Kasakhstans president gjennomgår sosial- og økonomisk innsats, søker etter flere arbeidsplasser, bistand til de mest utsatte, bedre forhold for forretning og investeringer

Den 15. juli gjennomgikk Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev sosioøkonomisk utvikling i 2019 da han ledet regjeringens utvidede sesjon, den første under hans presidentskap. Han har anmodet offentlige etater om å øke inntekter, å skape arbeidsplasser, å forbedre arealbruk og å jobbe med bedre investeringsklima, blant andre handlinger.

- Å øke inntektene til befolkningen er vår viktigste oppgave. Det finnes en vekst på 6 prosent, men man kan ikke stoppe der. Sanksjoner og proteksjonisme påvirker også utviklingen av vårt land. Internasjonale eksperter snakker om den ustabile situasjonen i verden. Derfor bør vi vurdere å skape nye arbeidsplasser som en prioritet. I årene med industrialisering ble mer enn 1200 bedrifter provisjonert, nye arbeidsplasser ble opprettet, nye produksjoner dukket opp, som ikke var der før. Men den eksterne og interne konkurranseevnen til bedriftene i Kasakhstan forblir lave, - meddelte Tokayev.

Lønn i mange sektorer i Kasakhstan har økt siden begynnelsen av året, inkludert en økning på 30 prosent for arbeidstakere i offentlig sektor.

Presidenten oppfordret også tjenestemenn til å fortsette arbeidet med hans resolusjon fra den 26. juni som gir umiddelbar gjeldslettelse til noen av landets mest sårbare grupper.

- Dette bør være konstant under regjeringens kontroll og presidentens administrasjon. Vi har erklært at denne handlingen (gjeldslettelsen), og jeg vil gjenta: denne handlingen er av engangskarakter, - meddelte Tokayev. - Men det vi har kunngjort for folket må være ferdig i tide og effektivt.

Resolusjonens innsats vil være delt i to deler. Den første skal bekrefte hvilket segment av befolkningen bør motta denne stønaden. Nasjonalbanken i Kasakhstan og Arbeids- og sosialdepartementet skal være ferdig med arbeidet i juli.

Den andre delen er signering på innledende kontrakter mellom banker på annet nivå og mikrofinansorganisasjoner og Problemlånefondet. Dette arbeidet skal starte sent i juli og vil være ferdig før slutten av måneden, ifølge sjefen i Nasjonalbanken i Kasakhstan Yerbolat Dossayev.

Når det gjelder situasjonen i Arys, staten har tildelt midler til Turkestan regionen for reparasjonsarbeid som følge av den nylige eksplosjonen ved et nærliggende våpenlager som har forårsaket evakuering av befolkning på 40.000 innbyggere. Tokayev oppfordret forsvarsministeren til å bli ferdig med arbeidet angående overføring av militære lager lenger vekk fra boligområdene så fort som mulig. For å unngå slike ulykker i fremtiden har presidenten beordret den nylig opprettede kommisjonen om straffe hardt «alle som er skyldige» i denne ulykke ved å komme med forslag til presidentenes administrasjon og sikkerhetsrådet. Dette vil gjelde alle de offentlige, inkludert sivile tjenestemenn som på uansvarlig vis har gitt tillatelse om byggearbeid i umiddelbar nærhet til anlegg med potensiell høy risiko.

Tokayev snakket også om behov for reformer i offentlig administrasjon.

- Vi må forstå at verden og vårt samfunn er forandret. Tidligere løsningsmetoder og verktøy mister effektivitet raskt. Reformer og nye løsninger på gamle problemer er nødvendig. For å øke effektiviteten til statsapparatet og gjenopprette samspillet med samfunnet, oppfordrer jeg presidentens administrasjon sammen med regjeringen til å utvikle et konsept for utvikling av offentlig forvaltning. Dette er det viktigste problemet. Derfor vil vi neste år vurdere et utkast av dette på et regjeringsmøte, og muligens på et møte i Nasjonalrådet, - la han til.

Presidenten understrek også behovet for å skape bedre forhold for forretningsutvikling og for å redusere urimelig statlig kontroll.

- Det er nødvendig å gi full støtte til virksomhet innenlands, det såkalte nasjonale borgerskapet. De som hindrer denne utviklingen ved urimelig kontroller, utpressing, razzia må være straffet hardt. Jeg tror det er på tide å kriminalisere handlinger til statlige etater og representanter til disse som er rettet mot undergraving av forretning. Å gi lovgivningen strenge tiltak opptil strafferettslig forfølgelse, - meddelte han.

Presidenten oppfordret alle administrative etater om etablering av et tilbakemeldingssystem med befolkningen.

- I hver sentral og lokal utøvende etat bør det være permanente fungerende plattformer for tilbakemelding med befolkning, - meddelte Tokayev. - Spesiell oppmerksomhet bør være rettet mot arbeid med sosiale nettverk. Hver offentlig ansatt bør være aktiv på sosiale nettverk angående overvåkede problemer. Vi må gjenopprette folkets tillit, overtale dem med tall, fakta, handlinger og reagere raskt på kritikk. Derfor er det nødvendig med en overgang til et konsept av en stat som hører etter.

