Относно избирането на президента на Република Казахстан

На 9 юни Централната избирателна комисия на Република Казахстан проведе брифинги за откриването на избирателните секции и началото на гласуването, както и на всеки два часа членовете на ЦИК на Република Казахстан представяха данни относно избирателната активност, които изпращаха избирателните комисии от областите, градовете с републиканско значение и от столицата.

Информацията за гласуването избирателните секции в чужбина беше представена от първия заместник-министър на външните работи на Република Казахстан Роман Василенко.

Заместник-генерален прокурор на Република Казахстан Дембаев Болат Бекназарович съобщи за жалбите и обръщения, получени в изборния ден, както и хода на тяхното разглеждане.

Относно осигуряването на законност и ред в изборите, два пъти през деня беше съобщавано от първия заместник-министър на вътрешните работи на Република Казахстан Кожаев Марат Шедетханулъ.

В републиката гласуването в избирателните секции завърши в 20.00 часа и само в пет района на Западен Казахстан е завършено в 21.00 часа, поради разликата във времето. В 22.20 ч се проведе заседание на Централната избирателна комисия за резултатите от избирателната активност в изборния ден. По данни на избирателните комисии от областите, градовете с републиканско значение и от столицата, на 9 юни 2019 г. 77,4% от общия брой на избирателите, включени в списъците, получиха бюлетини.

Включително:

в Акмолинска област - 83.4%

в Актюбинска област – 84,9%

в Алматинска област – 89.0%

в Атърауска област –71.2%

в Източноказахстанска област – 84,9%

в Жамбълска област – 81.3%

в Западноказахстанска област – 66,3%

в Карагандинска област - 77.3%

в Костанайска област - 84.1%

в Къзълординска област - 81.6%

в Мангистауска област – 68,9%

в Павлодарска област – 81.2%

в Северноказахстанска област - 79.8%

в Туркестанска област – 84.8%

в гр. Алматъ - 52,2%

в гр. Шъмкент – 67.6%

в гр. Нур-Султан – 68,9%

Created at : 9.06.2019, 22:25, Updated at : 9.06.2019, 22:25