Ambassadør Yerkin Akhinzhanov diskuterte etablering av godstogforbindelser mellom Kasakhstan og Norge

I nærmeste fremtid kan den nordnorske havnen i Narvik bli et viktig ledd i den eurasiske transportkorridoren.

Dette ble diskutert under besøket til Kasakhstans ambassadør i Norge Yerkin Akhinzhanov i Narvik der han hadde møter med byens ordfører Rune Edvardsen og havnedirektør for Narvik havn Rune Johan Arnøy.

Narvik havn har en jernbaneforbindelse med Sverige som er knyttet til Finland og til Kasakhstan og Kina gjennom Russland.

"Togtransport har allerede åpnet for nye handelsmuligheter mellom Europa og Asia. Jernbane reduserer vareleveringstiden med 3-4 ganger sammenlignet med sjøfrakt. Vi håper at Narvik blir et nytt viktig knutepunkt for mottak og utsendelse av varer, spesielt med tanke på Norges ledende posisjon innen eksport av laks og andre fiskeprodukter. Når det gjelder Kasakhstan, kan landet øke korneksporten til nordiske land", sa ambassadøren.

Ledelsen i Narvik havn fortalte om sin intensjon om å besøke Kasakhstan i nærmeste fremtid for å diskutere samarbeid innen transport og logistikk. "Vi kan bli en "atlantisk port" for Kasakhstan", sa havnedirektør Rune Johan Arnøy under forhandlingene.

Under møtet med ledelsen for Narvik kommune ble partene også enige om å vurdere mulighetene for å etablere samarbeid mellom Narvik og en av Kasakhstans regioner. For dette er det nødvendig å utarbeide en oversikt over potensielle prosjekter. Mulige interesseområder for Kasakhstan kan være Narviks potensial innen transport og logistikk, vann- og vindkraft, teknisk utdanning, kultur og idrett.

Created at : 30.08.2019, 12:00, Updated at : 30.08.2019, 12:45