Pertukaran Pendidikan

Pertukaran Pendidikan:

Semasa lawatan Presiden Nursultan Nazarbayev ke Malaysia pada 17-18 April 2012, satu Memorandum Persefahaman bagi Bidang Pendidikan Tinggi (Higher) telah ditandatangani untuk menyediakan penubahan Kumpulan Kerja Bersama Kazakhstan (JWG) bagi Pendidikan Tinggi Malaysia.

Pada 26 Ogos 2013 di Astana, satu Mesyuarat pertama Kumpulan Kerja Bersama (JWG) telah diadakan. Pelbagai pihak menganggap terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan pembangunan kerjasama dua hala dalam bidang yang ditetapkan termasuklah yang berkaitan dengan pertukaran pelajar yang setara dan pengiktirafan bersama dengan diploma.

Pada 20 Januari 2017, mesyuarat ke-2 Kumpulan Kerja Bersama (JWG) mengenai Pangajian Tinggi antara Republic Kazakhstan dan Malaysia di Putrajaya telah diadakan, di mana isu-isu kerjasama selanjutnya dalam bidang Pendidikan tinggi telah dibincangkan.

Dalam rangka kerja Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) pada tahun 2014 dan 2015, terdapat 27 wakil agensi kerajaan dan institusi Republik Kazakhstan dilatih dalam lima kursus jangka pendek (Perancangan Bajet, Pembangunan Teknologi, Tarikan Pelaburan, Kewangan Islam, Pembangunan Tenaga dan Teknologi Hijau.)

Sejak 2012, Pusat Kesusasteraan Kazakh beroperasi di Perpustakaan Negara Malaysia. Pada masa ini, 344 buku mengenai Kazakhstan telah dipindahkan ke koleksi perpustakaan Negara.

Setiap tahun dana dari kesusasteraan Pusat Kazakh berkembang kerana penambahan koleksi buku yang diperolehi dari Kedutaan Republik Kazakhstan di Malaysia.

Pada masa ini, sekitar satu (1) ribu pelajar dari Kazakhstan mendaftar di Institutsi Pendidikan Tinggi Malaysia.

Hubungan Budaya Dan Kemanusiaan:

Kumpulan-kumpulan seni dari Kazakhstan telah turut serta dalam acara kebudayaan tahunan di negeri Sabah, “Festival Budaya Rakayat Sabah”.

“Pasukan Astana Pro” ialah Pasukan lumba basikal professional dari Kazakhstan yang telah menjadi peserta tetap perlumbaan basikal “Le Tour de Langkawi' yang diadakan di Malaysia.

Pada 10 Julai 2017, ialah Hari Kebangsaan Malaysia yang telah mengadakan pameran antarabangsa EXPO 2017 khas di Astana dengan penyertaan pasukan kreatif negara.

Pada separuh tahun kedua 2019, sebuah pameran bertajuk “The Procession of the Golden Man in the Museums of the World”, akan diadakan di galeri “Muzium Negara”, Kuala Lumpur.

Created at : 30.03.2017, 15:30, Updated at : 31.03.2017, 15:30