Мақала мынадай тілдерінде ғана қол жетімді
National Human Rights Action Plan of the Republic of Kazakhstan 2009-2012