Kontraktsbasis

Om det bilaterale juridiske rammeverket mellom Republikken Kasakhstan og Kongeriket Norge

Det bilaterale juridiske rammeverket mellom Kasakhstan og Norge inkluderer følgende dokumenter:

På det mellomstatlige nivået:

 • 1.Overenskomst mellom Kasakhstan og Norge til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue. Signert 3. april 2001. Trådt i kraft i 2006.
 • 2.Felleserklæring om videreutvikling av vennskapsforhold og samarbeid mellom Kasakhstan og Norge. Signert 25. mai 2004.
 • 3.Felleserklæring om dialog og samarbeid i olje- og gassektoren mellom Republikken Kasakhstan og Kongeriket Norge. Signert 25. mai 2004.

På regjeringsnivået:

1.Avtale mellom Republikken Kasakhstans regjering og Kongeriket Norges regjering om etablering av Den kasakhisk-norske regjeringskommisjonen for samarbeid.

 • 2.Avtale mellom Republikken Kasakhstans regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere.
 • 3.Avtale mellom Republikken Kasakhstans regjering og Kongeriket Norges regjering om fritak fra visumkrav for eierne av diplomatpass.
 • 4.Avtale mellom Republikken Kasakhstans regjering og Kongeriket Norges regjering om internasjonal veitransport.

På det tverretatlige samarbeidsnivået:

 • 1.Intensjonsavtale om samarbeid mellom Republikken Kasakhstans Komité for atomenergi og Norges Statens Strålevern. Det er Det er planlagt å gjennomføre felles prosjekter, hvor formålet er å rydde opp i forurensede områder, og sikre en trygg håndtering av radioaktivt avfall. Signert 28. november 2008.
 • 2.Intensjonsavtale om samarbeid innen teknisk og yrkesrettet utdanning mellom Republikken Kasakhstans Utdannings- og vitenskapsdepartement og Kongeriket Norges Utenriksdepartement. Signert 17. juni 2011.
 • 3.Intensjonsavtale (MoU) om gjensidig forståelse mellom Republikken Kasakhstans Departement for industri og nye teknologier og Kongeriket Norges Utenriksdepartement. Signert 22. september 2011.
 • 4.Intensjonsavtale (MoU) om gjensidig forståelse mellom Republikken Kasakhstans Utenriksdepartement og Kongeriket Norges Utenriksdepartement. Signert 21. mars 2013.
 • 5.Avtale mellom det kasakhstanske statlige selskapet «Nasjonalt byrå for teknologisk utvikling» og NORAD om felles aktiviteter innen teknologioverføring. Signert 9. oktober 2012.
 • 6.Avtale mellom det kasakhstanske statlige selskapet «Nasjonalt byrå for teknologisk utvikling» og NORAD om etablering og drift av Det kasakhstansk-norske senteret for teknologisk samarbeid. Signert 30. september 2013.
 • 7.Intensjonsavtale (MoU) om langsiktig samarbeid mellom det kasakhstanske nasjonale selskapet «KazMunayGaz» og det norske selskapet «Statoil». Signert 19. juni 2014.
Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 6.11.2016, 18:50