საქართველოში შემოსვლის წესები

ყაზახეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლის წესები

საქართველოში შემოსასვლელად ყაზახეთის მოქალაქეს აუცილებელია ჰქონდეს: - ზრდასრულებს - ეროვნული პასპორტი; - ბავშვებს 16 წლამდე - ეროვნული პასპორტი ან დაბადების მოწმობა (იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის სურათი ჩაკრულია ერთ-ერთი მშობლის პასპორტში). მშობლების ნებართვა (ან ერთ-ერთი მშობლის) ბავშვის ყაზახეთის რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ გაყვანაზე, გადათარგმნილი ინგლისურ ან რუსულ ენებზე და დამოწმებული ნოტარიულად. ყაზახეთის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსასვლელად ვიზა არ სჭირდებათ. ყაზახეთის მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე შეუძლიათ დაჰყონ 365 დღის განმავლობაში.

Created at : 18.03.2017, 16:40, Updated at : 18.03.2017, 22:40