Мақала мынадай тілдерінде ғана қол жетімді
Cooperation of the Republic of Kazakhstan with the Republic of India