Bilaterale forhold

Кasakhstansk-norske bilaterale forhold

Generell informasjon

2. januar 1992 anerkjente Kongeriket Norge Republikken Kasakhstans suverenitet. Samme år, 5. juni, ble diplomatiske forbindelser mellom landene etablert. Kasakhstan åpnet sin diplomatiske misjon i Oslo 21. juni 2004. Denne misjonen ble senere, i mai 2012, omgjort til ambassade etter president Nursultan Nazarbajevs resolusjon.

I september 2012 ble Ole Bjørnøy utnevnt som Norges ambassadør til Kasakhstan, og 26. november 2012 leverte han sine akkreditiver til president Nazarbajev. Ett år senere fikk også Kasakhstan sin første stedlige ambassadør i Norge Askar Tasjiev på plass. I september 2014 ble han erstattet av H.E. ambassadør Kairat Abusseitov som leverte sine akkreditiver til H.M. Kong Harald V den 6. november 2014.

Politisk samarbeid

President Nursultan Nazarbajevs offisielle besøk til Norge (2-4. April 2001, Oslo) var et betydelig skritt i riktig retning for det bilaterale forholdet mellom Norge og Kasakhstan. President Nazarbajev hadde samtaler med Kong Harald V, statsminister Jens Stoltenberg og Stortingets visepresident Hans Johan Røsjorde. President Nazarbajev holdt også foredrag om Kasakhstans utenrikspolitikk i NUPI. Det var også arrangert et møte med ledere fra norsk olje -, IKT-, maritim-, reiselivs- og byggebransjen.

Under besøket ble det signert Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Kasakhstan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue. Samtidig ble det også signert Felleserklæring om videre utvikling av vennskapsforhold og samarbeid mellom Kasakhstan og Norge.

25-26. mai 2004 avla Norges statsminister, Kjell Magne Bondevik, sitt offisielle besøk til Kasakhstan. Det ble signert bilaterale dokumenter om viderestyrking av det politiske og økonomiske samarbeidet. Det ble også avholdt et møte for representanter fra næringslivet i Kasakhstan og Norge, og Det norske æreskonsulatet i Astana ble offisielt åpnet.

Samarbeid om internasjonal sikkerhet

Kasakhstan og Norge er begge aktive tilhengere av atomsikkerhets- og ikke-spredningspolitikk. Partene holder tilsvarende stillinger på global kjernefysisk sikkerhet. Dette området bringer sammen det vitenskapelige og akademiske miljøet, samt det sivile samfunn i de to landene. Man anerkjenner Kasakhstans bidrag til styrking av internasjonal sikkerhet og ikke-spredningsarbeid; det gjennomføres felles analytiske studier, og avholdes internasjonale arrangementer med deltakelse av frivillige organisasjoner og det offentlige fra Kasakhstan og Norge.

Kasakhstan og Norge gjør et betydelig bidrag til ikke-spredningsarbeid og kjernefysisk nedrustning, og er viktige aktører innen atomenergi. Norge er en av støttespillerne og økonomiske giverne til FNs Internasjonale Energibyrå (IAEA) i likhet med andre land. I 2006 foreslo den amerikanske stiftelsen, Nuclear Threat Initiative, å opprette en internasjonal bank (reserve) med lavanriket uran, eid og drevet av IAEA. Giverne av prosjektet er USA ($49m), EU (€25m), Kuwait ($10m), UAE ($10m), Norge ($5m) og Kasakhstan ($0,4m + in-kind bidrag).

Basert på det at etablering av LEU Bank vil bidra til å styrke ikke-spredningsregime, IAEAs rolle og ikkespredningsavtalen (NPT), har Kasakhstan uttrykt sin støtte til dette prosjektet ved å plassere anlegget på sitt territorium. (I 2011 søkte Republikken Kasakhstan overfor IAEA for å få plassert LEU Bank på sitt territorium. 11. juni 2015 godkjente IAEA Board of Governors utkastet til avtalen med Kasakhstan).

27. august 2015 ble avtalen mellom Kasakhstan og IAEA om etablering av LEU Bank signert og dedikert til 29. august. Denne datoen representerer dagen for nedleggelsen av Semipalatinsk testområde i Kasakhstan. Under signeringen av avtalen mellom Kasakhstan og IAEA var også norske representanter tilstede.

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 30.05.2019, 04:50