Визи

Относно отмяната на визовия режим

С постановление на правителството на Република Казахстан №838 от 23 декември 2016 година бе въведен безвизов режим за гражданите на следните държави:

1.Съединени американски щати;

2.Австралийски съюз;

3.Република Австрия;

4.Кралство Белгия;

5.Република България;

6.Обединени арабски емирства;

7.Федерална република Германия;

8.Република Гърция;

9.Кралство Дания;

10.Нова Зеландия;

11.Япония;

12.Държавата Израел;

13.Република Ирландия;

14.Република Исландия;

15.Кралство Испания;

16.Италианска република;

17.Канада;

18.Република Кипър;

19.Република Корея;

20.Република Латвия;

21.Република Литва;

22.Велико Херцогство Люксембург;

23.Унгария;

24.Малайзия;

25.Република Малта;

26.Съединени мексикански щати;

27.Княжество Монако;

28.Кралство Нидерландия;

29.Кралство Норвегия;

30.Република Полша;

31.Португалска република;

32.Румъния;

33.Република Сингапур;

34.Словашка република;

35.Република Словения;

36.Република Турция;

37.Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;

38.Република Финландия;

39.Френска република;

40.Република Хърватия;

41.Чешка република;

42.Република Чили;

43.Конфедерация Швейцария;

44.Кралство Швеция;

45.Република Естония.

Считано от 1 януари 2017 година гражданите на посочените държави имат право да влизат, излизат и преминават транзит през територията на Република Казахстан без визи, за срок не повече от 30 календарни дни от момента на пресичането на държавната граница.

В случай, ако се наложи бизнесмените от посочените страни да останат в Република Казахстан повече от 30 дни, те трябва да получат в органите на вътрешните работи на Казахстан виза категория „бизнес виза" със срок до 30 дни.

За получаване на различни категории визи в консулската служба следва да се представят следните документи:

Дипломатическа (А1) или служебна виза (А3)

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Вербална нота или покана с молба за издаване на виза, да се посочат: трите имена на служителя, неговата длъжност, период на пребиваване в Казахстан и цел на пътуването.

Дипломатическа (А2) или служебна виза (А4)

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Вербална нота или покана с молба за издаване на виза, да се посочат: трите имена на служителя, неговата длъжност, период на пребиваване в Казахстан и цел на пътуването.

4.Копие от покана от Република Казахстан, с номер на визова подкрепа, получена от Министерството на външните работи на Република Казахстан.

Инвеститорска виза (А5)

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см). В случай, ако на територията на Република Казахстан се влиза с автомобил, трябва да се посочи марката и регистрационния номер на превозното средство.

3.Копие от поканата от компетентния орган на Република Казахстан по въпросите на инвестициите, с номер на визова подкрепа на МВнР на Казахстан.

4.Визата не се заплаща.

Бизнес виза (В1)

еднократна – със срок до 90 дни и право на пребиваване в Казахстан до 60 денонощия, многократна — със срок до 1 година и право на пребиваване в Казахстан не повече от 60 денонощия на всяко влизане;

Бизнес виза (В2)

еднократна – със срок до 90 дни и право на пребиваване в Казахстан не повече от 30 денонощия, многократна — със срок до 180 денонощия и право на пребиваване в Казахстан не повече от 60 денонощия на всяко влизане.

Бизнес виза (В3)

еднократна – със срок до 90 дни и право на пребиваване в Казахстан до 30 денонощия, многократна — със срок до 1 година и право на пребиваване в Казахстан не повече от 30 денонощия на всяко влизане;

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Писмо от българския работодател с молба за издаване на виза, да се посочат датите и целта на пътуването.

4.Копие от покана от Република Казахстан, с номер на визова подкрепа от МВнР.

5.Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 75 Евро;

многократна виза – 170 Евро;

Деца до 6 години не заплащат консулска такса.

Виза за учебна практика или стаж (В7)

еднократна – със срок до 90 дни и право на пребиваване в Казахстан за целия период.

многократна – със срок до 180 денонощия и право на пребиваване в Казахстан през целия период.

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Писмо от учебното заведение с молба за издаване на виза, да се посочат целта и датите на пътуването.

4.Копие от покана от Република Казахстан, с номер на визова подкрепа от МВнР.

5.Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 75 Евро;

многократна виза – 170 Евро;

Деца до 6 години не заплащат консулска такса.

Виза за постоянно пребиваване в Република Казахстан (В8)

еднократна – до 90 денонощия и право на пребиваване в Казахстан през целия период,

многократна — до 90 денонощия и право на пребиваване в Казахстан през целия период;

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Заявление относно желанието да се отпътува за постоянно жителство в Казахстан (за гражданите на 48 държави).

4.Нотариално заверен договор или нотариално заверено съгласие с физическо или юридическо лице за предоставяне на жилище за живеене и постоянна адресна регистрация (за гражданите на 48 държави).

5.Медицинска бележка за отсъствие на социално значимо заболяване (за гражданите на 48 държави).

6. Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 75 Евро;

многократна виза – 170 Евро;

Деца до 6 години не заплащат консулска такса.

