Международен инвестиционен форум „Caspian Transit International Investment Forum” ще се проведе в Актау

Уведомяваме Ви, че през октомври 2019 година в град Актау, Република Казахстан ще се проведе голям инвестиционен форум „Caspian Transit International Investment Forum", с участие на официални лица и представители на бизнеса.

Целта на форума е обсъждане на развитието на транспортно-логистичната система на региона, въпроси на сътрудничеството в такива отрасли на икономиката, като нефтохимия, корабостроене, инфраструктура, туризъм, селско стопанство, инвестиции, автоматизирани складови системи и др.

Очаква се, че в посоченото мероприятие ще участват ръководители на казахстански и чуждестранни държавни органи, регулиращи съответните отрасли, представители на митнически агенции и крупни международни компании.

В случай на Вашата заинтересованост в посоченото мероприятие, молим да ни информирате на електронната поща на посолството на Казахстан в България за уточняване на състава на участниците във форума и други въпроси.

Контакти на Посолство на Република Казахстан в България:
гр. София, ул. Св.св. Кирил и Методи, 37
тел.: рецепция на посланик: +359-2-862-41-70, e-mail: sofia@mfa.kz / sofia@kazembassy.eu, уебсайт: http://www.mfa.gov.kz/sofia

втори секретар, Воробев Константин: политически и икономически въпроси, + 359-2-862-41-55, e-mail: k.vorobyov@mfa.kz

трети секретар, Алипбаев Олжас: информация и имидж, консулски въпроси, + 359-2-862-41-52; e-mail: kazconsulsofia@gmail.com

Created at : 14.06.2019, 09:40, Updated at : 14.06.2019, 09:40