Контакти

гр. София, ул. Св.св. Кирил и Методи, 37

тел.: рецепция на ръководител на Посолството: +359-2-862-41-70,

втори секретар, Воробев Константин: политически и икономически въпроси, + 359-2-862-41-55, e-mail: k.vorobyov@mfa.kz

трети секретар, Алипбаев Олжас: информация и имидж, консулски въпроси, + 359-2-862-41-52; e-mail: kazconsulsofia@gmail.com

Телефон за спешни повиквания: + 359-87-717-76-54

e-mail: sofia@mfa.kz / sofia@kazembassy.eu

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 2.09.2019, 22:00