Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағында инвестициялық қыщметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін инвесторлық визаны алуға өтінішхат беру

Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ Кәсіпкерлік Кодексінің 282 бабының 7 тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган ретінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағында инвестициялық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін инвесторлық виза алуға инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен өтінішхат береді.

Ережелер

Регламент

Қосымша

Стандарт

Қосылған : 30.05.2019, 23:55, Өзгертілген : 30.05.2019, 23:55