Президент Токаев назначи министри и акими

В съответствие с постановленията на Президента на Република Казахстан са назначени следните позиции:


1) Аймагамбетов Асхат Канатович - министър на образованието и науката на Република Казахстан;

2) Аким Рахматуллаевна Райкукова - министър на културата и спорта на Република Казахстан;

3) Мирзагалиев Магзум Маратович - министър на екологията, геологията и природните ресурси на Република Казахстан;

4) Султанов Бахит Турлиханович - министър на търговията и интеграцията на Република Казахстан.

5) Байбек Бауйжан Кидиргалиули - аким на град Алматъ;

6) Абдрахимов Габидула Рахматуллаевич - аким на град Шъмкент;

7) Маржикпаев Ермек Боранбаевич - аким на Акмолинска област;

8) Уразалин Ондасин Сеилович - аким на Актюбинска област;

9) Амандик Габасович Баталов - кмет на Алматинска област;

10) Ногаев Нурлан Аскарович - кмет на област Атърау;

11) Мирзахметов Аскар Исабекович - аким на Жамбълска област;

12) Искалиев Гали Назмеденович - аким на Западно-Казахстанския област;

13) Кошанов Йерлан Жаканович - аким на Карагандинската област;

14) Мухамбетов Архимед Бегежанович - аким на Костанайския област;

15) Кушербаев Кримбек Елеуович - аким на Къзълординската област;

16) Серовбай Утелгенович Трумов - аким от Мангистауската област;

17) Бакауов Булат Жумабекович - аким на Павлодарска област;

18) Аксакалов Кумар Иргибаевич - аким на Северо-Казахстанския област;

19) Шукеев Умирцак Естаевич - аким наТуркестанския област;

20) Ахметов Даниал Кенжетаевич - аким на Източно-Казахстанския област.

Created at : 17.06.2019, 22:00, Updated at : 17.06.2019, 22:00