Извънреден и Пълномощен Посланик

Темиртай Избастин - Извънреден и Пълномощен Посланик на Република Казахстан в Република България

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 2.09.2019, 22:00