Økonomisk samarbeid

Handels- og investeringssamarbeid

Volumet av bilateral handel for 11 måneder i 2016 beløp seg til 65,9 millioner USD. (Import til Kasakhstan – 55mill.USD, eksport fra Kasakhstan – 10,9mill. USD). Norge eksporterer til Kasakhstan fisk og fiskeprodukter – 48,4%, teknisk og vitenskapelig utstyr – 31,1%, prefabrikkerte bygninger – 11,3%, utstyr (transport, generator, kontor, telekommunikasjon) – 7,6%, og kjemiske produkter (organiske og uorganiske kjemikalier, plast, gummi og metallprodukter) – 1,6%. Kasakhstansk eksport til Norge består av korn, kornprodukter og oljefrø – 85,9%, utstyr for ulike industribransjer – 6,1%, ikke-jernholdige metaller – 5,3%, og teknisk og vitenskapelig utstyr – 2,7%.

I dag driver 11 norske selskaper sin virksomhet i Kasakhstan.

Et viktig skritt i det bilaterale forholdet var åpningen av Rådet for Det norsk-kasakhstanske handelskammeret den 18. november 2015. Rådet ledes av Alexander Hrol som er direktør i det norske selskapet «Nord Development». Det ble identifisert sentrale satsingsområder og satt konkrete mål for handelskammerets arbeid. En annen viktig milepæl for styrking av forholdet vet det faktum at Kasakhstan fikk honorær konsul i Norge den 13. oktober 2015. Denne har som formål å fremme handel og økonomisk samarbeid, samt engasjere små og mellomstore bedrifter til å delta i gjennomføringen av felles investeringsprosjekter.

En spesiell rolle i stimuleringen av næringsvirksomhet spiller den mellomstatlige samarbeidsgruppen, som etter planen skal være en viktig mekanisme for utvikling av handels- og økonomiske forbindelser. Et viktig skritt i å sikre et gunstig miljø for utvikling av gjensidige investeringer mellom Kasakhstan og Norge, vil være inngåelse av avtalen om fremming og gjensidig beskyttelse av investeringer mellom de to landene, så vel som forbedring av skattelovgivningen i Kasakhstan i samsvar med forslagene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 6.11.2016, 18:50