Het ATOM-project

HANDEL NU. STOP KERNWAPENS TESTEN.

Het ATOM-project is een internationale campagne die is opgezet om meer te doen dan bewustwording creëren over de verwoesting van mens en milieu veroorzaakt door het testen van kernwapens. Het ATOM-project hoopt echte en blijvende veranderingen te beïnvloeden door miljoenen wereldburgers in te schakelen om het testen van kernwapens permanent te stoppen door samen te gaan om de wereldleiders te laten zien dat de wereldburgers het verdienen en een wereld eisen zonder kernwapens te testen. Door de petitie van het ATOM-project te ondertekenen en deel te nemen aan de dialoog, kunnen we het testen van kernwapens voorgoed stoppen.

MISSIE

Beïnvloed echte en blijvende verandering door miljoenen wereldburgers te engageren om het testen van kernwapens permanent te stoppen door samen te werken om de wereldleiders te laten zien dat de wereldburgers het verdienen en een wereld eisen zonder kernwapens te testen.

VISIE

Een wereld zonder kernwapens testen.

GOALS

• Verenig de wereldwijde steun tegen het testen van kernwapens en versterk een wereldwijde dialoog over de gevaren ervan.

• Beïnvloed de leiders van de wereld om permanent het testen van kernwapens te stoppen.

• De petitie af te leveren aan de leiders van de kernmogendheden van de wereld en aan de leiders van de landen die het Alomvattend Kernstopverdrag niet hebben ondertekend of geratificeerd, met het doel om de inwerkingtreding van dit Verdrag als wettelijk middel voor een permanente stop maken voor het testen van nucleaire wapens wereldwijd.

ACHTERGROND

In 1949 koos het Sovjet-kernwapenprogramma een testlocatie net buiten de stad Semipalatinsk in Kazachstan. Van 1949 tot 1989 werden 456 kernwapenproeven uitgevoerd op de locatie. De mensen van Semey, zoals de stad nu bekend is, werden niet gevraagd, wisten het niet, en hadden zeker geen idee wat de implicaties zouden zijn met betrekking tot deze tests.

De gezichten, lichamen en levens van de mensen van Semey vertellen het verhaal van wat kernwapen testen doet. Ze zijn een waarschuwing voor de toekomst. Het ATOM-project probeert gehoor te geven aan hun waarschuwing en hun stem te horen door een permanente stop te maken voor het testen van nucleaire wapens en ervoor te zorgen dat al het splijtbare materiaal wordt vastgezet voordat het in verkeerde handen valt. U kunt het testen van kernwapens voor altijd stoppen en de wereld veiliger maken voor vandaag en voor de komende generaties.

Created at : 11.05.2018, 17:10, Updated at : 11.05.2018, 17:10