Contracte

Baza juridică dintre Kazahstan și România are 23 de tratate internaționale: 4 - interstatale, 7 - tratate interguvernamentale și 12 - interdepartamentale.

Primul document interstatal bilateral este Protocolul privind stabilirea relațiilor diplomatice, semnat în 1992, care ulterior a servit drept temei juridic pentru alte acorduri bilaterale.

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 27.02.2019, 17:50