​Ашғабатта Орталық Азияда БҰҰ Терроризмге қарсы Жаһандық стратегияны жүзеге асырылуы талқыланды

2017 жылғы 13 маусымда Ашғабад қаласында БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриштің қатысуымен «Орталық Азияда БҰҰ Терроризмге қарсы Жаһандық стратегияны жүзеге асыру» тақырыбында БҰҰ – Орталық Азия Жоғары деңгейдегі диалогы өтті. Қазақстандық делегацияға сыртқы істер министрінің орынбасары Ғалымжан Қойшыбаев басшылық етті.

Іс-шара өңірлік деңгейде рет қабылданған алғашқы құжат болып табылатын аталған стратегияның Орталық Азияда Имплементациялау бойынша бірлескен жоспарды орындауды шолу шеңберінде ұймыдастырылды.

А. Гутерриштің сөз сөйлеуінде халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға недәуір үлес болып табылатын Орталық Азия өңірінің халықаралық терроризмге қарсы күрес ісіндегі бірлескен жігеріне жоғары баға берілді.

Өз кезегінде Ғ. Қойшыбаев жекелей қарсы тұруға мүмкін емес осы жаһанық жамандықпен күрестегі барлық БҰҰ мүше-мемлекеттердің ұжымдық жігерінің маңыздылығын атап өтті. Осыған байланысты ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың БҰҰ-ның орталық ролінде терроризммен күрес бойынша халықаралық жігерді нығайту бойынша әсерлі шаралар кешенін көздейтін БҰҰ қамқоршылығында Жаһандық терроризмге қарсы коалициясын құру жөніндегі бастамасына аса назар аударылды.

Іс-шара барысында Орталық Азия мемлекеттері бірлескен жігермен БҰҰ Жаһандық терроризмге қарсы стратегияны жүзеге асыруға ұстанымын қайта қолдап, іс-шараның қорытындысы бойынша Ашғабад декларациясын қабылдады.

БҰҰ Жаһандық терроризмге қарсы стратегиясы 2006 жылғы 8 қыркүйекте барлық БҰҰ мүше-мемлекеттері тарапынан қабылданғанын және терроризммен күрес бойынша ортақ тәсілдерді қамтитынын атап өту қажет.

В Ашхабаде обсудили Реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии

13 июня 2017 года в Ашхабаде состоялся диалог высокого уровня Центральная Азия – ООН на тему «Реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии» с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и высоких представителей стран региона. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев.

Мероприятие было организовано в рамках обзора выполнения Совместного плана действий по имплементации вышеуказанной стратегии в Центральной Азии, который является первым в своем роде документом, принятом на региональном уровне.

В выступлении А. Гутерриша была дана высокая оценка совместным усилиям Центрально-Азиатского региона в деле противодействия международному терроризму, что является весомым вкладом в укрепление международной безопасности.

В свою очередь, Г. Койшыбаев отметил важность коллективных усилий всех государств-членов ООН в борьбе с этим глобальным злом, которому нельзя противостоять в одиночку. В этой связи было обращено особое внимание на инициативу Президента Нурсултана Назарбаева по созданию Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН, предусматривающую комплекс эффективных мер по консолидации международных усилий по борьбе с терроризмом при центральной роли Организации.

В ходе мероприятия страны Центральной Азии вновь подтвердили приверженность реализации совместными усилиями Глобальной контртеррористической стратегии ООН, приняв по его итогам Ашхабадскую декларацию.

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН была принята 192 государствами-членами Организации 8 сентября 2006 года и включает в себя общие подходы по борьбе с терроризмом.

PRESS RELEASE

On June 13, 2017 in Ashgabat (Turkmenistan) a high-level Dialogue was held between Central Asia and the United Nations on the theme: "Implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy in Central Asia", with the participation of the UN Secretary-General H.E. Mr. António Guterres and High representatives of the countries of the region. Kazakhstan delegation was headed by Deputy Foreign Minister H.E. Mr. Galymzhan Koyshybaev.

The event was organized as part of the review on the achievements of the Joint Action Plan for the implementation of the above mentioned Strategy in Central Asia, which is the first document of its kind adopted at the regional level.

In the speech of H.E. Mr. Guterres, the joint efforts of the Central Asian region in combating international terrorism were highly appreciated, which is a significant contribution to strengthening international security.

In turn, H.E. Mr. Koyshybaev noted the importance of the collective efforts of all UN member states in the fight against this global evil, which cannot be defeated alone. In this regard, special attention was paid to the initiative of the President of the Republic of Kazakhstan H.E. Mr. Nursultan Nazarbayev - to establish a Global Anti-Terrorist Coalition under the auspices of the United Nations, which provides a set of effective measures to consolidate international efforts to combat terrorism with the central role of the UN.

The countries of Central Asia reaffirmed their commitment to implementing the UN Global Counter-Terrorism Strategy jointly by adopting the Ashgabat Declaration as a conclusion of the event.

The UN Global Counter-Terrorism Strategy was adopted by all 192 member states of the Organization on September 8, 2006 and it includes common approaches to combat terrorism.

Қосылған : 15.06.2017, 10:15, Өзгертілген : 15.06.2017, 10:15