Държавни символи на Република Казахстан

4 юни 1992 година завинаги ще остане в историята и в паметта на народа като рожденния ден на Държавния герб на Република Казахстан. Днешният герб на независим Казахстан е резултат от огромен творчески труд на двама известни архитекти – Жандарбек Малибеков и Шота Уалиханов. Да се спечели в този конкурс не беше лесно. Достатъчно е да напомним, че само във финала на конкурса участваха 245 проекта и 67 описания на бъдещия герб. Гербът има форма на кръг.

В света за най-съвършена форма се смята сферичната форма. Кръгът като елемент от хералдиката се използва навсякъде, а при източните номади той се ползва с голямо уважение. Това е символът на живота, вечността. Централният елемент, носещ в себе си основната идея на нашия герб, представлява шанърак (върхът на свода на юртата). Шанърак е символ на семейното благополучие, мира, спокойствието. Кръглото отверстие в купола на юртата (тундък) напомня за ярко слънце на фона на синьо мирно небе. Летвите от купола на юртата (уък), излизащи от центъра по небесно-синьото пространство на герба, напомнят слънчевите лъчи – източник на живот и топлина. Авторите успяха да решат и как да се изобрази кереге (решетъчни основи на юртата). Кръстообразни, тройни кулдреуши на шанърака символизират единството на трите жуза. Така, с езика на хералдиката, авторите отразяват миролюбивата същност на казахите. Те призовават всички народи на републиката под общия шанърак, да станат мощна основа на нашия общ дом – Казахстан.
Следващата съставна част на композиционната структура на герба са златокрилите фантастични коне (тулпари) с рога във формата на полумесец. Макар тяхното изображение в държавната символика да има предишна история, този вариант на авторите предизвика големи спорове, преди да бъде приет. Силуетът на конете на езика на хералдиката има дълбок смисъл и съдържание. Той означава: безстрашието на лъва, прозорливостта на сокола, физическата мощ и сила на бика, бързината, скоростта и изяществото на сърната, хитростта на лисицата в борбата против враговете. Златните криле на тулпарите напомнят за сноповете зърно, признак на труд, изобилие и материално благополучие.
В центъра на герба се намира звезда-петолъчка. В проекта на това място бяха изобразени полумесец и 3 малки звезди, след това имаше предложения за звезди с осем, седем и пет лъча. Последно се одобри проекта с петолъчката, символизираща отвореността ни към представителите на петте континента.
Цветово в герба присъстват два основни цвята – златист и небесно-син. Първият символизира светлото, ясно бъдеще на нашите народи. Синьото небе е едно за всички народи по света. Този цвят в нашия герб олицетворява стремежа на Казахстан към мира, приятелството и единството с всички народи на планетата.


Държавно знаме на Република Казахстан

Държавното знаме със златист орнамент от лявата страна, златисто слънце и реещ се силует на орел в центъра украсява днес административните сгради в републиката, развява се на сградите на посолствата на независимия Казахстан в чуждите държави, установен е пред сградата на ООН. Всички го възприемат днес като символ на свободата, независимостта и суверенитета на нашата република. Негов автор е Шакен Ниязбеков. Този наш нов символ е резултат от творчески търсения и упорит труд.
В конкурса, посветен на разработката на държавното знаме, участваха повече от 600 проекта. След предварително отсяване четирите най-интересни проекта бяха представени за обсъждане във Върховния Съвет на Република Казахстан.
Главен елемент на държавното знаме е неговият цвят. Трябва да отбележим настойчивостта и целеустремеността на автора, който от самото начало се отказа от многоцветието и доказва едноцветието на знамето като символ на единството на Казахстан. Така в окончателния вариант се определя небесно-синия цвят. Преди всичко, небесно-синият цвят се онася към цветовете, които от древни времена човечеството смята за един от най-ярките, изразителни и приятни цветове. Това не е случайно. Този цвят преобладава в природата. Той е един от седемте цвята на дъгата, той е цветът на небето и водата.
В международен план към политиката на страна, която възприе за символ на своята държавност небесно-синьо знаме, трябва да се отнася с най-голямо доверие и разбиране. Така, чистият небесно-син цвят на нашето знаме свидетелства за културно-етническото единство на народа и в същото време за идеята на неделимостта на държавата.
Слънцето е източник на живот и енергия, затова силуетът на слънцето е символът на живота. Човекът не е вечен. Идването му в света и неговото отиване от живота се измерва с време. А времето за номада се измерва с движението на слънцето. Изгревът и залезът на слънцето е един ден. По законите на хералдиката силуетът на слънцето е символ на богатството и изобилието. Затова не е случайно, че при внимателно разглеждане лъчите на слънцето в нашето знаме имат формата на зърно – основата на изобилието и благополучието.
В светоразбирането на номадите особено място заема степния орел или беркут. Неговото изображение върху гербовете и знамената на народите и етническите групи, живяли в Казахстан, има стара традиция. На езика на символите силуетът на орела означава държавна власт, ширина и далновидност. За степните народи това е символ на свободата, независимостта, стремежа към целта, височината, полет в бъдещето. Заедно с това, орелът с неговата мощна сила е способен достойно да отблъсне всеки, опитал се да попречи на стремежите към бъдещето.
Още един елемент, придаващ неповторимост на нашето знаме, е успоредната с дръжката ивица от национален орнамент. Това е казахският орнамент “кошкар-муйз – рога на овен".

Държавен химн на Република Казахстан
В текста на песента на Шамши Калдаяков и Жумекен Нажимеденов 'Менiн Казакстаным' (Моят Казахстан), който Законът определи за химн на Република Казахстан, бяха внесени промени. Тъй като промените в текста са направени от Президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев, той се посочва като съавтор на текста.
Освен това, при изпълняването на химна по време на официални церемонии присъстващите са длъжни да стават и да слагат дясната си ръка към лявата страна на гърдите.
Текст на руски език

В небе золотое солнце,
В степи золотое зерно.
Сказание о мужестве – моя страна.
В седой древности
Родилась наша слава,
Горд и силен мой казахский народ.

Припев:

О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя – мой Казахстан.

У меня простор неоглядный
И дорога, открытая в будущее.
У меня независимый,
Сплоченный, единый народ.
Как извечного друга
Встречает новое время
Наша счастливая страна, наш народ.

Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя – мой Казахстан.


Created at : 11.04.2017, 15:30, Updated at : 1.04.2019, 18:05