Контакты

Посолство на Република Казахстан в България:
гр. София, ул. Св.св. Кирил и Методи, 37
тел.: рецепция на посланик: +359-2-862-41-70, e-mail: sofia@mfa.kz / sofia@kazembassy.eu, уебсайт: http://www.mfa.gov.kz/sofia

втори секретар, Воробев Константин: политически и икономически въпроси, + 359-2-862-41-55, e-mail: k.vorobyov@mfa.kz

трети секретар, Алипбаев Олжас: информация и имидж, консулски въпроси, + 359-2-862-41-52; e-mail: kazconsulsofia@gmail.com

Телефон за спешни повиквания: + 359-87-717-76-54

Посетителите се приемат по консулски въпроси в понеделник, вторник, четвъртък и петък от 9.30 до 12.30 часа и от 16.00 до 17.00 часа.
Събота, неделя, а също и празници на България и Казахстан - почивните дни.

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 7.11.2016, 12:50