Duta Besar

IMANBAYEV BOLAT

DUTA BESAR ISTIMEWA DAN MUTLAK REPUBLIK KAZAKHSTAN DI MALAYSIA

Tarikh Lahir : 31 Januari 1968.

Pendidikan : Moscow State University, dinamakan selepas M.Lomonosov (1990).

Pengalaman Berkerja : Akademi Diplomatik, Kementerian Luar Negeri di Persekutuan Rusia (2017).

1992 – 1993 : Pegawai atasan di bahagian CIS Kementerian Luar Negeri Republik Kazakhstan.

1993 – 1995 : Ketua pakar, Timbalan Ketua Bahagian Aktiviti Ekonomi Luar dan Hubungan antara Wilayah Pentadbiran Serantau Akmolinsk.

1995 – 1997 : Ketua Jawatankuasa Hubungan Ekonomi Luar di Rantau Akmolinsk.

1997 – 1998 : Ketua Unit Kaunselor di Akmola, Setiausaha Pertama Jabatan Konsular Kementerian Luar Negari Republik Kazakhstan.

1998 – 1999 : Kaunselor Bahagian Protokol Negeri, Jabatan Ketiga Kementerian Luar Negeri Republik Kazakhstan, Penasihat Menteri Luar Negeri Republik Kazakhstan.

1999 – 2000 : Ketua Bahagian Jawatankuasa Hal Ehwal CIS Kementerian Luar Negeri Republik Kazakhstan

2000 – 2003 : Setiausaha Pertama, Kaunselor Kedutaan Republik Kazakhstan di Republik Lithuania

2003 – 2005 : Pengarah, Kerjasama Kemanusiaan dan Ekonomi Antarabangsa Kemenrterian Luar Negeri Republik Kazakhstan.

2005 – 2008 : Kaunselor, Ketua Bahagian Ekonomi Kedutaan Republik Kazakhstan di Republik Persekutuan Jerman.

2009 : Timbalan Pengarah kerjasama Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri Republik Kazakhstan

2009 – 2011 : Pengarah Jabatan Kerjasama Antrabangsa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Kazakhstan.

2011 – 2014 : Kaunselor, Ketua Bahagian politik Kedutaan Republik Kazakhstan di Republik Persekutuaan Jerman.

2014 – 2017 : Menteri – Kaunselor Kedutaan Republik Kazakhstan di Persekutuan Rusia.

Dis 2017 : Konsul Jeneral Republik Kazakhstan di Saint-Petersburg.

- Mei 2019

Pada 9 Mei 2019 : Dengan keputusan Ketua Negara, Bolat Imanbayev telah dilantik sebagai Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kazakhstan di Malaysia.

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 8.11.2016, 15:26