О посольстве

Консулската служба се намира в сградата на Посолството на Република Казахстан на адрес: гр.София, ул. Св. св. Кирил и Методий 37.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

Понеделник – петък от 09.30 до 12.30 часа (без сряда)

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Понеделник – петък от 16.00 до 17.00 часа (без сряда)
Сряда е неприемен ден.

Телефон: Консул: + 3592/862 41 52

Политически и икономически въпроси: + 3592/862 41 55

Приемна посланика: + 3592/862 41 70

e-mail: sofia@mfa.kz / sofia@kazembassy.eu

Сайт: http://www.mfa.gov.kz/sofia

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 7.11.2016, 12:56