă a angajaților organismelor Anticorupție metodele ilegale de lucru și acțiunile provocatoare. Ei nu ar trebui să aibă un loc în practica de investigare.

Principiul prezumției nevinovăției trebuie respectat în întregime.

Una dintre cele mai actuale SARCINI rămîne reforma sistemului de drept.

Imaginea poliției, ca instrument de forță al statului, va trece treptat în trecut, va deveni organul de prestare a serviciilor cetățenilor pentru a le asigura siguranța.

În prima etapă este necesară reorganizarea activității Comitetului de poliție administrativă pînă la finele anului 2020. Acest lucru trebuie făcut calitativ și fără campanie.

Eficiența muncii polițiștilor depinde de prestigiul serviciului de poliție în sine.

Pentru reforma mai vor fi direcționate 173 miliarde Tenge în următorii trei ani.

Aceste fonduri vor merge la creșterea salariilor, închirierea locuințelor, crearea birourilor frontale moderne ale poliției pe principiul Țonelor.

O atenție deosebită va fi acordată pe probleme de protecție a cetățenilor de fenomene naturale și avariilor tehnogene, care, din păcate, au devenit frecvente, nu numai în țara noastră, dar și în întreaga lume.

În acest domeniu trebuie să lucreze cadre profesionale.

Solicit guvernului să majoreze salariile angajaților Protecției Civile în cadrul mijloacelor alocate pentru reforma mai și să direcționeze în aceste scopuri circa 40 de miliarde de tenge.

Ne confruntăm cu provocarea de a forma o armată capabilă pe baza unui nou concept.

Evenimentele din Arysi au arătat că forțele armate au acumulat probleme serioase.

În cele din urmă, trebuie să aranjăm toate cheltuielile militare, să consolidăm disciplina financiară și generală în armată. În același timp, ar trebui să crească prestigiul serviciului militar, echipamentul material al Forțelor Armate.

Echipat cu personal profesional pregătit, dedicat Patriei ofițerilor și militarilor, armata noastră trebuie să fie pregătită să reflecte amenințările de securitate ale țării în noile realități geopolitice.

Continuarea Mesajului

Created at : 3.09.2019, 10:15, Updated at : 3.09.2019, 10:30