Tokayev kritiserte arbeidet til akimer (fylkesmenn og ordførere) angående tiltrekning av investorer. I følge ham, oppfører akimer seg «på fyrstelig måte» på møter entreprenører og investorer i stedet for å beholde «utelukkende forretningsforhold». Han anbefalte akimer om å lese boken til Lee Kuan Yew «From Third World to First», der han snakker om hans personlige erfaring om tiltrekning av investorer til Singapore.

- Akimer sitter ved det samme bordet som dem (gjestene) noen to, tre, fire meter unna og oppfører seg som om de er ledere for en eller annen fyrstedømme. Som om dere ikke er interesserte i tiltrekning av investeringer, men de er interesserte, - meddelte han.

Tokayev påpekte også et nylig funn i Landbruksdepartementets jordbruksarealer som avslørte 16,5 millioner hektar av ubenyttet jord i landet. Tokayev beordret regjeringen om gjennomføring av revisjon alle landbruksområder og om digitalisering av matrikkelsystemet før slutten av 2020.

- Jord er den største faktoren for produksjon. Uten effektivitet og gjennomsiktighet kan vi ikke utvikle våre landbruksområder. Vi forstår at dette er vanskelig oppgave, her må man ha harmonisk samspill med departementer for landbruk og digital utvikling, - meddelte presidenten.

Tokayev har også instruert å styrke ansvaret for dårlig kvalitet og ineffektiv planlegging av prosjekter finansiert av midlene fra statsbudsjettet, som letttransportvognprosjekt (LRT) i Nur-Sultan.

- I stedet for å opprette en enkel, forståelig, praktisk transport for befolkningen, en dyr type transport ble foreslått av LRT. Slik som jeg forstår det, var ikke meningen til spesialistene eller arkitektsamfunnet tatt med i betraktning. I følge akimat, den forventede strømmen vil være på 146.000 per dag. Den forventede strømmen! Per i dag, på den lignende ruten fra flyplassen til den nye stasjonen, er passasjertrafikken på 2.000 hver dag. Hvordan vil dere øke passasjertrafikken med 70 ganger? Det forstår jeg ikke, - meddelte Tokayev.

Disse prosjektene skaper en risiko og "medfører konstant mottakelse av tilskudd og er en byrde for staten som helhet."

Kasakhstans statsminister Askar Mamin har også uttalt seg på regjeringsmøtet, han snakket om økonomisk vekst og landets arbeidsmarked.

Fra begynnelsen av 2019 har det vært en akselerasjon av økonomisk vekst fra 2,9 prosent til 4,1 prosent, ifølge Mamin. Hovedkilden til økonomisk vekst har vært industri, byggesektoren, transport, handel og landbruk. Investeringer i anleggsmidler har økt med 11,7 prosent.

- Den viktigste prioriteten i vårt arbeid er opprettelse av nye arbeidsplasser, tiltrekning av investering i anleggsmidler. Innen 2025 er det planlagt å øke investeringsvolumet i anleggsmidler med 20 prosent per år, samt øke dets nivå til 30 prosent av landets BNP (bruttonasjonalprodukt), - meddelte Mamin.

Kasakhstans regjering planlegger å øke arbeidsproduktivitet med minst 33 prosent og øke ikke-olje eksportvarer til $38 milliarder innen 2025.

På det industrielle- og landbruksfeltet har regjeringen planer om å øke produksjonen av innenlandske produkter av høy kvalitet og redusere importen med to ganger. De vil fortsette med måter å øke eksport av landbruksgoder fra $2,4 milliarder til $5 milliarder hvert år.

Mamin meddelte at fra og med 2020 vil bedriftsskatt for små og mellomstore bedrifter bli overført til inntektsgrunnlaget for lokale budsjetter.

- Derfor, regioner som aktivt tiltrekker investeringer og utvikler entreprenørskap vil motta ytterligere skatter til lokale budsjetter, - la han til.

Det forventes at Kasakhstans arbeidsmarked vil legge til 2,1 millioner borgere i løpet av neste fem år, meddelte Mamin, og dermed, «å skape arbeidsplasser gjennom investeringer er det viktigste for regjeringen. Tiltak vil bli foretatt for systematisk modernisering av det nasjonale arbeidsmarkedet."

Han sa også at det finnes stor potensiale for økonomisk utvikling av den private sektoren, særlig når det gjelder turisme, netthandel, transport og logistikk. Det nye statlige programmet for utvikling av turisme innen 2025 vil tiltrekke 600 milliarder tenge ($1,57 milliarder dollar) i investering til industri og opprette 200.000 arbeidsplasser, inkludert i de aktuelle industriene. Andel av turismen i BNP er forventet å øke til 8 prosent innen 20205.

Utviklingen av transport og logistikk ved å øke transitt-, logistikk - og handelskapasitet, samt forbedring av lokale og nasjonale veier vil skape ca. 150 000 nye arbeidsplasser og øke bransjens andel til 10 prosent av BNP, sa han.

Created at : 16.07.2019, 08.00, Updated at : 16.07.2019, 08.05