Samarbeid omkring humanitært arbeid og kultur

Samarbeid omkring humanitært arbeid og kultur

I 2002 startet UNESCO/Norfund et prosjekt om forvaltning, bevaring og formidling av helleristninger i Tamgaly, sørøst i Kasakhstan. Felles innsats til UNESCO, offentlige etater i Kasakhstan, det statlige selskapet for vern og forvaltning av kulturhistorisk eiendommer i Kasakhstan, landets Utenriksdepartement og den norske Riksantikvaren resulterte i at et bergkunstområdet med ca. 5000 helleristninger ble oppført i UNESCOs kulturarvliste i 2004.

Et norsk-kasakhstansk prosjekt ved navn «Kurgan DNA» er fremdeles i gang. Prosjektet går ut på å studere hypotesen om etnografiske og kulturelle bånd mellom folk i Kasakhstan og Norge. Analysen av de hittil innsamlede genetisk materiale har bekreftet at mer enn 50% av den norske befolkningen på farssiden har et nært genetisk bånd til folkeslagene i det gamle Kasakhstan. Prosjektdeltakerne regner gjerne med å få gjort enda flere funn som vil kunne bekrefte deres hypotese. Testresultatene er ventet i nær fremtid.

Kasakhisk diaspora i Norge

Tidligere landsmenn og kasakhstanere blir jevnlig invitert til å delta i ambassadens aktiviteter, som tar sikte på å støtte forbindelser mellom den kasakhiske diasporaen og Republikken Kasakhstan. Disse aktivitetene har også som formål å gjøre allmennheten i Norge kjent med kasakhisk kultur. Det kasakhisk-norske kultursenteret har blant annet åpne grupper for barn der de lærer kasakhisk språk, nasjonal dans og musikk.

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 6.11.2016, 18:50