Договорная база

Двустранни договори между Република Казахстан и Република България

Наименование на договора

Място и дата на подписването

Информация относно влизането в сила

Примечание

Действащи

 • 1.

Протокол за установяване на дипломатически и консулски отношения

Осло, 05.06.92.

Влезе в сила от момента на подписването.

Действа

 • 2.

Протокол за консултации между Министерството на външните работи на Република Казахстан и Министерството на външните работи на Република България

Алматъ, 30.07.93.

Влезе в сила от момента на подписването.

Действа

 • 3.

Спогодба между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Алматъ, 13.11.97.

Влезе в сила от 24 юли 1998 година.

Действа

 • 4.

Декларация за по-нататъшно развитие на приятелските отношения и сътрудничеството между Република Казахстан и Република Блъгария

София, 15.09.99.

Влезе в сила от момента на подписването.

Действа

 • 5.

Договор между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

София, 15.09.99.

Влезе в сила от

20 август 2001 година.

Действа

 • 6.

Договор между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на туризма

София, 15.09.99.

Влезе в сила от 23 юли 2000 година.

Действа

 • 7.

Спогодба между Министерством на науката и висшето образование на Република Казахстан, Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Република Казахстан и Министерством образования и науки Република България за сътрудничество в областта на образованието

София, 15.09.99.

Влезе в сила от датата на подписването.

Действа

 • 8.

Споразумение между Министерството на селското стопанство на Република Казахстан и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Република България за сътрудничество в селското стопанство

София, 15.09.99.

Влезе в сила от датата на подписването.

Действа

 • 9.

Съвместно заявление (прим. на президентите на Казахстан и България) за по-нататъшното развитие на отношенията между Република Казахстан и Република България

Нур-Султан, 25.09.03.

Влезе в сила от датата на подписването.

Действа

 • 10.

Споразумение между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за сътрудничество в борбата с тероризма, организираната престъпност, незаконния трафик на наркотични вещества, психотропни вещества, техните аналози и прекурсори и други престъпления

Нур-Султан, 25.09.03.

Влезе в сила от 11 април 2004 година.

Действа

 • 11.

Меморандум за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република Казахстан и Министерството на правосъдието на Република България

Нур-Султан, 25.09.03.

Влезе в сила от датата на подписването.

Действа

 • 12.

Протокол за внасяне на изменения в Договора между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

София, 24.07.06.

Влезе в сила от 21 май 2007 година.

Действа

 • 13.

Протокол за внасяне на допълнения и изменения в Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република Казахстан и Министерството на правосъдието на Република България от 23 септември 2003 година

София, 09.06.09.

Влезе в сила от датата на подписването.

Действа

 • 14.

Спогодба между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти

София, 04.12.09.

Влезе в сила от 14 май 2010 година.

Действа

 • 15.

Споразумение между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за взаимна защита на класифицирана информация

Нур-Султан, 01.06.11.

Влезе в сила от 11 октомври 2011 година.

Действа

 • 16.

Споразумение между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за икономическо сътрудничество

Нур-Султан, 03.10.11

Влезе в сила от 13 септември 2012 година.

Действа

 • 17.

Договор между Република Казахстан и Република България за екстрадиция

София, 14.11.14

Влезе в сила от 14 август 2015 година.

Действа

 • 18.

Договор между Република Казахстан и Република България за правна помощ по наказателни дела

София, 14.11.14

Влезе в сила от 5 ноември 2015 година.

Действа

 • 19.

Спогодба между Министерството на културата и спорта на Република Казахстан и Министерството на културата на Република България за сътрудничество в областта на културата

Нур-Султан, 10.11.15

Влезе в сила от датата на подписването.

Действа

 • 20.

Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на културата и спорта на Република Казахстан и Министерството на младежта и спорта на Република България

Тбилиси, 16.10.18

Влезе в сила от датата на подписването.

ДействаПрекратили своето действие

 • 21.

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република Казахстан и Република България.

Алматъ, 30.07.93.

Влезе в сила от 30 юли 1996 година.

Прекратил своето действие от

30 юли 2011 година.

 • 22.

Спогодба между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България за търговско-икономическо сътрудничество.

Алматъ, 30.07.93.

Влезе в сила от 2 февруари 1994 година.

Прекратила своето действие от

1 януари 2007 година.

 • 23.

Конвенция между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията.

Алматъ, 30.07.93.

Влезе в сила от датата на подписването.

Прекратила своето действие от

1 януари 2007 година.

 • 24.

Конвенция между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България за сътрудничество в областта на ветеринарната медицина.

Алматъ, 30.07.93.

Влезе в сила от 5 декември 1996 година.

Прекратила своето действие от

1 януари 2007година.

 • 25.

Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България.

Алматъ, 13.11.97.

Влезе в сила от датата на подписването.

Прекратила своето действие от

13 ноември 2007 година.

 • 26.

Спогодба между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за международни автомобилни превози на пътници и товари

Алматъ, 13.11.97.

Влезе в сила от 19 август 1999 година.

Прекратила своето действие от

19 август 2001 година.

 • 27.

Спогодба между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията.

София,

15.09.99.

Влезе в сила от датата на подписването.

Прекратила своето действие от

29 февраля 2008 година.

 • 28.

Протокол за реализация на Спогодбата между Министерството на образованието и науката на Република Казахстан и Министерството на образованието и науката на Република България за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2000-2002 г.

Алматъ, 14.12.00.

Влезе в сила от датата на подписването.

Прекратил своето действие от

31 декември 2002 година.

 • 29.

Споразумение между Правителството на Република Казахстан и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

Нур-Султан, 25.09.03.

Влезе в сила от 12 март 2004 година.

Прекратило своето действие от

12 март 2014 година.

 • 30.

Протокол за реализация на Спогодбата между Министерството на образованието и науката на Република Казахстан и Министерството на образованието и науката на Република България за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2003-2004 г.

Алматъ, 06.06.03.

Влезе в сила от датата на подписването.

Прекратил своето действие от

31 декември 2004 година.

Не влезли в сила

 • 31.

Спогодба между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии.

София,

15.09.99.

Не влезе в сила

Не действа.

32 Договор между Република Казахстан и Република България за трансфер на осъдени лица София,
13.05.19.
Не влиза в сила Не действа.
Ратифицирането предстои.
Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 13.05.2019, 18:50