С указ на Президента на Република Казахстан бяха реорганизирани 3 министерства

На официалния сайт на президента на Република Казахстан е публикуван указ на Касъм-Жомарт Токаев за мерки за по-нататъшно подобряване на публичната администрация на Република Казахстан.

В съответствие с алинея 3 от член 44 от Конституцията на Република Казахстан, с цел модернизиране и повишаване на ефективността на системата на публичната администрация, ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Да се реорганизират:

1) Министерството на промишлеността и инфраструктурното развитие на Република Казахстан с прехвърляне към него на функциите и правомощията от Министерството на цифровото развитие, отбраната и космическата индустрия на Република Казахстан в областта на отбранителната промишленост, участие в изпълнението на единна военно-техническа политика, осъществяване на военно-техническо сътрудничество, формиране, внедряване и изпълнение на държавните поръчки в областта на отбраната;

2) Министерството на националната икономика на Република Казахстан с прехвърлянето на функциите и правомощията от Министерството на цифровото развитие, отбраната и космическата промишленост на Република Казахстан в областта на мобилизационното обучение и мобилизирането, формирането и развитието на държавния материален резерв;

3) Министерството на цифровото развитие, отбраната и авиационната промишленост на Република Казахстан чрез преобразуване в Министерство на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост на Република Казахстан с прехвърляне на функции и правомощия към нея:

- от Министерството на земеделието на Република Казахстан в областта на геодезията и картографията;

- от Министерството на промишлеността и инфраструктурното развитие на Република Казахстан в областта на иновациите, научното и технологичното развитие на страната.
Created at : 17.06.2019, 21:00, Updated at : 17.06.2019, 21:00