Мақала мынадай тілдерінде ғана қол жетімді
Cooperation of the Republic of Kazakhstan with the Islamic Republic of Afghanistan