A Kazah Köztarsáság szimbolumai

A Kazah Köztársaság szimbólumai


Az állami címer

Az állami címer kör alakú. Ez a heraldikában általánosan alkalmazott, azonban a keleti nomádoknál különös tiszteletnek örvendõ forma, az élet és az örök kévalóság szimbóluma. A címerünk alapeszméjét magában hordozó központi elem a jurta kupolája. Ez a családi jólét, béke és nyugalom szimbóluma, amely a ragyogó Napra emlékeztet a békés, kék ég tetején. A kupola bordázata, amelynek elemei egyenlõ távolságra sugároznak ki a címer középsõ részébõl a kék területre, napsugarakra, az élet és a meleg forrásaira emlékeztetnek. A kupola hármas felosztása a Kazahsztán õsi etnikai alapja: a három zsüznek (Kis Horda, Középsõ Horda és a Nagy Horda) az ország szilárdságát biztosító egységét szimbolizálja. Tehát a címer készítõi a heraldika nyelvén a kazahság alapvetõ békeszeretét sugározzák.

Szimbolikus nyelven a közös jurta védelmezõ kupolája alá hívják köztársaságunk valamennyi nemzetiségét, kifejezésre juttatva azt, hogy milyen erõs szerkezete van a mi közös házunk, Kazahsztán felépítményének. A címer kompozíciós szerkezetének következõ, alapvetõ részéhez tartoznak a fantasztikus aranyozott versenylovak félhold alakú szarvakkal. A heraldika nyelvén a versenylovak sziluettje mélygon dolatot tartalmaz. Jelentése a következõ: az oroszlán rettenthetetlensége, a sólyom éleslátása, a bika fizikai ereje, a gímszarvas gyorsasága, fürgesége és ruganyossága, a róka ravaszsága és találékonysága az ellenséggel szembeni harcban. A lovak aranyszárnyai emlékeztetnek a búzakévékre, aranykalászokból, vagyis a munka a bõség és az anyagi jólét jelképeire. Címerünk színei: arany és kék. Az arany a kazahsztániak tiszta és ragyogó jövõjét jelképezi. A kék ég egységes a világ minden népe számára. Ez a szín címerünkben békevágyunkat, a Föld valamennyi népének egyetértését, barátságát és egységét jelképezi.

A Kazah Köztársaság zászlaja

A kék zászló aranyszínû nemzeti díszítéssel baloldalt, arany nappal és lebegõ sassal középen napjainkban ott lebeg a Köztársaság adminisztrációjának valamennyi épületén, külföldi követségeink épületein, az ENSZ épülete mellett. Állami zászlónk fõ eleme a kék szín. Mindenek elõtt azt említenénk meg, hogy a világoskék napjainkban azok közé a színek közé tartozik, amelyeket széles körben alkalmaznak, mert ez az egyik legragyogóbb, legkifejezõbb és legkellemesebb szín. Ez nem véletlen. A kék szín túlsúlyban van a természetben. Egyike a szivárvány hét színének, az ég és a víz színe is.

Zászlónk tiszta kékje népünk kulturális-etnikai egységérõl tanúskodik, és ugyanakkor utal államunk egysége megõrzésének eszméjére. A Nap – az élet és energia forrása. Zászlónkon a Nap az Élet szimbóluma. Az ember nem él örökké. Az idõ megszabja az ember világra jöttét és távozását az életbõl. A nomád számára az idõt a Nap mozgása határozza meg. A napkelte és naplemente a nap huszonnégy órájának mértékegysége. A heraldika szabályai szerint a Nap sziluettje a bõség és gazdagság jelképe. Nem véletlen, hogy zászlónkon a napsugarak kalászok formáját is öltik.

A nomádok világfelfogásában különleges helyet foglal el a sztyeppei sas és a berkut. Ábrázolásnak Kazahsztán népeinek és etnikai csoportjainak címerein és zászlain õsi hagyományai vannak. A heraldika nyelvén a sas körvonalai hatalmat, térséget és éleslátást jelentenek. A sztyeppei népek számára ez a madár a szabadság, a függetlenség, céltudatosság, a magasság, a jövõbe szállás jelképe. Emellett a hatalmas erejû sas képes visszaverni bárkit, aki akadályozná jövõbeni céljaink elérését. Körvonalai jelképezik a független Kazahsztán törekvését a világ civilizációinak magasabb csúcsai felé. Egy másik elem, amely zászlónk újdonságát és megismételhetetlenségét adja, a rúdon a nemzeti díszítésbõl készült szalag. Itt egy nevezetes kazah díszítõelemet, a bárányszarrvat látjuk.

A Kazah Köztársaság himnusza


Music by Shamshi Kaldayakov

Lyrics by Zhumeken Nazhimedenov and Nursultan Nazarbayev

Sky of golden sun,

Steppe of golden seed,

Legend of courage -

Take a look at my country!From the antiquity

Our heroic glory emerged,

They did not give up their pride

My Kazakh people are strong!


Chorus:

My country, my country,

As your flower I will be planted,

As your song I will stream, my country!

My native land – My Kazakhstan!


The way was opened to the posterity

I have a vast land.

Its unity is proper,

I have an independent country.

It welcomed the time

Like an eternal friend,

Our country is happy,

Such is our country.

Chorus

My country, my country,

As your flower I will be planted,

As your song I will stream, my country!

My native land – My Kazakhstan!

Created at : 11.04.2017, 15:30, Updated at : 1.04.2019, 18:05