Частна виза (В10)

еднократна – до 90 денонощия и право на пребиваване в Казахстан през целия период,

многократна – до 180 денонощия и право на пребиваване в Казахстан не повече от 90 денонощия на всяко влизане;

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см). В случай, ако на територията на Република Казахстан се влиза с автомобил, трябва да се посочи марката и регистрационния номер на превозното средство.

3.Покана, издадена от МВР на Казахстан.

4.Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 75 Евро;

многократна виза – 170 Евро;

Деца до 6 години не заплащат консулска такса.

Частна виза (С10) (многократна – за не повече от три години и право на пребиваване в Казахстан през целия период). Издава се на етнически казахи при предявяване на съответен потвърждаващ документ (акт за раждане и др.)

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см). В случай, ако на територията на Република Казахстан се влиза с автомобил, трябва да се посочи марката и регистрационния номер на превозното средство.

3.Лично заявление на името на Консула, свободен текст.

4.Консулска такса не се заплаща.

Внимание: Визы категория «частна» се издават на следни лица:

Чужди граждани – бивши сънародници - без покана (срок на визата - не повече от 90 денонощия);

Чужди граждани с покана, оформена в една от областните дирекции на МВР или в дирекциите на МВР - Астана и Алматъ;

Чужди граждани, които имат визова подкрепа от МВнР на Казахстан.

Туристическа виза (В12)

еднократная – със срок не повече от 90 денонощия и право на пребиваване в Казахстан не повече от 30 денонощия,

многократна – със срок не повече от 90 денонощия и право на пребиваване в Казахстан не повече от 30 денонощия.

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см). В случай, ако на територията на Република Казахстан се влиза с автомобил, трябва да се посочи марката и регистрационния номер на превозното средство.

4.Копие от покана от Република Казахстан, с номер на визова подкрепа от МВнР.

5.Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

Предвижда се издаване на многократна туристическа виза със срок до 90 денонощия и правом на пребиваване на територията на Казахстан до 30 денонощия на всяко влизане, на основание посочените документи и визова подкрепа.

еднократна виза – 50 Евро,

многократна виза – 80 Евро

Деца до 6 години не заплащат консулска такса.

Внимание: Визи категория «туристическа» се издават без покани на чуждестранни граждани – граждани на 48 държави (на срок до 30 денонощия).

Транзитна виза (B13)

еднократна – до 90 денонощия и правом на пребиваване на територията на Казахстан в течение на 5 денонощия в една посока;

многократна – до 180 денонощия и с право на пребиваване на територията на Казахстан в течение на 5 денонощия в една посока;

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см). В случай, ако на територията на Република Казахстан се влиза с автомобил, трябва да се посочи марката и регистрационния номер на превозното средство.

3.Лично заявление до консула, свободна форма.

4.Копие от първата страница на паспорта (с имената на заявителя), копие от валидна виза за трета държава, билети за пътуване или други основания, които дават право на влизане в държава – крайна дестинация.

5. Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 15 Евро;

многократна виза – 80 Евро

Деца до 6 години не заплащат консулска такса за виза.

Виза с цел събиране на семейство (С2)

еднократна – до 90 денонощия и с право за пребиваване на територията на Казахстан през целия период;

многократна – до 1 година и правом за пребиваване на територията на Казахстан през целия период.

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Лично заявление до консула, свободна форма.

4.Разрешение за временно пребиваване за лице, което отправя поканата.

5.Потвърждение за наличие на финансови средства за издръжка на всеки член от семейството - на месец в размер не по-малък от минимална работна заплата, установена в Република Казахстан.

6. Потвърждение за наличие на жилище през времето на пребиваване в Казахстан, чиято площ съответства на установените минимални нормативи за всеки член от семейството, а също на санитарни и други норми, установени от законодателството на Република Казахстан;

7.Медицинска застраховка.

8.Свидетелство за съдимост за пълнолетните членове на семейството.

9. Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 75 Евро;

многократна виза – 170 Евро;

Деца до 6 години не заплащат консулска такса за издаване на виза.

Работна виза (С3)

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Писмо от работодателя с молба за издаване на виза, с посочени цел и дати на пътуването.

4.Копие от покана от приемащата страна, с номера на визова подкрепа.

5.Копие от разрешение за работа.

6. Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса в размер на 170 евро (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

Деца до 6 години не заплащат консулска такса за издаване на виза.

Мисионерска виза (С7)

еднократна – до 90 дни и право за пребиваване на територията на Казахстан до 30 денонощия;

многократна – до 180 денонощия и право за пребиваване на територията на Казахстан за целия период.

1.Задграничен паспорт (с валидност не по-малко от 3 месеца от датата на крайния срок на валидността на визата; не по-малко от 2 свободни страници в паспорта)

2.Попълнен и подписан формуляр на заявление за получаване на виза, с една актуална снимка (3,5х4,5 см).

3.Писмо от религиозната организация, с молба за издаване на виза, с посочени дати и цел на посещението.

4. Копие от покана от приемащата страна, с номера на визова подкрепа.

5. 6. Оригинал на квитанция за заплащане на консулска такса (в случай, ако консулската такса е платена по банков път, следва да се представи извлечение от банковата сметка).

еднократна виза – 75 Евро,

многократна – 170 Евро.

Деца до 6 години не заплащат консулска такса за издаване на виза.

Created at : 17.11.2017, 22:15, Updated at : 17.11.2017, 22:15